Letbane i Ellinge - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Letbane i Ellinge
Af Verner Eg
I 2012 holdt de en vejfest på Gl. Byvej - og under festen blev der lavet sjov med idéen om at få en letbane til Ellinge.

På det tidspunkt var der megen tale om en letbane i Odense, og da Ellinge har fået beskåret den offentlige transport til kun at være et par få skolebusser, så var det nærliggende at lege med idéen om en letbane i Ellinge.
Det blev til et par - for sjov - artikler om Ietbanen, og den kom endda på bagsiden af Fyens Stiftstidende.
Nyt projekt er under planlægning
Letbane i Ellinge
Efter skuffelsen over, at der måske ikke
kommer nogen cykelsti på Ferritslevvej, er
en gruppe beboere på Gl. Byvej gået i gang
med at planlægge at få etableret en letbane
i Ellinge.
Det fortæller gruppens talsmand, hvis
ægtefælle forlanger, at han forbliver anonym
vi kan jo kalde ham EH.
Planen er, at der oprettes en holdeplads på
marken lige efter byskiltet på Pårupvej.
Ved holdepladsen skal der være plads til tre
vognsæt, så der kan være ét i fast rute - ét
til en-tlmes drift til Ferritslev - og ét til
særlige ture, som for eksempel til kirken ved
gudstjeneste og højtider, samt træklipning
og den slags.
I forbindelse med holdepladsen vil der være
kiosk, turlstinformation, toilet, samt hvile-
plads og omklædning for vognstyrerne.
Kiosken har åbent i letbanens driftstid.
Køreplan
Der er afgang fra holdepladsen hver hele
time, og så ellers hver 20. minut,
fra kl. 06.00 - 01.00.
Afgang til Brugsen i Ferritslev og stop ved
apoteket hver 5 minutter over hel.
Hvad med Ellingevej
Som planen er lige nu, bliver det gratis at
tage med letbanen.
Dersom der skal laves en sløjfe ud ad
Ellingevej, vil det måske medføre at der skal
brugerbetaling for hver eneste påstigning.
Trafikministeren har endnu ikke afleveret sit
udspil i den sag, fortæller EH.
Rygte
Højbane fra Ellingevej,
Via Kullerup til Nyborg

I går hørte jeg et rygte om, at Ellingevej ikke er tilfredse med planerne om en letbane l Ellinge, uden at omfatte Ellingevej, og derfor er det meste af Ellingevej nu gået sammen om at få EU-midler til en højbane.

Tre etaper
Der er tale om et projekt l tre etaper.
Den første etape omhandler en højbane, som begynder på Ellingevej, dér hvor Erik Ellegaard bor.
Derfra kører banen op til Ferritslevvej, og dreger i retning mod Nyborg, hvor banen skal have endestation på busholdepladsen ved Nyborg Station.
Der mangler stadig at komme et par småting på plads - det er blandt andet et spørgsmål om hvordan banen skal køre forbi ved koblingsstationen ved Stenhavevej.
Desuden er der et spørgsmål om en vigeplads i Kullerup, fordi det er planen at køre med 15 minutters drift.
En enkelt lodsejer har afleveret en indsigelse, fordi han er utilfreds med placeringen af en trappe til af- og påstigning lodsejeren vil have trappen flyttet cirka 35 meter.

Tavshed
Der er dyb tavshed, når jeg spørger om indholdet af de to følgende etaper, og det skyldes formentlig usikkerhed om baner skal fortsætte hele vejen af Ellingevej til Refsvindinge, eller om den skal lave en sløjfe om ad Stenhavevej.
Transportministeren er i Grønland.
Jeg har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Henrik Dam Kristensen, men han er i Grønland, og er først tilbage den 19.august.

Illustrationen
Anonymt har nogen afleveret en fotomontage i min postkasse, og dér kan man se hvordan højbanen er projekteret til at dreje fra Ferritslevvej og ned ad Ellingevej.

Læserbrev

Vi vil også havde en sløjfe af højbanen ud i Biskopstårup.

Det lyder som et godt forslag i disse tider, med de dåriige bus tider vi har her i kommunen.

Søren Henriksen
2012-08-23

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold