Ellinge Smedie - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Ellinge Smedie A/S
- en markant virksomhed på østfyn
bliver snart
100 år
Desuden var der skomager, skrædder, frisør, brugs, købmand, kro, skole, gartneri, bager, slagter, snedker og kirke. Der var fattighus for stakler, som ikke kunne forsørge sig selv.
Smedemester Niels Hansen fik en lærling, som hed Peder Kristensen.
Peder Kristensen udstod sin læretid i Ellinge, hvor smedearbejdet i stor udstrækning handlede om at hjælpe områdets bønder med at få deres produktionsudstyr til at virke. Det vil sige fremstilling af hestesko, beslag til vogne og lignende. Desuden en mere generel produktion, som omfattede produktion af beslag til døre og vinduer, og andre ting, som hørte til i enhver almindelig husholdning.
Det var også Arne Kristensen som tog vvs-arbejdet med ind i Ellinge Smedie’s sortiment.
Efter at have været i lære i sin fars (og farfars) firma, efterfulgt af nogle år som smed på Hudevad Radiatorfabrik og Ferritslev Jernvarefabrik, samt en tur rundt på de store oceaner og nogle ture igennem Panama-kanalen, trådte Flemming Kristensen ind i firmaet i 1974.
Helen og Flemming mødte hinanden i 1964, og boede et stykke tid på Kirkeballe nr. 8. Men i 1977 overtog de resten af de bygninger, som hører til Ellinge Smedie, og flyttede ind i boligen på Gl. Byvej i 1979.
Flemming Kristensen viste sig at være en driftig og kreativ leder af virksomheden, som snart begyndte at lave svejsearbejde for Taarup Maskinfabrik, og desuden fungerede som underleverandør til blandt andre Ferritslev Jernvarefabrik.
Flemming Kristensen var blandt andet formand for Ellinge Forsamlingshus i mange år, og han har altid været at finde dér, hvor nyt eller ændringer i det lokale har været til drøftelse.
Og igen da biblioteket blev tvunget til at flytte i 2007.
Flemming Kristensen blev da også, meget velfortjent, udnævnt til at være ”Årets Ælling 2007. I betingelserne for at blive nomineret som ”Årets Ælling” står der: Som ”Årets Ælling” kåres en person, der foretager sig nogle bemærkelsesværdige og beundringsværdige handlinger til gavn for foreningslivet, institutionslivet, eller generelt for Ellinge.
Dermed er der en rimelig sikkerhed for, at Ellinge Smedie vil fortsætte sin driftige virksomhed, og med pladsforøgelsen i det gamle gartneri, vil Ellinge Smedie formentlig også fortsat være at finde i Ellinge, som har stor gavn af de mange arbejdspladser i byen.

Af Verner Eg

Artiklen er skerevet til og har været bragt i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad nr. 27, 2008-2009.

100 årsdagen er den 1. maj 2012.

Tidligere var Ellinge et lille samfund, som stort set var selvforsørgende. De omkringliggende gårde producerede landbrugsprodukter, og der var alle de virksomheder som var nødvendige for at få behandlet landbrugets produkter, som så kunne sælges videre til grossister og forbrugere.
Der var mølle, mejeri, sadelmager, snedker og karetmager med mere, som servicerede bønderne, så de kunne fungere i deres virke.
Alt hvad et samfund havde brug for, var samlet på et forholdsvis lille geografisk område.

Flere smede i Ellinge
I en periode var der ikke mindre end to smede i Ellinge.
Der var Niels Hansen, kaldet ”Den lange smed”, som havde sit virke på Gl. Byvej, nogenlunde hvor der i dag ligger beboelse i nr. 9.

Peder Kristensen grundlagde, sammen med hustruen Thyra, Ellinge Smedie den 1. maj 1912. Sammen havde de købt ”Skrædderens hus”, der tidligere havde fungeret som ”hospital”.
”Hospital” havde den gang en anden betydning, end i dag, hvor vi tænker på et hospital som et sted, hvor man behandler syge mennesker. Den gang var ”hospital” et sted hvor man anbragte de borgere, som ikke kunne forsørge sig selv – altså et fattighus. Hospitalet i Ellinge er omtalt så tidligt som i 1758, hvor pastor Otto Lütken fra Skellerup gør opmærksom på, at hospitalet er så forfaldent, at det ikke længere er beboeligt. Sammen med sognemændene og med tilskud fra justitsråd Rasch, daværende ejer af Rønninge Søgaard, blev hospitalet igen gjort beboeligt. Det fungerede derefter som fattighus i mange år, og senere som skrædderens hus, indtil Peder Kristensen efter overtagelsen, rev huset ned og byggede et nyt på samme sted. Det hus, hvor smed Flemming Kristensen og hans hustru Helen i dag bor. Desuden blev der bygget et smedeværksted, som stod til 1967.

De første år fortsatte Peder Kristensen at fungere som traditionel smed, og så var der altså to smedier i Ellinge til at servicere lokalområdet.

Fra hestesko til gummivogne
Peder og Thyra Kristensen fik en søn – Arne – som fulgte i sin fars fodspor.
Arne Kristensen kom nemlig i lære som smed hos sin far.
Da læretiden var overstået tog Arne Kristensen til Thurø, og derfra til Fraugde Plovfabrik. På plovfabrikken blev han i 13 år til 1950, hvor han sammen med hustruen Ingeborg vendte tilbage til Ellinge, og overtog Ellinge Smedie.
Far og søn arbejde sammen indtil Peder Kristensen død i 1966.

I den periode ændredes Ellinge Smedie fra at være den helt traditionelle landsby-smedie, til også at have egen produktion af gummivogne og roetørevaskere. At der blev lavet godt håndværk, er der ingen tvivl om, for 30 år senere var der stadig mange af dem, som stadig var i funktion.

Flemming Kristensen tog vvs-autorisation samme år, som han trådte ind i faderens firma – det var i 1974, og han overtog samtidig ejerskabet af Ellinge Smedie.

Det medførte flere større kunder og projekter ikke bare på Fyn, men også det øvrige Danmark.
Blandt andet har Ellinge Smedie fungeret som underleverandør til Maersk Container Industri, som ligger i Tinglev.

Produktionen begyndte at ændre sig
Der var opgaver som byggeriet af et solenergianlæg til Odense Camping, stålbroen over Kongshøj Å, fabrikshaller og det karakteristisk tårn til Ferritslev Jernvarefabrik. Det er også Ellinge Smedie som har lavet den flytbare overdækning af Langeskov Butikscenter.
På Ollerup Plejehjem har man i samarbejde med arkitektfirmaet ”C & W arkitekter as” hævet bygningen ved at skyde en hel ny etage ind.

Åbningen af Storebæltsbroen gav flere muligheder for Ellinge Smedie, som hurtigt fandt ud af, at afstanden til hovedstadsområdet var blevet væsentlig mindre. Det medførte opgaver som bygning af perronplatforme til den nye Københavnske Metro, udbygning af Bella Centret, opgaver for Rødovre Centret og Copenhagen Airport.

Udvidelser
Den fortsatte kreativitet og energi med at skaffe nye kunder og andre opgaver har flere gange medført, at Ellinge Smedie har haft pladsnød.
Der blev bygget ny produktionshal mellem den eksisterende smedie og det gamle bageri i 1992, og i en periode hvor det kneb med pladsen, holdt vvs-afdelingen til på Ellingevej. Men efter lang tids venten på en kommunal afgørelse – overtog Ellinge Smedie i 2001 det tomme gartneri, som ligger bagved den gamle Ellinge Skole.

Tragedien
Mens det hele så ud til at gå godt for Ellinge Smedie, blev Helen og Flemming Kristensen ramt af tragedien i 2002. Deres søn Søren på kun 25 år døde pludseligt og uventet.
Søren var en glad og varm person, som ofte var meget tydelig i byens liv, og han er savnet af mange.

Det sociale ansvar vejer tungt
Ellinge Smedie har længe været kendt for at tage et socialt ansvar, og det på flere måder.
Blandt andet kan det nævnes, at Ellinge Smedie ofte har modtaget medarbejdere, som har haft vanskelige forhold, og hver gang har Ellinge Smedie givet disse mennesker en chance til. For mange af dem har det været grundlaget for at komme ud af vanskelighederne, og dermed fået en ny start på tilværelsen.

Også i det lokale samfund har Ellinge Smedie været med til at præge udviklingen. Her kan nævnes Flemmings mangeårige arbejde i ”Kloakken”, hvor han har fejret sit 25 års jubilæum med at hjælpe og støtte med at samle penge ind til sportsarbejdet i lokalområdet.
Ellinge Smedie har altid været at finde på de lister over sponsorer, som har været offentliggjort ved byfester, kulturelle arrangementer og i det hele taget, når der har været brug for en hjælpende hånd.

Det var Ellinge Smedie som kom til undsætning, da Ellinge Læseforening havde fået kommunalt afslag til hjælp til et gelænder til det lokale bibliotek.
Da kom der hurtigt et tilbud om, at biblioteket kunne flytte til Pårupvej 60, en bygning som Ellinge Smedie i flere år havde udlejet som bolig, og da den netop var ledig, og lokalerne i øvrigt ville passe fint til den bogsamling og de aktiviteter der ellers er i Læseforeningen, passede det perfekt.

Fjerde generation har taget over
Da både Helen og Flemming Kristensen de seneste år har været ramt på helbredet, kom det ikke som den helt store overraskelse, da det i begyndelsen af janaur 2008 blev kendt, at datteren Linda W. Kristensen har overtaget Ellinge Smedie.
Linda er den første ejer af Ellinge Smedie, som ikke er udlært smed.
I stedet har hun en uddannelse fra handelsskolen og er handelsuddannet ved en vvs-grossist. Efter flere år i Esbjerg, kom hun tilbage til Ellinge i 2001, og har siden da været en fast del af staben på kontoret, og siden 1. januar 2008 som ejer.

Familien har valgt at ansætte en administrerende direktør – Lars Peter Degn – som tager sig af den daglige ledelse. Det passer Linda W. Kristensen godt, for som hun selv siger:
- Jeg er ikke klar til at styre en virksomhed med 40 mand endnu, så i stedet kan Lars Peter tage sig af det, og jeg kan bruge nogle år på at lære.

Helen og Flemming Kristensen fortsætter med at arbejde i Ellinge Smedie, men har overdraget ledelsen. Flemming fortæller at han vil tilbage til sit fag, men at han ellers kun vil blande sig i ledelsen, hvis han bliver spurgt.
Helen Kristensen fortsætter indtil videre i administrationen, hvor hun har været siden 1974.

Linda W. Kristensen er fjerde generation ved roret i Ellinge Smedie, og den femte generation er allerede ankommet.
Det er datteren Pil, som kom til verden i 2006.

Alle billeder er venligst stillet til rådighed af familien.
Dog er de to nederste billeder af Linda W. Kristensen og Flemming Kristensen taget af Verner Eg.

Gl. Byvej 1907. Forrest er det Niels ”Den lange smed” Hansen, sammen med Frederik ”Snedker” Rasmussen.
Til venstre ses Ellinge Forsamlingshus, med brugsforeningen, og bagved Hospitalet.


Smed Niels Hansen, med svend og lærling den 18. november 1898.
Lærlingen er Peder Kristensen, som senere grundlagde Ellinge Smedie.


Ellinge Smedie cirka 1910.


Peder Kristensen ved ambolten og den gamle esse, som også Flemming Kristensen har arbejdet ved.


Smedemester Arne Kristensen (med kasket og smøg i munden) i juni 1980. Desuden er det fra venstre: Erling, Keld, Flemming og Kaj. Flemming (med hænderne i siden) var da trådt ind som ejer af firmaet seks år tidligere.


Far og søn er i gang med smedearbejdet ved den gamle esse.


Forrest ses Ellinge Smedie, med forsamlingshuset i baggrunde.
Peder Kristensen
Arne Kristensen
Flemming Kristensen
Linda W. Kristensen
Familiefoto
Flemming ”Smed” Kristensens familie
Navne og titler er noteret på bagsiden af fotografiet.

Thyra blev gift med Peder Kristensen, som grundlagde Ellinge Smedie.
Træk musen ind over billedet for at se numrene.
1. Moster Laura
2. Moster Agnes
3. Bedstefar (Flemmings oldefar)
4. Moster Jensine
5. Onkel Peder
6. Moster Asta
7. Bedstemor (Flemmings oldemor)
8. Mor Thyra (Flemmings farmor)
9. Moster Gerda
2009-06-04
Smede-familien

Kør musen ind over billedet, så kommer numrene frem.

Dette hyggelige foto har jeg lånt af Helen og Flemming Kristensen.

1. Arne Kristensen, Flemmings far
2. Peder Kristensen, Flemmings farfar
3. Edel - gift Heine, købmand i Ferritslev
4. Alfrida - gift Bachmann, smed i Pårup
5. Jens Bachmann
6. Helga, gift Petersen, Tuborg Depot i
   Ringe, damefrisør på Gl. Byvej.
7. Thyra Kristensen, Flemmings farmor
8. Kirstine, gift Mortensen, slagter i
   Refsvindinge
Fra venstre er det Peder Kristensen (Flemming Kristensens farfar), Thyra Kristensen (farmor), Keld Bachmann og Edel (gift Heine og købmand i Ferritslev).
Huset er der hvor Helen og Flemming Kristensen er ved at flytte fra - over på den anden side af gaden, i deres nybyggede hus.
Video
Fra Lokalhistorisk Forening var Aase Windeballe og Inger Fredslund Hansen i 2006 på besøg hos Ellinge Smedie A/S.
Aase Windeballe lavede denne optagelse, hvor vi først besøger lokalerne på Gl. Byvej, og derefter er en tur på Pårupvej.
Det er Helen og Flemming Kristensen som viser rundt.

Klik på pilen her under for at starte videoen, som varer cirka 10 minutter.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold