Ellinge Trævarefabrik - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Ellinge Trævarefabrik
Af Verner Eg
Dennne artikel kunne læses i medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening, ”Lokalhistorisk Nyt”, nr. 31, 2012-2013.
Ellinge Trævarefabrik
- efter at have sendt færdige produkter ud til hele verden i lige omkring 50 år, lukkede virksomheden i 2011

Af Verner Eg

På Ferritslevvej i Ellinge ligger en bygning med skorsten, kørerampe og de høje vinduer som viser, at her var der en gang et mejeri.
Luftfotoet hænger i på kontoret, som er bag de to nederste vinduer i højre side af gavlen på privatboligen. Billedet er taget inden omfartsvejen blev lavet i begyndelsen af1970’erne, og man kan se lidt af Lisbeth Købmands forretning i nederste venstre hjørne, mens Ellingevej forsvinder ud af billedet nederst til højre.
Mejeriet blev nedlagt i 1962, og bygningerne solgt til Ejner og Agnete Talbro, som indrettede værksted, som senere blev til Ellinge Trævarefabrik. Senere var det sønnen Arne Talbro som drev trævarefabrikken, hvor også hans søn Steen Talbro var beskæftiget med blandt andet at lave gardinringe.
I dag er Ellinge Trævarefabrik lukket. Produktionen er stoppet, men lokaler og maskiner står, som var personalet bare lige gået til frokost.
En forårsdag i 2012 inviterede Steen Talbro på kaffe og smørkage i privaten til den nedlagte trævarefabrik, mens han og hans far Arne Talbro fortalte om Ellinge Trævarefabrik, og her er hvad de fortalte.  

Trævarefabrikken Odin
Arne Talbo’s farfar startede i 1907 en trævarefabrik på Dalumvej 20 i Odense. Virksomheden lå på hjørnet af Dalumvej og Vester Alle – dér hvor der i dag ligger en Netto-forretning.
Virksomheden kom til at hedde Trævarefabrikken Odin, og specialiserede sig i at lave klosetsæder, høvlebænke og vaskebrædter.
Fabrikken var ind imellem udsat for ildebrand, da der jo var mange let antændelige materialer overalt i fabrikken. Men værst var det den 19. juni 1959, hvor det meste af tagetagen på den ældste del af fabrikken brændte og resten blev alvorligt skadet af vand.
Selvom man hurtigt fik dækket maskiner og installationer, var der alligevel alvorlige skader på bygninger og installationer.
Blandt andet gik 1.500 færdige toiletsæder op i røg. Værdien blev den gang anslået til at være i nærheden af 10.000 til 20.000 kroner.
Alligevel kunne man i Fyens Stiftstidende dagen efter læse, at fabrikant Talbro roste brandvæsnet, som ved deres indsats havde begrænset skaderne, som ellers kunne have været meget mere omfattende.
Fabrikken blev genopbygget, og fortsatte produktionen af blandt toiletsæder i træ.
Man havde haft overvejelser om at begynde at producere toiletsæder i plast i stedet for træ, men af forskellige årsager blev tanken ikke ført ud i livet, og var en af grundene til at Trævarefabrikken Odin blev overhalet indenom, og til sidst lukkede i 1970.


Brandøvelse omkring 1965-66 med det lokale brandværn, som havde til huse på Gl. Byvej.
Den lille pige i midten af billedet er Kristine – Steen Talbro’s søster. Drengen på cykel i forgrunden er John Kern.


Ellinge Trævarefabrik som den så ud i foråret 2012.
Høvlebænke i Ellinge
Ejner Talbro var søn af den ene af Trævarefabrikken Odin’s grundlæggere.
Ejner og Agnete Talbro købte i 1962 det netop nedlagte mejeri på Ferritslevvej i Ellinge, og indrettede i første omgang et værksted, og senere Ellinge Trævarefabrik, der som hovedprodukt satsede på at lave høvlebænke.

Høvlebænkens historie gå helt tilbage til de gamle romere, som anbragte det stykke træ, der skulle bearbejdes, på en stor plade. Træet blev holdt fast med nogle hager, da de endnu ikke havde udviklet skruetænger.
Høvlebænken, som vi kender den i dag, kom frem i Nürnberg omkring 1500 e. Kr.
Den havde to ”skruestikker” (fortang og bagtang), duphuller og dupper af jern. Senere er dupperne ofte lavet i kunststof.
Oprindeligt var spindlerne, der spændte tængerne lavet i træ. I dag er de for det meste drejet i metal.
På fabrikken i Ellinge var der derfor også både et træ-værksted og et metal-værksted, for man fremstillede hele høvlebænken – også dupper og spindler i metal.

Høvlebænkene blev solgt overalt i verden via grossister og samarbejdspartnere. Blandt andre var Carl F. Petersen aftager af mange høvlebænke fra Ellinge Trævarefabrik. Der blev leveret høvlebænke til 12 tekniske skoler i Thailand, og der står høvlebænke fra Ellinge Trævarefabrik på mange tekniske skoler i Danmark, blandt andet i Vejle, hvor der er blevet leveret 12-15 stykker.

Da det gik bedst for Ellinge Trævarefabrik var der ansat 15-17 medarbejdere. Den faste stab var på omkring seks personer, hvor mange var ansat i mange år, en enkelt i 35 år. Ellers var der mange unge fra lokalområdet, som kom og gav en hånd med.
En spindel i metal fremstillet af Ellinge Trævarefabrik.


Dupper af jern ligger i dag på bordet i fabrikken, som var der frokostpause.
Gardinringe til Faber
Ellinge Trævarefabrik har gennem tiderne lavet mange ting, som de fleste af os kender. I mange år var det produktion af gardinringe, stænger, ophæng og endestykker til Fabers Fabrikker.
På den nu  lukkede trævarefabrik står endnu de maskiner, som blev brugt til at skære gardinringene ud med, og Steen Talbro fortæller, at han har lavet tusindvis af gardinringe på den maskine, der i dag står i et hjørne i en hal, som bliver brugt til oplagring af træflis.
En færdig gardinring, samt lidt af det materiale som skæres væk.
På billedet til højre ser man maskinen bagfra. Øverst er magasinet, hvor der stadig ligge råvarer klar til at skære nye gardinringe.
På maskinens bagplade kan man se, at der den 15. august 1988 er blevet produceret 31.350 gardinringe på maskinen.
Desuden kan man læse, at der bruges 120 stykker træ af den slags der ligger i magasinet til at lave 1.000 gardinringe. Det giver et indtryk af, at der er én, som har haft travlt med hele tiden at sørge for, at der var friske råvarer i maskinens magasin.


Maskinparken bestod af mange forskellige maskiner. Nogle var helt traditionelle, som for eksempel drejebænken, der blev anvendt blandt andet når der skulle laves spindler til høvlebænkene.
Andre maskiner havde virksomhedens medarbejdere selv opfundet og konstrueret, blandt andet den sindrige maskine, som monterede øskner på gardinringene. Detalje fra maskinen ses på billedet til højre.
Andre produkter
Der var ikke tvivl om, at høvlebænkene var Ellinge Trævarefabriks hovedprodukt, men der blev lavet mange andre ting på fabrikken.
Blandt andet kan nævnes et samarbejde med Savmøllen i Ullerslev, for hvem fabrikken lavede træforinger (lejer) til landbrugsmaskiner.
Desuden skærebrædter til storkøkkener, specielle sortbejdsede bordplader til fysisklokaler, og lejer til ajlepumper.
Der blev drejet hundreder alterkopper. Kopperne fik konfirmanderne som gave efter konfirmationen.
En af de mange alterkopper.
Og så var der Kroket-spil
Kroket – eller Crouquet eller Croket – er et spil som går tilbage til midten af 1800-tallet, hvor det blev spillet for hyggens skyld i private haver, men også på konkurrenceplan fra 1868, hvor der var konkurrence i Gloustershire i England. Samme år blev All England Crocquet Club stiftet i Wimbledon i London.
Men man kan også læse, at spillet eksisterede i en lidt anden form helt tilbage i 1611.

Kroket kan spilles på mange måde, men fælles for dem alle er, at en trækugle skal slåes gennem en bane med en trækølle. Banen består at metalbuer og nogle træpæle. Spillerne skal slå kuglen igennem metalbuerne, og der gives point alt efter hvordan og hvor mange buer man kommer igennem.

I England, USA, Australien og New Zeeland spilles Croquet på konkurrencenivau, og spillet har endda været med ved Sommer-OL i 1900 i Paris, men det var vist også den eneste gang.

Ellinge Trævarefabrik lavede en masse kroket-spil, og en del af produktionsområdet er stadig intakt. Blandt andet det lokale, hvor pindene til spillet fik malet striber på. Det foregik med en egen udviklet malerrulle, og en farvebeholder, med et rum til hver af de farver, som pindene skulle males med. Her er den fra venstre rød, blå, gul, sort, orange og grøn. Men reglerne for hvilke farver pindene skal have er forskellige.

Også Kroket-lokalt ser ud som om medarbejderne lige er gået til frokost.
Kugler på bordet er malet grønne, og skafterne til køllerne står i stativet og venter på at komme videre i processen.

Træbranchen havde det svært
Ellinge Trævarfabrik havde været vant til at levere høvlebænke til to hele sløjdlokaler, men det begyndte at flade ud.
Gennem længere tid har virksomheder som arbejdede med produktion af varer i træ haft det svært. Blandt andet fordi der var kommet mange nye materialer, som det ofte var både nemmere og billigere at anvende. Man så blandt andet forskellige plasttyper anvendt i stedet for træ til paller, møbler, legetøj og meget andet.
Det gjorde at mange virksomheder, der arbejdede med træ som råvare i produktionen havde det svært.
Det gjaldt også for Ellinge Trævarefabrik, som efter lange og svære overvejelser besluttede at stoppe produktionen i januar 2011.
Maskine som automatisk sætte kroge i gardinringene.
Steen Talbro
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold