Alkeshave - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Alkeshave
        
- Jørgen Jørgensen, af mange bedre kendt som Jørgen Høj

Denne artikel blev bragt i Lokalhistorisk Nyt, nr. 33 - 2014-2045.
Lokalhistorisk Nyt er medlemsblad for Lokalhistorisk Forening for Skellerup, Ellinge, Flødstrup og Ullerslev sogne.

Under artiklen er der flere fotos fra Alkeshave og med Jørgen Jørgensen.


Af Verner Eg
Ellinge var engang en landsby hvor der lå 18 bøndergårde og nogle andre huse tæt sammen i noget man kan kalde fire klynger.
Der var en klynge ude på Ferritslevvej - hvor Bækstrup Mark kommer ud, og der var Bækstrupgård, Bæklund og Enggård.
En anden klynge var omkring Gl. Byvej, og den omfattede Ellingegård, Skovgården, Hestehavegården og Neigsgården.
Den tredje klynge var på Pårupvej, og der var Kathrinebjerggården, Boxegården også kaldet Skolely, Sandgravgården og Toftegården.
Den fjerde klynge var samlet omkring kirken, og bestod af blandt andet Annexgård, Mosegården, Langkærgården,  Lyomskovgården og Kildegården.

I 1796 begyndte man at flytte mange af gårdene ud af landsbyen, og i denne sammenhæng er det værd at bemærke, at Lyomskovgård og Kathrinebjerg blev flyttet.
I dag ligger Lyomskovgård på Ellingevej nr. 49.
Kathrinebjerg ligger på Ferritslevvej nr. 99.
Alkeshave var ikke en del af Ellinge, men hører alligevel med til denne historie, da Lyomskovgaard, Katrinebjerg og Alkeshave på et tidspunkt blev givet til tre søskende. af deres forældre.

Lyomskovgård
I Erling Windeballe's bog "Træk af Ellinge sogns historie" på side 44 står der: "Efter Hans Sørensens død (før 1814) ejedes gården (red.: Lyomskovgaard) af Rasmus Sørensen, der i 1831 skødede den til den kun 20-årige Mads Stephansen, søn af anneksbonden Stephan Hansen. Han drev gården i 45 år ...
På side 45 kan man læse:  "I 1866 overgav Mads Stephansen gården til sønnen Niels Madsen, der drev den til 1917, da hans datter Dagmar og svigersøn, Hans Kristensen, overtog den. Hun er født 1881 og han 1877 på Pårupgård.

Kathrinebjerg
I Windeballe's bog på side 46 står der: "I 1861 solgte Jørgen Hansen gården (red.: Kathrinebjerg) til sin svigersøn, Steffen Madsen, der var født 1837 som søn af Mads Stephansen, Lyomskovgården, og som var gift med Jørgen Hansens datter, Sidsel.
På side 47: "Steffen Madsen overdrog i 1912 gården til sin søn Aksel Madsen, født 1878 og gift med Laura f. i Vissenbjerg 1890".
Sådan har Mads Stephansen overdraget Kathrinebjerg til sin svigersøn Steffen Madsen i 1861, og i 1866 Lyomskovgård til sin søn Niels Madsen.

Alkeshave
Jørgen "Høj" Jørgensen fortæller, at der var tre søskende som overtog ejendomme fra Mads Stephansen. De tre ejendommes jorde stødte sammen. Den ældste af de tre søskende overtog Alkeshave, som den gang var på 62 tdr.
Desværre er det ikke lykkedes at få opklaret hvem denne ældste søskende er.

I de gamle Tingbøger kan man læse:
1. 28/7-1923 - Skøde til Hans Christensen Madsen
2. 12/11-1949 - Skifteretsattest til Astrid Marie Madsen
3. 12/11-1949 - Skøde til gårdejer Anders Erland Pedersen
4. 17/4-1957 - Skøde til gårdejer Holger Rasmussen
5. 24/5-1967 - Skøde til møller Folmer Bøgelund Petersen
6. 20/6-1977 - Skøde til Jørgen Jørgensen

Så der er et hul om ejerforholdet helt frem til 1923.
Men meget tyder på, at overtagelsen må være sket nogenlunde samtidig med de to andre, for det gamle stuehus og to tilbygninger er bygget i 1872. Efter sigende skulle stuehusets grundsten stamme fra Tvevad Slot.
Stuehuset er senere renoveret og tilbygget, senest i 2000.
Den ene tilbygning er senere brændt.
Den gamle stald er fra 1877, men brændte i 1980, og erstattet med den stald, som står på samme sted i dag.
Stuehuset til venstre er oprindeligt fra 1872. Den lille tilbygning er fra 1877, og i det var der plads til en Jumper og tre karlekamre.

Jørgen Jørgensen kom ud og tjene som 13½ årig, og det var på Bækstrupgaard, hvor hans mor Inger Margrethe Kristensen er født. Hun blev senere gift med Hans Andreas Jørgensen, som er far til Jørgen og hans tre søstre Birgit, Rita og Lene.

Stuehuset til venstre er oprindeligt fra 1872. Den lille tilbygning er fra 1877, og i det var der plads til en Jumper og tre karlekamre.

Alkeshave begyndte at udvikle sig
Tage Kildegaard fortæller, at man i Ellinge-området egentlig ikke kendte så meget til Alkeshave tidligere. Men da Jørgen Jørgensen kom til i 1977 begyndte der at ske noget, og den store udvikling fik mange til at lægge mærke til Alkeshave.
En af årsagerne til at Ellingerne ikke lagde så meget mærke til Alkeshave kan også have været, at ejendommen ikke hverken hørte til Ellinge Sogn eller havde kommunale tilhørsforhold. Alkeshave hørte til  Villumstrup Ejerlav i Herrested.
”Alkeshave” som det så ud, da Jørgen Jørgensen overtog ejendommen i 1977.
Allerede i 1978 var der synlige forandringer.
       
I 1980 brændte den gamle stald, og i stedet var der bygget en helt ny, moderne stald med plads til 250 slagtesvin.
       
1983 - efter endnu en brand.
Og som Alkeshave så ud, da Jørgen Jørgensen solgte ejendommen i 2013.

Da Jørgen Jørgensen overtog ejendommen i 1977, var der 30 hektar.
I december 2013 var der 240 hektar, plus 100 hektar skov, fordelt på 22 matrikler. Blandt andet omkring fødehjemmet i Skellerup, og et stykke skov i Ferritslev.

I 1977 blev der på Alkeshave produceret cirka 225 slagtesvin. Jørgens Jørgensen har i mellemtiden udvidet driften, så der med udgangen af 2013 var 450 årssøer, og blev produceret mere end 10.000 slagtesvin om året, med produktionen på Kildemøllevej 18. Endelig har Jørgen Jørgensen siden 2004 været meget engageret i produktion i udlandet, især i det gamle Østtyskland og i Letland.Jørgen "Høj" Jørgensen i gang med at høste i 2010.

Jørgen Jørgensen har haft problemer med helbredet i et stykke tid, og efter en henvendelse fra Ole Sørensen, Kullerup kom der en købsaftale på plads, så Alkeshave blev overtaget af Ole Sørensen pr. 1. januar 2014.

Jørgen Jørgensen har beholdt en del ejendomme - blandt andet Ellingegård, hvor han flyttede ind den 1. april 2014, og fraflytter igen den 15. juni 2014.
Ellingegård er igen udlejet.
Jørgen Jørgensen har desuden beholdt flere skovområder, blandt andet Kragelundskoven og skov ved Lodskovvej, og det vil han fortsat vil arbejde videre med.
Han flytter til Kragelund Skovgård, som han tidligere har haft i forpagtning i flere år, og købte i 2000. Kragelund Skovgård har skel ind til Kragelundskoven, som er på 64 hektar, og så hænger tingene sammen.
Billeder fra 2010

De følgende fotos er fra 26. juli 2010, hvor Jørgens Jørgensen var i gang med at høste på marken ved Ellingegård.
Der var en mindre maskinskade, som blev udbedret på en lille halv times tid.Billeder fra 2013

De følgende fotos er fra 28. november 2013, hvor Jørgens Jørgensen havde inviteret til en snak på Alkeshave om indholdet til artiklen herover.
Dette kort hang i entreen på Alkeshave, og viser Jørgen Jørgensens besiddelser, som det så ud på det tidspunkt.

Bemærk!
Det lille udsnit øverst til venstre er fra Lodskovvej - mens udsnittet til højre er fra Skellerup.
             
        
Kopi af Tingbogen, som viser Alkeshaves tilhørsforhold tilbage til 1923.
        
Forinden da har jeg ikke kunnet finde ejerinformationer om Alkeshave.
        

        
Klik på kopien for at se den større.


www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold