Ellinge Minkfarm - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Ellinge Minkfarm
Af Verner Eg
Dennne artikel kunne læses i medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening, ”Lokalhistorisk Nyt”, nr. 28, 2009-2010.
Ellinge Minkfarm
- international leverandør
gennem mere end 40 år

Af Verner Eg

Mange små og store virksomheder har gennem tiderne været med til at holde gang i de små samfund.
I Ellinge blev der tilbage i 1888 oprettet et andelsmejeri, og året efter en brugsforening. De to virksomheder var i mange år med til påvirke det lille samfund, og de var oprettet af fællesskabet, som ansatte andre til at sørge for driften. Den første mejeribestyrer var Knud Christian Andersen, og den første brugsuddeler hed Christen Hansen, kaldet ”Christen Sadelmager”.
Mejeriet blev nedlagt i 1963, og bygningerne omlagt til trævarefabrikation. Den dag i dag har Ellinge Trævarefabrik til huse dér.
Brugsforeningen begyndte i den gamle kro, så lå på grunden overfor den nuværende købmandsforretning, og på det sted, hvor Odense Museum i 2009 fandt formationer af sten, som formentlig har været et værksted. I 1898 flyttede brugsforeningen til en nybygget ejendom, hvor der nu er forsamlingshus, og i 1924 flyttede brugsforeningen til den bygning, hvor der i dag er købmandsforretning.
Men private virksomheder har også været med til at præge det lokale samfund.
I 1865 (formentlig) opførte ejeren af Rønninge Søgård, Ellinge Mølle. Mange lokale landmænd har bragt aktivitet, arbejde og velstand til området. Ellinge Smedie blev grundlagt i 1912, og kan derfor om et par få år fejre 100 års jubilæum, og der er fortsat fuld gang i virksomheden.

Ellinge Minkfarm
En anden privat, som med idéer, vilje og hårdt arbejde har været med til at påvirke det lille samfund omkring Ellinge er Jens Danielsen, som i 1966 startede sin produktion af mink. Det begyndte i det små, med 10 dyr i forældrenes hjem i Ørbæk, og han supplerede sine indtægter med at fremstille smedejernslamper, som stadig kan ses mange steder i området.

I den første tid sørgede Jens Danielsen også selv for produktion af foder til sine mink. Det skete ved at hente fiskeaffald fra producenter i området, og så ellers selv gå i gang med at behandle og berige foderet. Et af de steder hvor Jens Danielsen hentede fiskeaffald, var hos Kristian Fisker, som senere skulle komme til at spille en vigtig rolle i Ellinge Minkfarm’s fremtid.

I dag er Ellinge Minkfarm en stor virksomhed som til hverdag beskæftiger tre medarbejdere på fuld tid, hver dag året rundt. Desuden er der tilknyttet 10-12 medarbejdere yderligere i den periode, hvor dyrene pelses.

Klimaet betyder noget
Danmark har generelt milde vintre og kølige somre, og det er et klima, som mink sætter pris på. De kræver nemlig lys og frisk luft.
Måske er det derfor, at Danmark er verdens største producent af skind med høj kvalitet. Årligt bliver der i Danmark produceret mere end 14 millioner minkskind, og det svarer nogenlunde til en trediedel af alle de skind, der bliver produceret i hele verden.
Andre lande, som har en vis indflydelse på verdenmarkedet er de skandinaviske lande Norge, Sverige og Finland. Desuden kommer der mange skind fra Holland, Polen, Rusland, Kina, Canada og USA.
På verdensplan bliver der produceret mere end 45 millioner skind.
Danmark er også kendt for at producere fødevarer til mennesker. Det er blandt andet kød og fisk, og forbrugerne stiller store krav til kvalitet og friskhed. Det medfører også, at der ved produktionen af disse fødevarer vil være en del afskær fra kødproduktionen, og minkfoder består i vid udstrækning af fisk, kød og planteproteiner. Ting som naturligt er i de danske omgivelser.

Minkavl
En minkavlers størrelse bedømmes ud fra hvor mange hunner (tæver) der er til at avle nye dyr på. Hanner skal der naturligvis være, for at parringen kan finde sted, men antallet af hanner er altså ikke en målestok for minkfarmens størrelse.
Som tommelfingerregel kan anføres, at der skal bruges én han for hver seks tæver.
Ellinge Minkfarm har i øjeblikket 5.000 tæver, og de får hvert år et antal unger (hvalpe), som gør det muligt at sortere nogle fra til at være fremtidige avlsdyr, og så 28.000 hvalpe, som senere bliver pelset.

Det hele styres af naturen. Det skal forstås på den måde, at minkens parringsperiode bliver styret af naturens lysforhold. Hos Ellinge Minkfarm er der erfaring for, at parringen skal ske i perioden fra den 3. til den 20. marts.
Mink er indrettet sådan, at det er selve parringsakten, der giver ægløsning.
Når tæverne er parret første gang, er der ni dage senere en ny portion æg i æggestokken, og tæverne parres derfor to gange.
De hunner, som ikke er blevet parret i den periode bliver senere pelset.
Hvalpene kommer cirka 40-60 dage senere, i perioden fra den 22. april til den 15. maj.

Hvalpene bliver hos moderen, som sørger for ungerne. Hvis en tæve har fået et meget stort kuld – mere end 8-9 hvalpe – kan man sagtens flytte de overskydende hvalpe til andre tæver med små kuld, og de tæver vil tage sig af de nyankomne.
Efter cirka fire uger begynder man at fodre på redekassens låg. På den måde lærer hvalpene hurtigt at klare sig selv, de kan nemlig hente føde fra låget, og vand fra en vandautomat.

Ellinge Minkfarm er med i sammenslutningen ”Kopenhagen Fur”, som blandt andet giver de tilsluttede minkavlere adgang til en mængde information og statistik om dyrenes sundhed, sammensætning af foder.
Alle disse informationer gør det muligt for den enkelte minkfarmer at drive sin egen minkfarm optimalt.
Derfor bliver hele produktionen også registreret med stregkoder, så man til enhver tid kan opsamle erfaringer om produktionen, som så senere indgår i en større fælles statistik.

Foderet
I dag har Ellinge Minkfarm så mange dyr, at man får foderet leveret fra Sole-Gruppen. De store tankvogne ses ofte i området omkring Ellinge, for alene Ellinge Minkfarm skal bruge seks tons om dagen.
Foderet består for af omkring 40% fiskeaffald. Desuden indeholder det produkter af korn, og affald fra fjerkræproduktion.
Mink er meget følsomme overfor den kvalitet foderet har, og det skal altid være frisk.

Sortering og pelsning
Fra den 1. november og 10 dage frem foregår arbejdet med at sortere dyrene. De dyr der findes bedst egnet til videre avl sorteres fra.

Herefter begynder pelsningen.
Den 12. november er de faste medarbejdere, samt 10-12 midlertidigt tilknyttede medarbejdere i gang med at pelse de 28.000 dyr. Skindene bliver derefter sorteret og tørret.
I den sidste ende bliver skindene solgt på auktioner. Her er det den naturlige efterspørgsel efter skind, som igen blandt andet er afhængig af vejrforhold, den økonomiske situation og mode, som er med til at påvirke den pris, skindene kan indbringe. Jo mere optimalt produktionen har været, jo bedre kvalitet vil skindene have, og jo mere rimelig vil omkostningerne ved driften være, så der igen i den sidste ende vil kunne være en fornuftig indtjening.
Det skal nævnes, at prisen også er æfhængig af valutakurser, især har dollarkursen en stor indflydelse på den endelige pris, og det samme kan være tilfældet med den politiske situation.

Fra Ørbæk til Ellinge
Efter at have haft produktionen af mink i Ørbæk de første fem år, begyndte Jens Danielsen at se sig om efter mere egnede omgivelser.
Tilfældigt fik han omtalt sit ønske for Kristian Fisker, og han havde viden om en ejemdom på Ferritslevvej ved det gamle mejeri i Ellinge, som kunne erhverves, og det blev Kristian Fisker der fik overtagelsen af ejendommen sat i gang.

Ejendommen blev overtaget i 1971, og der forestod et større arbejde med oprydning, sanering og nybygning, og året efter begyndte man at avle mink på den nye ejendom.
Der var den gang 200 tæver, og 9 ha jord.

Senere er der udbygget flere gange, senest i 2007, så der i dag er plads til 5.000 tæver. Dette kræver også en del jordarealer, så til virksomheden er der i dag 240 ha jord, som ligger spredt rundt omkring Ellinge. For de, der ikke er vant til at tænke i hektar, så er 240 ha det samme som 2,4 kvadratkilometer.
På jorden dyrker familien blandt andet korn og raps, og kan desuden få anvendelse for den gylle, som de mange mink producerer.
Foto: Erling Lundemann
Jens Danielsen ved en af de karakteristiske smedejernslamper.Privat fotoPrivat foto
Forrest sønnen Niels, til højre mor Solvejg og til venstre en af de faste
medarbejdere.
Bemærk foderet på redekassernes låg, og de lyse og meget åbne hal,
hvor der er masser af frisk luft.Privatfoto
Niels og Jens Danielsen er i gang med at sortere mink.

Foto: Erling Lundemann
Det gamle mejeri ses til venstre.
Generationsskifte
Solvejg og Jens Danielsen's søn Niels er med i den daglige drift af Ellinge Minkfarm.
Sønnen Kristian har valgt at gå en helt anden vej.
Derfor har det også været naturligt, at et planlagt generationsskifte med sønnen Niels Danielsen blev påbegyndt i 2005, hvor Ellinge Minkfarm blev omdannet til et I/S.
Der er endu ikke sat dato på, hvornår Solvejg og Jens Danielsen trækker sig tilbage, men det bliver nok ikke sådan lige rundt om hjørnet.
En ting er sikkert. Ellinge Minkfarrn er en sund og veldrevet virksomhed, som i år fremover vil være med til at tegne, påvirke og forme det lokale samfund omkring Ellinge.

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold