Dora Pedersen - Avisudklip - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Dora Pedersen
Af Verner Eg
Dora Pedersen kom forbi Ellinge forleden.
Flere Ellinge husker Dora og Steen Pedersen, som boede på Pårupvej 53, inde de, for lige ved 20 år siden flyttede fra Ellinge.

Steen var den gang aktiv blandt andet som formand for Brugsen i Ellinge og formand for Ellinge Vandværk.
Dora var engageret i Ellinge Gymnastikforening, og var med til at starte Ullerslev Musikforening.
I dag bor de i Svendborg, og Dora har lovet, at hun kommer igen en dag snart, og at jeg så får lov til at låne albums med private fotos, som kunne være interessante for Ellingerne at se.

Dora Pedersen har samlet udklip fra flere aviser, og jeg har fået lov at låne samlingen, hvor der er cirka 20 sider med udklip, der har relation til Ellinge.
Der er flere udklip fra den gang i 1982, da der var mund- og klovsyge i Ellinge.
Desuden fra gymnastikopvisning, Ellingefets, Bylaugets 100 års jubilæum, og meget andet.

Desværre er flere udklip uden dato eller avisens navn.
Det har derfor ikke været muligt at få de nødvendige tilladelser til at bringe udklippene i deres helhed her på hjemmesiden.
I stedet er de relevante siger nu blevet affotograferet, og der er skrevet korte citater fra de enkelte artikler.

Bekendtgørelse fra politimester Ib P. Pedersen
Der udbrød mund- og klovsyge flere steder på Fyn i 1982, og blandt andet gik det ud over Kirkeballegård i Ellinge.
Politimesteren udsendte en bekendtgørelse som fortæller hvordan man skal forholde sig. Blandt andet blev "al færdsel ad offentlige veje i og gennem Ellinge forbudt". "Katte skal indenfor en lokalafspærring holdes inden eller dræbes".
Barske forhold.

2016-07-05
Avisudklip
På dette udklip er der med kuglepen skrevet "1980 dec.",
og af annoncen fremgår det, at "På billedet ser vi Svend Rasmussen
og Preben Larsen lykønske Dora og Steen A. Pedersen samt lille Frida,
Ellingevej 74, Ferritslev med deres nye Citroën GS Club".
På dette udklip er der med kuglepen skrevet "1982".
Artiklen fortæller, at Ellinge Gymnastikforening afholdt gymnastikopvisning.

Fanen eksisterer stadig.
Den hænger i den lille sal i Ellinge Forsamlingshus.
Mund- og klovsyge lukker Ellinge

Ekstra Bladet bragte disse udklip den 2. april 1982.
Avisen havde talt med Poul "Bæstrup" Jensen, og af artiklen fremgår det, at Poul "bor en snes meter på den forkerte side af zonegrænsen i landsbyen Ellinge på Østfyn".
Efter afspærringen var også denne familie, ligesom 250 andre beboere i Ellinge, isoleret fra omverdenen i en uge, mens flere besætninger blev slået ned, og der blev renset for sygdommen.

Poul Jensen og Inga Jensen kunne i perioden ikke passe deres bijobs.
Inga var den gang på Forsorgscentret i Nyborg, og Poul var på Ferritslev Jernvarefabrik.

Hos Hans Åge Hansen, Anneksgård på Kirkeballe, blev 80 kreaturer og ti svin skudt og smidt i en massegrav.

I Brugsen blev der hamstret. Så godt som alle dagligvarer var væk kort efter at Ellinge blev afspærret, men uddeleren kunne fortælle, at der trods afspærringen kom friske varer. De ville blive afleveret ved grænsebommen, og afhentet af brugsens personale, så ingen kom til at mangle noget.

Af Ekstra Bladets "Dødsliste" kunne man se, at der på det tidspunkt var blevet slået 3,062 dyr ned på grund af mund- og klovsygen, som var blevet spredt med vinden, eller med dyrlægen.
Øverst et foto fra en ikke navngivet avis, hvor man kan
se, at folk står ud ved Ferritslevvej og taler om situationen.

Nederst er der med kuglepen skrevet "1982".
Artiklen fortæller, at Hans Aage Hansen den 31. marts fik
slået 30 kreaturer og ti svin ned.
Siden var stalden gjort ren, møddingen fjernet med mere,
og nu kom der nye dyr på gården, som Inger og Hans Aage
på billedet er ved at modtage og bringe på plads.
Fra en ikke navngivet avis.
Der er Ellingefest, og den gang begyndte festen allerede
om fredagen med grill-aften og underholdning for hele familien.
Om lørdagen var der loppemarked og konkurrencer.
Fra en ikke navngivet avis, men den er fra torsdag den 7.
juli, og med kuglepen er der tilføjet "1983".

Fra den årlige træklipning, og på det nederste billede er det fra venstre:
- Hans Christensen
- Johannes Hansen
- Tage Kildegaard
- Frede Hansen.

Hvis man kigger godt efter, kan man af det øverste billede
se, at træet i mellemtiden er blevet ret så meget højere.
Fra Østfyns Avis. Med kuglepen er tilføjet "marts 1984".

Ellinge Bylaug havde 100 års jubilæum, og det blev fejret
med fest i forsamlingshuset.
Formand for bylauget Hans Christensen, Pårupgaard holdt
festtale, og Ellingefilmen blev vist.
Fra en ikke navngivet avis, med kuglepen er der tilføjet
"1985".

Brugsen i Ellinge lukkede.
På billedet er det brugsens formand Steen Pedersen, og
uddeler Karin Juul Jensen.

Købmandskæden Merko havde overtaget lokalerne, og
åbnede kort efter købmand i forretningen på Gl. Byvej.
Senere blev det til SPAR, som endeligt lukkede dørene
den 17. januar 2010.
Fra Østfyns Avis, torsdag den 14. marts 1985.

Brugsen i Ellinge lukkede.
Men i avisen her står:
"... der er etableret et interessantselskab, som tegnes af
købmand Børge Christiansen, merko Storkøb, Ullerslev og
dennes højre hånd gennem godt en snes år, Hans Eivind Hansen".

På billedet er det fra venstre:
- Hans Eivind Hansen
- Lisbeth Henriksen
- Børge Christiansen
- Marianne Frederiksen
Øverst er fra en ikke navngivet avis, men artiklen er
skrevet af erhvervspraktikant Ditte Bergholdt Hansen.

Af den øverste artikel fremgår det, at man kan møde op
til spil-sammen-aften med eller uden instrument. "Det er
ikke noget højtideligt, bare kom og syng og dans, siger
Karen Haahr Thyregod fra Ullerslev Musikforening".

Af den nederst artikel kan man læse, at det er Chris
Kromann der leder Spil-Sammen-Aften, og man kan
melde sig til hos Karen Haahr Thyregod, og Tove Aagaard
Christensen.
Klip fra ikke navngivne aviser.

Problemer i den første sæson, fordi Ullerslev Kommune
har sagt nej til underskudsgaranti til Ullerslev Musikforening.
Men ellers går man i gang med en medlemsaften i
Langtved Forsamlingshus. Efterårets program indeholder
blandt andet en koncert i Ellinge Kirke.

Onsdag den 26. august 1987 kan man se, at Ullerslev
Musikforening starter sin første egentlige sæson den
1. september 1987 i Langtved Forsamlingshus.

Den nederste rubrik fortæller at Ullerslev Musikforening
holder sit første arrangement den 14. maj kl. 19-22 på
Skellerup Skole, og at det koster 40 kr. For medlemmer
er prisen 25 kr.
Udklip fra en ikke navngivet avis.

Af den øverste artikel er en gentagelse af artiklen
"Medlemsaften med "spil-sammen-folk", lidt højere oppe.

Nedenunder er der med kuglepens skrevet 3-8-88, og der
kan man læse, at Ullerslev Musikforening starter op med
fire undervisningstilbud til børn og unge u kommunen.
Der er tale om musikalsk legestue for de 3-6 årige,
klaverundervisning fra 9 år, el-orgel fra 9 år, og
rocksammenspil fra 14 år.
Nærmere oplysninger kunne man få hos Janne Kølleskov i
Skellerup.
Fra en ikke navngivet avis, uden dato.

Loppemarked i Ellinge, arrangeret af "en lang række
foreninger".
Fra en ikke navngivet avis, uden dato.

Ellinge Vandværk havde eksisteret i 25 år.
I artiklen står der, at den første bestyrelse bestod af:
- gårdejer Frede Hansen
- entreprenør Johs. Hansen
- forpagter Hans Christensen
- fabrikant Alfred Bæk
- murer E. Knudsen.

Ved 25 års jubilæet havde den nuværende bestyrelse
- Steen Pedersen
- Jørgen Hein
- Erland Olsen
- Axel Jørgensen
- Ernst Jensen
besluttet at fejre det med en fest for andelshaverne i
Ellinge Forsamlingshus.

På billedet er det formanden Steen Pedersen som takker
stifterne for initiativet. Desuden overrakte han til
stifterne, og til kasserer Tove Jensen et luftfoto af vandværket.

Dette luftfoto er i dag at se på Ellinge Vandværks egen
hjemmeside - klik her.
Fra en ikke navngivet avis, uden dato.

Der havde været borgermøde i Ullerslev Kommune, og
dagsordenen handlede om budgetforslaget, hvor der var
behov for at finde 800.00 kroner.
Men der var åbenbart ikke den store interesse, for kun
lige omkring tyve borgere var mødt frem
Fra Fyns Tidende, uden dato.

Øverst er det en læser der er navngivet som Johannes,
som fortæller om den gang Ellinge Kro brændte.
"En formiddag i marts 1904 stod min far og jeg og savede
brænde. Jeg så ned mod byen og sagde: "Der er noget,
der ryger".
Far trak i saven og sagde: "Lad det ryge"."

Johannes blev sendt til naboen, for naboen og Johannes
far var pumpere ved sprøjten.
Sprøjtehuset lå på Pårupvej, og derfra skulle køre
sprøjten ud til det sted, hvor det brændte.

Pårupsmeden var strålemester.

Efter en del genvordigheder ankom sprøjten til
brandstedet, som var Ellinge Kro.
"Alt hvad der var af spiritus var reddet, og det var et godt
lager.

Ilden sprang over til en gammel lade, som hørte til kroen,
og laden brændte ned.

Alt spiritus var bragt over til snedkeren, og så blev der
lavet kaffepunch og romtoddy.

"Min far kom hjem sent på aftenen og var lystig. Jeg
græd, for jeg troede han var syg, men min mor sagde:
"Der er ovre til i morgen .. ". Det var det også".

Artiklen om Henne Kirke er mere af familiens private
interesse.
Disse udklip er mere af familiens private interesse.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold