Davinde Stenmuseum - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Davinde Stenmuseum
Af Verner Eg
”Grusgravenes historie”

Der har flere gange været tilløb til at skrive ”Grusgravenes Historie” om livet i og omkring grusgravene i Tarup-Davinde.

Den fynske Stenklub driver Davinde Stenmuseum, som indeholder samlinger af ledeblokke, fossiler fundet i grusgravene, en sandsamling, fossilet træ, slebne sten og meget mere.
Et af medlemmerne af driftsudvalget for Museet forespurgte i efteråret 2011, om ikke Den fynske Stenklub kunne igangsætte arbejdet med at skrive ”Grusgravenes Historie”, inden det var for sent. Tarup-Davinde grusgravene er Danmarks næststørste grusgravs-område, og udvindingen ebber så småt ud.

Et samlet udvalg besluttede, at vi skulle tage udfordringen op, og vi nedsatte et udvalg på 4 medlemmer. Dette udvalg har nu arbejdet i mere end halvandet år. Gruppen har afholdt en meget lang række møder med tidligere arbejdere eller slægtninge til arbejdere og ejere fra grusgravene i Tarup Davinde området.
Endvidere har der været møder med Marius Petersen A/S. Al dette har resulteret i et omfangsrigt materiale i form af interviews og fortællinger, samt et stort antal billeder, som gruppen har fået scannet til senere brug.

Undervejs har man fået kontakt til Niels Hornstrup, som gennem mange år har taget billeder fra området, både af aflejringer, maskiner, landskabet, begivenheder o.s.v.
Niels Hornstrup har været så venlig at stille sit meget omfangsrige fotoarkiv til rådighed for arbejdsgruppen. Samtidig har Niels Hornstrup lovet at medvirke ved udvælgelsen af billeder til de forskellige medier.

I efteråret 2012 henvendte John Juul Henriksen fra  Naturskolen Åløkkestedet sig til Carsten O. Hansen, et af gruppens medlemmer, idet man var interesseret i arbejdet og gerne ville bidrage til det videre forløb.
Herefter blev der nedsat en styregruppe, som består af:
- 6 medlemmer fra Den fynske Stenklub.
- 3 ansatte fra Naturskolen Åløkkestedet.

Indsamling af materiale er i store træk afsluttet, og udarbejdelse af tekster til 6 stk. plancher er i fuld gang.
Derefter følger teksterne til en publikation på 52 – 56 sider.
Udover at skrive teksterne til nogle af plancherne og afsnittene i publikationen, har Naturskolen også stillet deres store erfaring med fondsansøgning til rådighed.

Arbejdet har båret frugt: Den Faberske Fond har på nuværende tidspunkt givet tilsagn om en donation på 37.000 kr., som stort set dækker fremstilling af plancher og publikation.
Et stort skulderklap til alle der arbejder på projektet.

Udsendelse af fondsansøgninger fortsætter. Vi mangler stadig et stort beløb til etableringen af den tekniske del af projektet: Nemlig AV-udstyr samt ændring af belysning i loftet og i de eksisterende montrer i Museet. Gruppen er optimistisk, så vi tror på, at det nok skal lykkes i løbet af efteråret at få økonomisk tilsagn også til teknikken.

Alle deltagere i Grusgravenes historie har brugt mange, mange timer indtil nu, og der venter stadig et kæmpe arbejde med at få gjort data og lokale klar til præsentation af det indsamlede materiale på TD-dagen d. 24/5 2014 . Dagen markerer samtidig Naturskolens 25 års jubilæum.

Der er derfor god grund til at påskønne og takke for den indsats, der indtil nu er gjort fra samtlige deltagere i projektet og ønske god arbejdslyst med det videre arbejde.

Vi efterlyser stadig film eller videoer fra Grusgravene. Disse vil vi gerne have lov til at kopiere, så de kan fremvises i Museet og dermed vise noget om livet i grusgravene i levende billeder.

På styregruppens vegne

Formand Kurt Jeppesen
Den fynske Stenklub  

Odense d. 12/8-2013

2013-08-15
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold