Ellinge Bibliotek - Læseforeningen - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Ellinge Bibliotek - Ellinge Læseforening
Af Verner Eg
Bibliotekets første dag
Jeg har fået lov til at låne en stak billeder og dokumenter fra Læseforeningens spæde start af familien Noesgaard.
Hele materialet har nu været gennemgået et par gange, og herunder er der en kort beskrivelse af Læseforeningens historie.

Fotoet her er fra den første åbningsdag på det nye, private bibliotek, som åbnede i de gamle købmandslokaler på Kirkeballe 12.
Så vidt jeg ved var det tirsdag den 3. september 1991.
Her er det Gerda Dalsgaard, som er ved at notere et udlån.
Låneren er Frida - datter af Steen og Dora Pedersen, tidligere Pårupvej.

Det har ikke været hensigten at lave et 100% referat af historien. Derfor er det kun et udvalg af dokumenterne som kan ses her på siden.
I midten af 1980’erne var der behov for at spare rundt om i kommunerne - det gjaldt også Ullerslev Kommune. Og man fik dér hurtigt øje på en mulighed for at spare mange penge, ved at lukke nogle af de biblioteksfilialer, som den gang lå rundt omkring i de allerfleste kommuner.
Allerede i 1989 var en lukning af biblioteket i Ellinge på tale, men den daværende kommunalbestyrelse valgte at bibeholde de små biblioteker. Blandt andet efter at der i Ellinge var indsamlet 347 underskrifter i protest mod lukningen. Det var så massiv en opbakning, at det kun var ganske få stemmeberettigede i Ellinge, som ikke skrev under. (Et sted står der, at det var 7 - andre at det var 15, som ikke skrev under).

I januar 1991 fremlagde daværende bibliotekar Marianne Christensen dokumentation for, at udlånet i filialen i Ellinge var for nedadgående. Fra 1984-90 var udlånet faldet med ikke mindre end 32%.
Tallene fra Skellerup var ikke bedre, nemlig 33%.
For Ullerslev var det 17%, og i Flødstrup kun 13%.
Dermed fik politikerne argumenter for at lukke filialen i Ellinge.

Læseforeningen blev stiftet
Den 3. juni 1991 blev der afholdt en møde i Ellinge Forsamlingshus, og der besluttede man at stifte Ellinge Læseforening.
Der blev banket på hos alle Ellinge’s beboere, for at skaffe medlemmer til den nye forening, og snart var der tegnet cirka 260 medlemskaber.

Nogle af de mest ihærdige for at få bogudlånet i Ellinge videreført var Elna Noesgaard, som også var foreningens formand de første år. Ellers var det Gerda og Stig Dalsgaard, Eva Wraa og Lotte Talbro, som satte toget i gang.
Kasserer de første par år var Helge Sejten, som blev afløst i 1996 af Anders Jeppesen.

Kommunen gik med til at den nye forening kunne overtage lokaler, en del af bøgerne og noget af inventaret. Kommunen betalte husleje, lys og varme.
Biblioteket havde til huse i den gamle købmandsgård - Kirkeballe 12, hvor kommunen havde lejet lokalerne af den ældre købmand - Lisbeth XXX, som boede i en del af ejendommen til sin død i 2006.
Arvingerne ønskede at sælge ejendommen, og Ellinge Læseforening var derfor i bekneb for nye lokaler, indtil Helen og Flemming Kristensen, Ellinge Smedie A/S, tilbød læseforeningen at flytte ind i lokalerne Pårupvej 60, som indtil da havde været udlejet til privat beboelse.

De nye lokaler blev indviet den 22. september 2007, og benyttes i dag desuden flittigt af de lokale dagplejemødre.

Hård opstart
Der var meget som den nye bestyrelse for læseforeningen skulle tage sig af.
Der skulle laves vagtplaner, så biblioteket kunne have faste åbningstider. Der var de praktiske forhold med at materialer til indbinding af nye bøger - fremstille lånerkort, og så en hel del med at få forhold med myndighederne på plads, og få etableret samarbejde med andre foreninger.
Der skulle købes nye bøger, og det krævede penge.
Dem kunne man måske få ved at søge fonde. Men når man sidder og kigger dokumenterne fra den gang igennem, så var der mange afslag.
Af nogle af de afslag der blev givet kan nævnes fra Kulturministeren, Borgmester Børge Jensens Fond, Kulturfonden, Simon Spies Fonden, Bikube, Albani Fonden og Gutenberghus.

Merrild gav en pose kaffe og nogle engangskrus.

Men så i 1993 kom der ja fra Fynsk Frimureres Fond, som donerede ikke mindre end 5.000 kr.

Indtil da, må det have været svært at se det ene afslag efter det andet.

Vind i sejlene
Senere har Ellinge Læseforening fået mere vind i sejlene.
I en artikel i Fyens Stiftstidende fra den 5. oktober 1996 kan man læse, at læseforeningen har 16.000 bøger på hylderne, og siden da er der indkøbt mange nye og aktuelle bøger, så der er noget for en hver smag.

Efterhåndener det en fast regel, at borgmester Erik Christensen kommer og sætter aktiviteten Gå-Banko i gang.
Der er for det meste mange, som deltager i Gå-Banko, også selvom vejret driller.

Borgmesteren er også fast gæst, når ”Årets Ælling” bliver udråbt.
Det er en begivenhed, som har stor bevågenhed i Ellinge, og der er en livlig snak i ugerne inden, om hvem det nu kan blive i år.

Alt i alt medfører det, at Ellinge Læseforening i dag står som en aktiv forening, med pæne lokaler, mange bøger - og et flot renommé.
Læserbrev fra en ukendt avis - 1. juni 1989:

Ledende bibliotekar Marianne Christensen, Ullerslev, opfordrer alle til at bruge bibliotekerne, inden det er for sent.
Hun skriver blandt andet: ”Det er glædeligt at bibliotekerne er noget man gider arbejde for, betale til og anser for centralt i et lokalsamfund. Sig det så højt at politikerne kan høre det, brug bibliotekerne før det er for sent”.
Artikel fra ukendt avis - 15. juni 1989:

En delegation fra Ellinge med Lotte Talbro i spidsen afleverer 347 underskrifter til borgmester Niels Peter Madsen.
Desuden deltog Gudrun Kjærsgaard, Torben Nielsen, Tove Aagard Christensen og Inger Fredslund Hansen.
Artikel fra ukendt avis - dato ukendt:

Delegationen fra Ellinge afleverer de 347 underskrifter til borgmester Niels Peter Madsen, som fortæller, at ”lokalerne er lejet til udgangen af 1991”.
Desuden vil underskrifterne indgå i behandlingen af hele strukturspørgsmålet på netop biblioteksområdet.
Artikel fra ukendt avis - dato ukendt:

Delegationen fra Ellinge afleverer de 347 underskrifter til borgmester Niels Peter Madsen.

Avisen skriver videre, at beslutningen om ikke at lukke de små biblioteker lige nu var på grund af en besynderlighed.
I foråret 1989 skulle der spares på kommunens økonomi.
En lukning af de små biblioteker ville medføre en besparelse på 100.000 kr.
Men der skulle kun spares 25.000 kr.
Kommunalbestyrelsen blev herefter meget uenige om hvad resten af de sparede penge skulle bruges til, og det endte med, at man udsatte beslutningen til senere på året.

Så kom der gang i indsamlingen af underskrifter, og da det senere viste sig, at kommunens økonomi alligevel ikke så så sort ud som først antaget, blev det besluttet at lade sagen hvile.
De små biblioteker skulle alligevel ikke lukkes.
Klik på skemaet for at se det større.
Østfyns Avis - Oktober 1991

Klara ”Fagerbo” Petersen åbnede officielt det private bibliotek, der fra starten havde Elna Noesgaard som formand.
Klara var på det tidspunkt 88 år gammel, og hun fortalte, at hun havde benyttet sig af biblioteksvæsnet siden hendes første skoledag 80 år tidligere.
Hun havde i dagens anledning skænket den nye læseforening en del bøger fra sin egen samling.
Fyens Stiftstidende - 30. januar 1991

Af artiklen fremgår det, at bogudlånet i Ellinge var faldet fra:
1984 - 9.612, til
1990 - 6.543.

Ledende bibliotekar i Ullerslev fortæller, at udlånet i Ellinge var faldet med 32% i perioden 1984-90, og at man nu stod overfor et valg mellem pest eller kolera - for med den nuværende økonomi var det enten ingen nye bøger - eller færre udlånssteder.
Fra åbningsdagen i det nye private bibliotek i Ellinge - tirsdag den 3. september 1991.


Fra åbningsdagen i det nye private bibliotek i Ellinge - tirsdag den 3. september 1991.

Det er Gerda Dalsgaard som i første omgang har påtaget sig arbejdet med at stå for udlånet.
Senere gik opgaven på tur mellem bestyrelsens medlemmer.

På billedet er det fra venstre: Eva Nielsen, Lotte Talbro, Gerda Dalsgaard, Frida Pedersen og Lillian Hansen.
Ukendt avis - ukendt dato:

Artiklen fortæller kort, at det nye private bibliotek
åbner, og at Gerda Dalsgaard har påtaget sig det
ulønnede arbejde at stå for udlånet.
Et forslag til logo for Ellinge Læseforening.
Det vides ikke hvem der har lavet stregen.
Formålsparagraf for Ellinge Læseforening.

Om den nogensinde er blevet behandlet på en generalforsamling vides ikke - men det er stadig de regler, der er gældende.
Det første regnskab, som var udfærdiget af Helge Sejten.
Bestyrelsen fik desværre mange afslag på ansøgninger om støtte til både nye bøger, inventar og andet.
Her er det Kulturministeren som siger nej.

Senere kom der mere held i sprøjten.
Kreativ indkaldelse til generalforsamling i 1993.
Og så kom der et ja.
Og endda et flot et af slagsen.
Den flotte gave fra frimurerne kom ikke til at fremgå i regnskabet for 1993.

Regnskabet blev præsenteret for generalforsamlingen i maj - men gaven kom først i november.
Regnskabet for 1994 - med den dejlige postering på 5.000 kr. i legat.
Ukendt avis - 9. marts 1994:

Af artiklen fremgår det, at Ellinge Læseforening ikke bare har det godt, men også at der udlånes 29 bøger i timen.

Der er indkøbt mange nye bøger fra de penge som er kommet ind ved overskud fra Gå Banko og fra den fine gave fra frimurerne.

Desuden går foreningen nu videre, og kaster sig ud i kulturelle arrangementer.
Skoleskibets kaptajn Kaare Forshammer kommer og fortæller om livet på skoleskibet.
Aktiviteten gennemføres i Ellinge Forsamlingshus, og formanden for Læseforeningen, Elna Noesgaard, fortæller at andre end Læseforeningens medlemmer er velkomne.
Gå Bank blev annonceret i de lokale
aviser, på opslagstavlen hos købmanden,
i Læseforeningen egne lokaler, og på døren
hos Ellinge Smedie A/S.
Herlig plakat som inviterer til Jubilæums Gå Banko.
Jeg har fået fortalt, at plakaten er tegnet af Linda Kjærsgaard.
Ukendt avis - dato ukendt:

Artiklen fortæller at Ellinge Læseforening har
overlevet de første fem år, og at det går så fint,
blandt andet fordi flere Ellinge-borgere har stillet
deres arbejdskraft til rådighed - gratis.
Generalforsamling 1997

Det fremgår at Elna Noesgaard ikke ønsker genvalg, og at Gudrun Kjærsgaard er ny i bestyrelsen.

Gudrun Kjærgsgaard er stadig (2011) formand for foreningen, og er nærmest synonym med foreningen.
Fra Gå Banko - formentlig er det 1998.
Fyens Stiftstidende - 5. oktober 1996:

Artiklen fortæller at Ellinge Læseforening nu har 16.000 bøger på hylderne.

I det hele taget har Læseforeningen ofte optrådt i aviserne - både med annoncer for Gå Banko og andet - men også i forbindelse med andre begivenheder som for eksempel da foreningen flyttede til de nye lokaler på Pårup i 2007. Klik her for at se billeder fra flytningen af Ellinge Bibliotek.
Læseforeningens logo
Linda Kjærsgaard har tegnet logoet.

25. maj 2023

Allan Andersen som dengang var redaktør på www.ellinge.dk lagde dette på hjemmesiden.
Fruen - Anna Barber - var dengang formand for Ellinge Læseforening.


Katastrofe for Ellinge

Vi er i dag gjort bekendt med kommunens sparekatalog.
Desværre står Ellinge Læseforenings lejemål til at skulle opsiges.

Vedtages forslaget i kataloget vil det betyde følgende:

Intet Bibliotek
Ingen Kreativ Café
Ingen Fastelavnsfest
Intet Gå-banko
Intet Børnerum
Ingen julehygge i biblioteket ved Juletræstænding

Ellinge Læseforening har eksisteret siden den 3. juni 1991.
Det vil være en katastrofe for Ellinge hvis spareforslaget vedtages.Brand
Den 20. juli 2023 var der brand i Biblioteket i Ellinge.
Heldigvis blev det opdaget tidligt, så det var hurtigt slukket.
Skader var udvendigt, og var ret begrænsede, så branden havde hverken indflydelse for udlån af bøger, Kreativ Café eller Gå Banko.www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold