Kontrolassistent - 50 år siden - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Kontorassistent for 50 år siden
Af Aage Holm Due

Aage Holm Due, født 1930 i Underup Sogn i Vejle Amt.
Han havde forskellige stillinger i folkeskolen fra 1955-1993.

Aage Holm Due har skrevet denne beretning, som blandt andet indeholder mange informationer fra Ellinge og omegn, og hans senere virke i Vejle Amt.
Jeg har valgt at gengive hele dokumentet, uden nogen form for redigering.

Aage Due Holm har i 2006 sendt teksten til Hans Christian Kjærsgaard i Ferritslev, med en lille personlig hilsen.
Dokumentet er senere blevet afleveret til Inger Fredslund Hansen, der som aktiv i Lokalhistorisk Forening, skulle sørge for, at dokumentet kom videre til foreningen.
Ellinge's hjemmeside fik lov til at låne dokumentet, inden det blev afleveret til Lokalhistorisk Forening.

Jeg har uden held søgt at komme i kontakt med både Aage Holm Due og Hans Christian Kjærsgaard for yderligere kommentarer, eventuelle fotos og tilladelse til at bringe dokumentet her.

Kontrolassistenten var en person der var ansat til at rejse rundt på gårdene og tage prøver af mælken for at sikre, at den mælk som kom til mejerierne var fri for sygdom.
Kontrolassistenten var uddannet på en landbrugsskole, og medbragte selv det udstyr, som var nødvendigt for at kontrollere mælken.


Kaj Egon Hanen, Lejre skriver:
Jeg har med stor interesse læst artiklen af kontrolassistenten.

Særligt afsnittet om Ellinge er interessant, jeg kan jo huske en hel del af de landmænd,
han omtaler.

Også selve kontrolarbejdet husker jeg. Kontrolassistenten (hos os fra Refsvindinge Kontrolforening) kom jo og boede hos os en gang om måneden, og målte den enkelte
kos mælkemængde aften og morgen og udtog en prøve af hver kos mælk, hvor han så via sit måleudstyr - fastsatte fedtprocenten.

Du skriver, at arbejdet blev udført for at sikre at mælken, som kom til mejeriet, var fri for sygdom. Det er ikke korrekt, formålet var at konstatere, hvad den enkelte kos årlige ydelse var (altså hvor mange kg smør ydede den enkelte ko).
Dette var for at man kunne avle videre på de bedst ydende køer.
Det havde selvfølgelig også betydning for prisen, at man kunne dokumentere ydelsen, hvis man skulle sælge en kvie eller ko til avlsbrug.

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold