Gamle kort - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Lokalhistorie - Gamle kort
Af Verner Eg
Dette herlige kort har Erik Ellegaard afleveret, så det kan blive indlemrnet i samlingen
på Lokalhistorisk Arkiv.
Jeg fik lov til at låne det først, og det vil fremover være at finde under Lokalhistorie,
Gamle kort.
Kortet er tegnet i 1922, af Hans Rasmussen, Spurvholm, og han noterer:
"Ridset al sin tarvelighed af Hans Rasmussen, Spurvholm Ellinge Mark i Marts 1922,
hans Alder 72 ½ Aar.
2009-03-20
Kort over Ellinge før 1796
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold