Cykelsti projektet - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Cykelsti projekt
Af Verner Eg
I 2010 blev der taget initiativ til at få etableret en cykelsti på Ferritslevvej - fra rundkørslen i Ferritslev, til Hjulbyvej.
Forløbet af dette projekt blev lagt på Ellinge's hjemmeside, og her under er samtlige artikler.

Det som ikke er med, er blanketter m.v. som kunne benyttes til at give udsagn om, eller direkte støtte til projektet, samt nyhedsbrev - derfor er de links, som viser til disse emner ikke aktive.
Der bliver ikke fulgt op på, om øvrige links fortsat er aktive.
E-mail: cykelsti@ellinge.dk

Nyhedsbrev
Tilmeld - klik her

Ubehagelige oplevelser
på Ferritslevvej

Rie Schwartz
Sofie cyklede sidste efterår hjem fra Friskolen og blev ved kommunegrænsen på Bækstrup Mark overhalet af en stor lastbil der var lidt for tæt på.
Vindpustet fra den store bil gjorde at hun mistede balancen og væltede på cyklen, der røg nogle meter hen af vejen.
Lastbilen kørte videre og stoppede ikke op, men Sofie havde slået sig og lå i asfalten.
Heldigvis kom der ingen biler kørende efter lastbilen og onkel Jørgen kom i det samme forbi mod Ferritslev, så han stoppede op og trøstede Sofie og fik ringet efter os.
Vi var naturligvis alle chokerede over oplevelsen og der gik nogen tid før Sofie atter var klar til cykle igen.
2010-12-02

Rie Schwartz
Under asfalt arbejdet på Ferritslevvej dette efterår blev Sofie desuden overhalet tre gange af den samme bilist samtidig med, at der kom en modkørende.
Det betød, at bilisten ikke trak så langt uden om Sofie og kom ret tæt på hende med forholdsvis høj fart.

Sofie tog registrerings nummeret, og efter anmeldelse fik bilisten en påtale fra færdselspolitiet.
Han har siden overholdt sin vigepligt og trukket langt udenom.
2010-12-02

Verner Eg
På vej til brugsen i Ferritslev var jeg på vej op ad bakken lige inden Lykkegaard.
Jeg hørte lastbilen som kom bagfra - så mig tilbage, og kunne se, at den var trukket godt ud for at kunne overhale mig.
Fra Ferritslev kom en anden lastbil op over bakken.
Den der kom bagfra trak ind igen, og jeg blev presset ud i rabatten, og var nær ved at vælte.
Det var meget ubehageligt.
2010-12-02

Rie Schwartz
Når jeg går eller løber på vejen er jeg meget opmærksom på at få kontakt med bilisterne, hvorved jeg får en fornemmelse af, om de har set mig.

Foråret 2005 gik jeg en tur med barnevognen og lille Johannes, der var omkring et halvt år.
Lige ud for vores indkørsel bemærker jeg en lastbil der kommer kørende i høj fart fra Ellinge siden mod Nyborg. Jeg tænker, at han ikke har set mig og trækker ud i rabatten til en af de hvide kant pæle.
Da lastbilen er ud for mig får chaufføren øje på barnevognen og trækker voldsomt i rattet så traileren svinger ind mod mig – godt jeg var gået godt ind i siden, ellers havde det gået galt.
Han var videre i en susende fart…. Man er godt nok lille og sårbar på den vej.
2010-12-02

+++
Uforsvarlig overhaling af bilist i høj fart

I foråret 2008 var jeg ude at løbe en tur rundt om ”kilen” – Bønderskov – Ellinge – Pårup – Bønderskov. På den sidste den af turen løber jeg på Ferritslevvej mellem Kilsvej og Bønderskov i retning mod Nyborg. Jeg løber på selve vejen der hvor man også ville cykle. Foran mig er vejen fri for biler men jeg kan høre at der nærmer sig en bil bagfra. Det viser sig imidlertid at der ikke kun er en bil på vej bagfra men to – den ene i færd med at overhale den anden lige ud for mig! Da jeg befinder mig på kørebanen får jeg nærmest indtryk af at billisten hellere vil have sit sidespejl ødelagt af mig end af den anden bil. Efterfølgende ville jeg gerne have taget bilens registrerings nummer men jeg var alt for chokeret til at tænke på det i øjeblikket hvor det skete.
Jeg støtter cykelstiprojektet og glæder mig til at vi skal i gang med arbejdet. Det er også langt sjovere end at gå til begravelse!
+++

Venlig hilsen
Jørgen Kildegaard
2010-12-14
Cykelsti i Ellinge

Det bliver en dejlig drøm, der går i opfyldelse, hvis den bliver til noget!

Poul Jensen

Jeg er nemlig næsten sikker på, at der skal "et meget stort trylleslag til" for at få vore politikere i Nyborg til at sætte så mange penge på højkant i en sparetid, som den vi alle skal igennem for at der kan blive til den allermest nødvendige vedligeholdelse af den eksisterende vej. Det er et stort problem, efter at der ikke er noget, der hedder Fyns Amt mere, det er godt nok ærgerligt, for jeg synes, de gjorde det rigtigt godt, og de havde nogle folk, som vidste, hvordan man vedligeholdt en amtsvej. Nu er det overladt til den enkelte kommune at vedligeholde den i forsvarlig stand, og med disse strenge vintre kræver det rigtig mange penge.

Som beboer i Ellinge går og cykler jeg en del på vejen, og det er ikke svært for en, som har været med til at lave en hel del vejanlæg at få øje på de skader, der er kommet. Det, der ville sikre den i fremtiden, er udvidelse en meter i begge sider, så var der samtidig plads til cykler og gående trafik, ligesom på Hjulbyvejen. Grøfterne skal bevares, da det er dem, der hurtigt får vandet væk, for det er vand og salt, der er den store synder.
Vejen har måttet stå for en meget stor belastning gennem de sidste 20 år, hvor de ellers så gode ting, der var puttet i den til datidens behov, nu er forsvundet. Jeg kan nævne mange ting, som den slet ikke er bygget til, men det er for teknisk at komme ind på. Tusindvis af store lastbiler og rutebiler har trukket deres spor, dog er jeg overrasket over, at der ikke er sket mere skade, end at den ikke er venlig over for den bløde trafik. Men det åbenbart hverken lastbiler eller rutebiler, som overbelaster vejen. Før i tiden gik der 2 rutebiler den ene vej og 2 den anden vej i timen, og så var der en lokal bus, hvor man kunne komme med til hovedstaden i kommunen. Hvor er de gode, gamle dage? Eller var de det?

Nu skal der cykles eller køres i bil, hvis der skal handles ind
Og så kommer der også et valg, som kan vende op og ned på mange ting. Der er vist også noget om, at meget store projekter skal i EU-udbud, hvilket kan være konkurrenceforvridende, hvis der er mangel på beskæftigelse i lokalområdet. Så der er mange ting, der skal tages hensyn til.
Nå, men jeg tog mit målebånd med til Herrested, hvor der er lavet en meget flot dobbelt cykelsti til den gamle hovedstad Ørbæk, men det var jo nok i den gamle god ånd - før de netop planlagte skolenedlæggelser - eller var intentionen den, at der skulle bruges nogle penge, inden sammenlægningen med den slunkne kasse i
Nyborg??

Jeg målte, at der skal bruges ca. 6 m fra kanten af asfalten til cykelsti en, hvilket bevirker, at det vil gå ud over et par huse og en del haver i Ellinge. Men skidt med det! Der kan jo køres gennem Ellinge, og der kan vi se på den gamle landsby, hvor der for få år siden var et sprudlende liv over det hele (en saga blot). Akja, hvor tiden går. Så kan vi ellers fortsætte fra Ellinge ned ad bakken, og vores vandløb, Kastel å, skal forceres, men den kan sikkert udbygges, hvilket jeg nu ikke tror er nødvendigt, den er bred nok. Der er imidlertid store niveauforskelle i den lavning, men mon ikke mange teknikere har en løsning på det? Den billigste løsning er uden tvivl at udvide den eksisterende vej med en meter i begge sider, cykler vejer jo ikke så meget.
Men ellers er det nok bedst at etablere cykelstien i den nordlige side af vejen, men jeg synes, vi skal starte helt ude ved Kongkildebakken. Så kan man gå eller cykle hele vejen rundt om Pårup og Skellerup i fred og ro, og det kan blive en herlig og passende tur for dem, som trænger til motion på den ene eller anden måde.
Vi har lige været en tur i Ringkøbing, hvor de første fældninger af skov og andre tiltag i forbindelse med etablering af en cykelsti er påbegyndt. Fra EU side kræves det, ar der skal være cykelsti på begge sider af vejen, for at den er lovlig, men så kan
der vist søges om EU-penge til hovedparten afudgifteme. Men jeg har ikke sat mig mere ind i det! Det er også muligt, at projektet skal i licitation!
Der er meget stor forskel på de fynske jordpriser og den flade, golde hed. Her i Ellinge har der altid været en kamp om at få så meget jord lagt til sin ejendom, som muligt. Det er derfor spændende, om der er nogen, der godvilligt vil sælge den tilbage til et godt formål, hvad en cykelsti må siges at være.

Jeg målte forleden, at der er ca. 1300 m fra det gamle rensningsanlæg i Ellinge til rundkørslen i Ferritslev, og det spildevand, som kommer fra byen, bliver pumpet op i Ferritslevs rensningsanlæg. Ledningen samt alt det andet, som ligger i jorden, ligger lige der, hvor cykelstien kan komme.

Det bliver spændende, hvad det munder ud i, men vi er mange, der håber, at det lykkes!

God vind på cykelstien, og tak til dem, der vil gå foran og tage slæbet!

Hilsen Poul
2011-01-24
Så er projekt
”Cykelsti Ferritslevvej”
skudt i gang

Styregruppe
Vi har lavet en lille styregruppe bestående af Per Thyssen(Åvænget), Carsten Stenstrøm (Bønderskov) og undertegnede.
Flere interesserede er velkomne.

Borgermøde
Jeg tænker at vi vil afholde et borgermøde så snart vi har været til møde med borgmesteren, det vil sige i januar.

Finansiering
Projektet forsøges finansieret ved hjælp af sponsormidler, velvillige lodsejere, lokale entreprenører, fondsmidler og kommunens hjælp.

Idéen
Ideen til projektet stammer fra Varde, hvor en ildsjæl fik anlagt en cykelsti. Se evt. dette link - tryk her.

Projektet
Hvordan stien konkret skal anlægges er vi ikke kommet til endnu, tænker også at kommunen har et forslag hertil, det er jo en smal vej, med mange overkørsler og huse tæt på vejen….
Vi tænker dog ikke at anlægge på hele Ferritslevvej, men starte ved kobling-stationen (Stenhavevej) og til Faaborg-Midtfyn kommunegrænse.

Jeg håber, at der vil være så stor interesse for projektet at en anden gruppe, eventuelt fra Ferritslev, har mod på at søge Faaborg-Midtfyn Kommune om den sidste del af strækningen på Nyborgvej.

Facebook
Jeg har oprettet en gruppe på Facebook, der hedder ”Cykelsti Ferritslevvej” – der er åben for alle interesserede – jo flere des bedre.

Kaj Refslund kom forbi mig til et møde i fredags og han støtter projektet.
Per og jeg har møde med Erik Christensen og Knud Theil den 17/12-2010.

Med venlig hilsen

Ane Marie (Rie) Schwartz
Ferritslevvej 101
Tlf.: 6598 1530


Projekt
Cykelsti Ferritslevvej

I aftes holdt styregruppen et møde, hvor der blev diskuteret strategi for projektet, med fokus på de kommende måneders aktiviteter.

Gruppen besluttede at udvide projektet, sådan at den oprindelige strækning - fra kommune-grænsen til Stenhavevej - nu kommer til at omhandle hele Ferritslevvej - fra Hjulbyvej til rundkørslen i Ferritslev - ialt ca. 8,9 km.
Det sidste stykke, fra Lykkegaard A/S og til rundkørslen hedder Nyborgvej.

Baggrunden for at starte projektet med at etablere en cykelsti på strækningen, er især en lang række ubehagelige oplevelser som gående og cyklister har haft dér.
Har du også haft en ubehagelig oplevelse med trafikken på Ferritslevvej, så send et par ord - eller ring.

2010-12-01

Medvind
i cykelsti projektet

I fredags (17/12-2010) holdt Rie Schwartz og undertegnede et møde med Borgmester Erik Christensen og formand for Teknik og Miljøudvalget Knud Theil Nielsen om etablering af en cykelsti fra Ferritslev til Hjulbyvej ved Vindinge.

Sidst i november sendte Rie et brev til borgmesteren om at vi ville hjælpe ham med at etablere en cykelsti til under halv pris efter samme princip som Christian Anneberg fra Tistrup ved Varde, brugte til at få en cykelsti mellem Horne og Tistrup.

Grønt lys fra borgmesteren
Erik og Knud fik forelagt projektet fra Vestjylland og de syntes begge så godt om ideen, at vi fik grønt lys til at arbejde videre med projektet.
Det Vestjyske projekt er beskrevet nærmere i denne artikel, hvor I også finder vigtig information om, hvordan vi har tænkt os at gennemføre projektet - tryk her

Cykelsti i 2012?
Erik Christensen og Knud Theil kunne dog fortælle at de penge der var sat af til cykelsti i 2011 allerede var øremærkede. De mente dog at det var realistisk at få midler til cykelstien i 2012, hvis vi kunne gennemføre projektet til samme pris som Vestjyderne.
Så kære medborgere – det ser ud til at vi kan få en cykelsti som vil gavne nærmiljøet i Ellinge og Kullerup, men også i Ferritslev og Vindinge.

Fremtiden
Vi håber med cykelstien at vores børn i fremtiden vil få en sikker skolevej, at vi som cyklister kan cykle sikkert til og fra arbejde, at vi kan tage cyklen til Brugsen i Ferritslev eller at vi kan tage cyklen og cykle en tur uden at frygte for vores liv.

Hvad sker der nu
I første omgang har vi valgt at informere dem der bor på selve Ferritslevvej/Nyborgvej om projektet, da de jo bliver direkte berørt. Vi ved dog godt at der er mange flere interessenter til cykelstien og vi skal ikke glemme Jer.
Vi skal lige have fundet den rigtige kommunikationsform -  for det er ikke alle der kigger på www.ellinge.dk. Især mangler vi en måde fange dem i Kullerup på.
Når vi har flere detaljer på plads vil vi afholde et eller flere borgermøder, hvor vi håber I vil støtte op om dette projekt, og hvor I vil blive informeret om hvad der skal ske.

Ved du allerede nu, at du vil hjælpe os med projektet, så kontakt Rie eller undertegnede. Har du ideer eller er bekymret for at cykelstien skal gå i din forhave, så vil vi også allerede nu gerne høre om dine tanker.

På vegne af initiativgruppen
Per Thyssen

Kontaktoplysninger:
Per Thyssen
Åvænget 11, Ellinge, 5540 Ullerslev, Tlf: 2213 6613

Ane Marie (Rie) Schwartz
Ferritslevvej 101, Tel. 6598 1530, Mob. 2341 6990Åbent brev til beboerne på Ferritslevvej

Klik på brevet for at se det større.

2010-12-19

Positivt møde om cykelstien
Tirsdag den 4. januar 2011 afholdt initiativgruppen omkring Projekt Cykelsti Ferritslevvej møde hos Rie Schwartz, for at informere om projektet, og dets status, samt for at få loddet stemningen.

Efter en velkomst fra Rie, gennemgik Per Thyssen projektet, og den nuværende status, som i store træk kan læses på projektets side (klik her).
Herefter blev projektet drøftet, og der var enighed om, at det er spændende, og helt sikkert er noget der skal arbejdes videre med, men at erfaringer og metoder, som har været anvendt i Jylland, ikke absolut kan overføres direkte til dette projekt.
Der var også enighed om, at selvom der er mange ting som skal undersøges, gennemtænkes og bearbejdes, så er der så meget positivt ved projektet, at deltagerne vil give deres fulde støtte. Desuden at der skal være fokus på hele strækningen, fra Hjulbyvej til rundkørslen i Ferritslev.

Beboermøde i januar
Det blev besluttet, at der snarest - og helst inden udgangen af januar 2011 - skal afholdes et beboermøde i Ellinge Forsamlingshus, hvor der vil bliver orienteret om tankerne bag projektet, og formentlig om erfaringerne fra et tilsvarende projekt, som blev gennemført i 2008 i Varde Kommune.

Udsendelse af Nyhedsbreve
Desuden blev det besluttet at igangsætte udsendelse af Nyhedsbreve via e-mail.
Derfor er der nu oprettet en elektronisk blanket, hvor de der er interesseret i at modtage Nyhedsbrevene via e-mail kan melde sig til.
Der er tre indgange til blanketten
- den ene er lige under projektets logo i højre spalte,
- den anden er på projektets egen side - lige under logoet,
- den tredje er lige her - klik her.

Egen e-mail adresse
Endelig blev det besluttet at oprette en egen e-mail-adresse til projektet, og den er nu på plads, og hedder:
cykelsti@ellinge.dk.
På den adresse kan alle fremover komme direkte i forbindelse med projektet initiativgruppe.

2011-01-05


Fra venstre:
Per Thyssen,
Rie Schwartz, og Søren Fredslund - alle fra Ellinge.


Fra venstre:
Erik Sønderskov, Rolfsted,
Ole Sørensen, Kullerup, og
Ingolf Plessner, Kullerup.


Fra venstre:
Man aner lige
Gudrun Kjærsgaard, som gestikulerer,
Carsten Stenstrøm,
Per Thyssen,
Rie Scheartz,
Søren Fredslund, og
Jørgen Kildegaard
- alle fra Ellinge.


Fra venstre:
Erik Sønderskov, Rolfsted,
Verner Eg, Ellinge, og
Ole Sørensen, Kullerup.

Desuden deltog Arne Pedersen, Ellinge Skovgaard.

”Det overordnede formål med dette borgermøde er, at vejre stemningen, og hvis vi kun havde været Os i initiativgruppen, og borgmesteren, så var det jo nok et tegn på, at vores idé med en cykelsti fra rundkørslen i Ferritslev - gennem Ellinge og Kullerup - til Hjulbyvej, ikke kunne bære.
Men når vi nu er så mange i salen, må det tyde på, at interessen for cykelstien er stor. Så mange tak til alle jer der er mødt op”, sagde en synligt glad Rie Schwartz ved borgermødet i Ellinge Forsamlingshus, onsdag den 26. januar, mens hun kunne konstatere, at der var mere end 100 i salen.

”Hvor svært ka’ det være?”
Efter en varm velkomst, fortalte Anja Irene Bak fra Varde Kommune om det projekt, som blev gennemført i Varde Kommune, med Christian Anneberg som idémand og igangsætter,
De to fortalte om hvordan kommunen havde opprioriteret projektet, fordi alt tydede på, at der på denne måde kunne laves cykelsti til halv pris, uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Som Christian Anneberg sagde: ”Hvor svært ka’ det være?”
”Der er ikke ret mange der er utilfredse med en cykelsti - á hår da æ mødt noven ændnu. Så det bli’r nemt en succes”, sagde Christian Anneberg på herligt bredt jysk.
”Vi tager en beslutning, og så gør vi det”.

Der er ingen tvivl om, at det gå-på-mod som strømmer ud af Christian Anneberg, har været dét, som har fået projektet i Varde til at blive en succes.
Men det kræver, at borgerne omkring området også er involverede. Det er ikke kun et spørgsmål om kommunen og én initiativtager. Alle skal være med.

Varde kommune har været så begejstret for måden at lave cykelsti på, at de senere har taget konceptet i brug flere gange.
Christian Anneberg og Anja Irene Bak fra Varde, er ved at gøre klar til præsentationen.

Fra rundkørslen i Ferritslev - til Hjulbyvej
Initiativgruppen præsenterede deres forslag til hvordan cykelstien kunne forløbe, og de lagde op til en placering på nordsiden af vejen på strækningen Ferritslev til Ellinge.
Fra Ellinge til Hjulbyvej foreslog de at cykelstien kom til at ligge på sydsiden af vejen.

”Der er mange udfordringer”, sagde Per Thyssen fra initiativgruppen. Vi har været ude og se på forholdene, og der er naturligvis steder, hvor der skal indgås nogle kompromiser.

Ingen slagger
I projektet i Varde er der anvendt slagger som grundlag for cykelstien. Men det har initiativgruppen besluttet ikke at gøre ved projektet på Ferritslevvej. Slaggerne kunne ellers leveres gratis, men her skal der i stedet benyttes grus.
”Det vil selvfølgelig få vores projekt til at blive dyrere, men det må vi finde ud af, på en eller anden måde”, sagde Per Thyssen.

Fibernet
Carsten Stenstøm fra initiativgruppen havde haft kontakt til Energi Fyn, for at høre om der kunne hentes nogen form for støtte der fra.
Carsten Hansen - bredbåndsdirektør hos Energi Fyn - fortalte, at Energi Fyn  var i gang med at rulle fibernet ud over hele Fyn, men at det var nødvendigt at prioritetere de steder, hvor der er interesse for at få tilslutning til deres net.
Og nu tyder det på, at det måske er interessant for Energi Fyn at lægge fibernet til Ellinge og Kullerup.
”I den forbindelse kan Energi Fyn og projekt cykelsti nok finde fordele ved et samarbejde”, sagde Carsten Hansen.

Men det kræver at der vises interesse for at få fibernet her til, så her er en opfordring til alle de, der endnu ikke har udfyldt og sendt blanketten til ”Interessemåleren”, om at få det gjort.
Det koster ikke noget at vide interessen, og det er ikke bindende. Vi skal gerne op på mere end 150.

Carsten Hansen gav senere udtryk for, at der vil blive afholdt et oriteringsmøde i Ellinge om fibernet i foråret 2011.
Knud Theil (tv) og Erik Christensen så ret så tillukkede ud under en stor del af mødet,
men viste alligevel positiv interesse - også da de så hvor mange der var mødt op,
og hørte de mange positive tilkendegivelser på frivillig støtte til både arbejdskraft, materialer, jord med mere.

Politisk positiv interesse
Borgmester Erik Christensen, og formand for Teknik og Miljø Knud Theil fra Nyborg Kommune var til stede under mødet, og de gav udtryk for en positiv holdning til projektet, men gjorde samtidig opmærksom på, at der ikke er kommunale penge til cykelsti på Ferritslevvej lige nu.
Men som Erik Christensen sagde: ”Hvis de ka’ i vestjylland, så ka’ vi også i Nyborg”. Han tilføjede, at det måske var nødvendigt at gennemføre projekter i flere etaper.

Mange frivillige
Initiativgruppen gjorde opmærksom på, at der forestår et stort arbejde, og at gruppen har behov for hjælp og støtte.
De foreslog at der bliver oprettet en forening, og der kom straks flere positive meldinger fra salen.
Det kom snart til positive tilkendegivelser om både maskiner, jord og arbejdskraft.
Og der kom flere konstruktive forslag til at skaffe fonds-midler, samt andre måder at komme videre på, så projektet kan blive en succes.

Og en succes - det var det.
Et flot møde, i en konstruktiv og positiv ånd.

2011-01-27
Fra venstre: Anja Irene Bak, Rie Schwartz, Per Thyssen og Carsten Stenstrøm.

Tak til sponsorer

- Ellinge Forsamlingshus
- Ellinge Murerforretning
- Landsbyrådet
- Anne Henriksen
- Randi Jensen
- Dorthe Lundsgaard
- Lisbeth Kern
- Helle Pedersen
- Inger Fredslund
- Dorthe Møller

- og alle de andre, som har været med til at hjælpe.

Projektet er blevet en forening
Der blev d. 31.marts 2011 afholdt stiftende generalforsamling i ”Foreningen til fremme af cykelstier på tværs af Rolfsted, Ellinge, Skellerup, Kullerup og Vindinge Sogne”.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Per Thyssen, Åvænget 11, Ellinge
Næstformand: Ole Sørensen, Ferritslevvej 43, Kullerup
Sekretær: Carsten Stenstrøm, Bønderskov 3, Ellinge
Kasserer: Ane Marie Schwartz, Ferritslevvej 101, Ellinge
Menigt medlem: Frederik Busk-Clausen, Ferritslevvej 35, Lamdrup
Suppleant: Jørgen Kildegaard, Bønderskov 4, Ellinge
Kontingentet er sat til 0 kr.
Foreningen er åben for indmeldelse.
Bestyrelsen skønner, at et højt medlemstal kan have indflydelse på politikernes beslutninger.
Derfor opfordrer de alle til at melde sig ind i foreningen.
Som medlem af foreningen tilkendegives opbakning til projektet, uden ekstra arbejde eller omkostninger for det enkelte medlem.   
Indmeldelse kan ske ved at ringe til eller skrive til formanden på tlf.:  2213 6613 eller på mail: cykelsti@ellinge.dk.

Nyhedsbrev nr. 4
Foreningen har udsendt Nyhedsbrev nr. 4, og der kan man læse, at der har været møde med Teknisk Afdeling i Nyborg Kommune.
Ved er nogle tekniske forhold omkring anlægget beskrevet.
Du læse Nyhedsbrevet - klik her.
Du kan også tilmelde dig Nyhedsbrevet - der er link i højre spalte - lige under foreningens logo.

2011-04-13

En million gode grunde til at lave cykelsti
Så lykkedes det cykelstiprojektet at skaffe den første million kr. til cykelstisprojektet.
Pengene kommer fra Cykelpuljen 2011, som er administreret af Vejdirektoratet.
Pengene tilfalder Faaborg-Midtfyn kommune og er et resultat af at vi (Rie og Per) har søgt på vegne af Faaborg-Midtfyns kommune ifølge aftale med ledelsen i Vej- og trafikafdelingen.

Pengene kommer desværre ikke på en check, men udbetales først til kommunen, når stien er anlagt.
Der udbetales maks. 40 % af anlægsprisen og maksimalt 1 million kr.
Næste opgave er at overbevise politikerne i Faaborg-Midtfyn kommune om at de skal finansiere de resterende 60 % af summen.

Hvis I vil hjælpe med at ligge pres på kommunen, skal I skrive til Faaborg-Midtfyn kommune og begrunde, hvorfor I syntes der mangler en cykelsti på strækningen.
Jo flere der skriver jo bedre.
Man kan skrive til Faaborg-Midtfyn kommune på:fmk@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere om uddelingen af de i alt 151,2 millioner kr. på Vejsektorens hjemmeside:
http://www.vejsektoren.dk/wimpnews.asp?page=document&objno=652530

Med venlig hilsen

Per Thyssen
Formand for Foreningen til fremme af cykelstier på tværs Rolfsted, Ellinge, Skellerup, Kullerup og Vindinge sogne.
2011-05-09

Cykelsti Nyt
Så er sommerferien ved at være ovre, og vi har netop haft møde i foreningen, og der besluttede vi at fortælle lidt om situationen.

Fåborg-Midtfyn Kommune
Den 4. juli 2011 havde udvalgsformand for teknik og miljø Grete Justesen i Fåborg-Midtfyn kommune en artikel i Fyens Stifstidende. Hun udtalte, at der var en højere mening med, at der var søgt og givet penge til de 800 meter fra kommunegrænsen og til Ferritslev, og at stykket nok skulle blive til noget.
Budgetforhandlingerne begynder
Se, det var jo inden sommerferien. Nu er budgetforhandlingerne ved at gå i gang for det kommende år, så vi skulle gerne have hende holdt op på hendes udtalelse, så hun ikke har glemt den hen over ferien. Fåborg-Midtfyn kommune skal lægge 1,6 mio. kr. for at stykket bliver en realitet.

Nyborg Kommune
I Nyborg har vi større problemer.
Per og jeg havde møde med teknisk afdeling fra de to kommuner inden ferien og det var helt klart FM kommune, der var positive.
På samme møde blev der diskuteret kantbaner og udvidelse/renovering af vejen, hvilket blev afvist af begge kommuner, da det ligger under et andet budget. Ligeledes holder de priser som vi havde indhentet på kantbaner ikke, og det er ikke en mulighed set fra de tekniske afdelinger.
Det der er i spil, er således en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen, eller ingenting.
Vi har valgt at gå efter stykket mellem Ellinge og Ferritslev, og har sendt anmodning til Nyborg Kommune på de 900 meter fra Ellinge til kommunegrænsen.

I kan hjælpe lidt på vej
Vi har brug for, at borgerne skriver til begge kommuner, da der pågår budgetforhandlinger i begge kommuner i august og september.
Borgerne skal gøre politikerne opmærksomme på deres ønske om en cykelsti, så det ikke kun er foreningen der ønsker en cykelsti (for sådan kan det godt se ud, hvis borgerne ikke råber højt)
Ideer til borgerne kan være læserbreve til aviserne, breve til kommunen/politikerne … kun fantasien sætter grænser.

Smil fra Rie
2011-08-14

Tak til Faaborg-Midtfyn kommune

Så ser det ud til at vi får første stykke cykelsti i 2012.
Faaborg-Midtfyn kommune har lige sluttet budget-forhandlingerne for 2012 og der er sat 1.550.000 kr. af til cykelsti på Nyborgvej.
Hip Hip hurra.

Til budgetposten lægges den 1 million kr. som dette projekt har skaffet kommunen fra Cykelpuljen 2011.
Første stykke cykelsti komme til at gå fra rundkørslen i Ferritslevvej (eller evt. fra Stokløkken) og til kommunegrænsen på bakken mellem Ferritslev og Ellinge.
I første omgang kommer cykelstien til at stoppe på bakken, da Nyborg kommune desværre ikke har afsat penge til cykelsti ved Ellinge i 2012.
Vi er dog stadig optimistiske, og håber at Nyborg vil anlægge stykket fra kommunegrænsen og til Ellinge i 2013.
Hvis vi får lov til at søge Cykelpuljen igen og får penge fra puljen vil chancen blive endnu større.

Vi følger situationen, og følger løbende op med begge kommuner.
Vi håber at komme med til det første spadestik når gravningen starter til næste år.

På projektets vegne
Per Thyssen
2011-09-24

Kantbaner er på vej
Cykelstiprojektet beklager den lange ventetid på nyheder, men til gengæld så kommer der så en af de gode.

Gravemaskinerne bliver snart kørt frem på Nyborgvej i Faaborg-Midtfyn kommune. Det vil sige, at der bliver lavet kantbaner i vejsiderne. Jubii.

Rie var i dag (22/8) forbi Teknik og Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn kommune for at blive opdateret på situationen.
Sidst vi hørte fra Faaborg-Midtfyn kommune, forlød det at bevillingen af pengene (kommunens del) igen skulle op i byrådet, og man sandsynligvis ville vente på Nyborg kommune også lavede deres del, hvilket var temmelig nedslående da 1 mil. kr var i hus fra Cykelpuljen 2011 og Faaborg-Midtfyn kommune allerede havde budgeteret med at stykket skulle laves.

Men - intet nyt var åbenbart godt nyt
Ifølge Flemming Mogensen i Teknik- og Miljøafdelingen, er der møde i byrådet den 28. august, hvor pengene bliver frigivet.
Gravearbejdet er endnu ikke planlagt, og der udestår et møde med entreprenøren. Dog skulle det stå fast at kantbanerne skal være færdige inden årets udløb.
Årsagen til at det bliver kantbaner i stedet for en dobbeltrettet cykelsti er at politiet ikke ville tillade at en cykelsti, der stopper på bakken ved kommunegrænsen, hvilket den vil gøre indtil at Nyborg kommune får lavet stykket mellem kommunegrænsen og Ellinge. En ½ cykelsti vil gøre at cyklisterne skal krydse vejen i en 80 km zone, hvilket især vil være farligt for skolebørnene.
Vi arbejder selvfølgelig videre på at få Nyborg Kommune til at lave kantbaner på resten af stykket mellem kommunegrænsen og Ellinge.

På vegne af Projekt Cykelsti Ferritslevvej
Per Thyssen
2012-08-23

Så er de gået i gang med at lave kantbaner
Per Thyssen skriver:
Kl. Er nu snart halv ni, og de er næsten 1/3 færdige i den ene side. Huhej hvor går det stærkt.

Det er også Per, som har været så venlig at sende foto.
2012-10-08

Mandag den 8. oktober 2012
blev dagen da første etape af cykelstien (kantbaner) på Ferritslevvej blev lavet

Allerede ugen forinden havde man været i gang med at gøre klar til udlægning af asfalt. Der blev flyttet kantsten med mere.
Tidligt mandag morgen begyndte udlægningen af asfalt fra rundkørslen i Ferritslev, og hele vejen til kommunegrænsen.
Der vendte hele vogntoget, og kørte tilbage til rundkørslen.
Jeg kiggede forbi lidt før halv to om eftermiddagen, og da manglede de kun at lægge asfalt på den sidste hundrede meter.

Det der nu mangler er at lave overgangen ved nogle af indkørslerne, samt at der bliver malet kantstriber.
2012-10-09
Referat

fra Generalforsamlingen
i foreningen til fremme af cykelstier
på tværs Rolfsted, Ellinge, Skellerup, Kullerup og Vindinge sogne

Tirsdag den 2. april kl. 19.00 var der ordinær generalforsamling på Åvænget 11, Ellinge.
Der er udsendt følgende referat:
Tilstede: Carsten Stenstrøm, Poul, Verner Eg, Per Thyssen, Ane Marie Schwartz.

1. Valg af dirigent: Carsten Stenstrøm
2. Formandens beretning ved Per Thyssen.
Der har ikke været nogen aktiviteter det sidste år.
Der har været meget få indmeldinger. Foreningen har 18 medlemmer.
Status er, at foreningen har været med til at medvirke til, at der er lavet kantbaner i Faaborg Midtfyn kommune, disse er dog ikke som vi havde ønsket, da de er smalle, og de ikke bliver vedligeholdt med snerydning og fejes ikke.
Poul spørger, hvad meningen er med Ferritslevvej, før i tiden var der fin vej, nu er den ved at forfalde. Løsningen fra kommunegrænsen til Ferritslev er egentlig god nok.
3. Regnskabet gennemgås af kassér Katja Klithammer.
4. Formanden foreslår, at foreningen nedlægges, da den ikke har haft det sigte som var tiltænkt.
Der er flertal for at nedlægge foreningen. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær
generalforsamling med sigte om at nedlægge foreningen næste år.
5. Valg: På valg er formanden – der genopstiller og vælges.
På valg er menigt medlem Carsten Stenstrøm – der genopstiller og vælges.
Valg af suppleant. Jørgen Kildegaard udtræder og ind går Poul.
Revisor Brian genvælges.
6. Evt.
Indkaldelse til 2 X ekstraordinær generalforsamling
i Foreningen til fremme af cykelstier på tværs Rolfsted, Ellinge, Skellerup, Kullerup og Vindinge sogne

Dato: 28/3-2014 kl.: 19:30 og kl. 19.40
Sted: Åvænget 11, Ellinge

Eneste punkt på dagsordenen er at opløsning af foreningen.

Årsagen til vi i sin tid oprettede foreningen, var at bruge den til opbevaring af penge til brug for cykelsti mellem Ferritslev og Vindinge. Pengene skulle skaffe via fonde.
Efter kontakt til flere fonde, fandt vi ud af at de ikke uddeler penge til cykelstier, da det er en kommunal opgave.
Derfor har foreningen ikke længere et formål, og foreningen opløses.
2014-03-16
Per Thyssen har senere meddelt, at foreningen blev opløst ved de to generalforsamlinger.

Der havde i to år forinden ikke været aktiviteter i foreningen, ligesom der hverken havde været indtægter eller udgifter, og ingen penge i kassen.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold