lokalhistorie generelt - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Lokalhistorie - Generelt
Af Verner Eg
Der er nogen tvivl om, hvorfor byen hedder Ellinge.
Nogle mener at det stammer fra et gammelt dansk ord "ælli", der betyder "egekrat", mens andre mener at det stammer fra mandsnavnet "Alli".
Ellinge Sogn bestod i 1700-tallet af tre områder, nemlig Ellinge by, Pårup og Bækstrup.
I Ellinge by var der den gang 18 gårde, og nogle huse.
I Pårup var der tre gårde, og det samme i Bækstrup.

Fra bogen "Træk af Ellinges sogns historie" af Erling Windeballe.

Gammelt postkort med motiver fra Ellinge.
Ellinge Kirke, Købmandshuset, Ellinge Mejeri, Ellinge Forsamlingshus, og i midten Ellinge Mølle.
Carl Nielsen
Carl Nielsen var i lære hos en købmand l Ellinge. I "Træk af Ellinge Sogns historie" er der en beskrivelse af Carl Nielsens tid i Ellinge, og der står blandt andet, at landevejen mellem Odense og Nyborg gik lige forbi butikken i Ellinge.

Tvevad Slot
Tvevad Slot - ja, man ved ikke præcis hvor det lå, men det er nævnt i Kong Valdemars Jordebog fra 1231. Men det er
et sted i skoven nord for vejen mellem Rolfsted og Ellinge, og tæt øst for Vindinge Å.

Optisk telegraf
I 1802 begyndte man etableringen af en optisk telegraf mellem København og Slesvig - ialt var der 23 telegrafstationer
på strækningen. En af dem var placeret på Bøgebjerg ved Pårup. Den blev nedlagt efter at man indviede den elektriske
telegraf i 1854.
Lidt rundt i byen
Øverst til venstre er det forsamlingshuset, med smedien bagved.

Til højre tror jeg det er forsamlingshuset set nogenlunde fra hvor indgangen til biblioteket er i dag.

Nederst til venstre er det Toftegaard - som i mange år var sognefogedbolig.

Nederst til højre er sjovt.

Det er nemlig Pårupvej med piletræerne.
Dammen var dér, hvor bungalowen er i dag der hvor Sussi og Erik Søgaard bor.

Og så må det være karetmagerens hus man kan se til højre. Der hvor Linda og Søren bor nu.
Et hus i Ellinge

Mikael Hoffmann Nielsen har sendt følgende tekst.

Så fik jeg talt med min mor Lene Vibeke Andersen (født Nielsen), og hun fortæller:
Min mormor og morfar, Inge Sandberg Nielsen og Svend Nielsen, flytter ind i huset i 1957.
Det gør de efter at min tipoldemor Ingeborg Christensen er død og hendes mand Hans Christensen nu er alene.
Inge og Svend blev tilbudt at kunne overtage huset mod at passe Hans Christensen.
Skæbnen vil at Hans Christensen dør efter fald fra en stol, som han stod på. Hans dør den 31. december 1958.

Huset var delt i 2 lejligheder, og Børge og Eva Grumstrup (Børge var lillebror til Inge) flytter ind og bor til leje i den nu tomme lejlighed, til den nette sum af 35 kr./måned.

Inge og Svend overtager huset efter Hans' død og bor der frem til huset bliver eksproprieret til fordel for den nye omfartsvej.
Hans Christensen var blandt andet kudsk på Julskov.
Inge får mellemnavnet Sandberg, efter som spæd at blive bortadopteret til den ukendte kunstmaler Vera Sandberg i Ullerslev.

Vejen hvor huset lå, gik imellem husene det der nu hedder Gl. Byvej 9 og 11.
I nummer 11 boede en Johannes Holmelund og i nr. 9 var der købmand.

Vrå køber gården for enden af vejen hvor det viste hus ligger.
Gården er det som nu hedder Ferritslevvej 119, 5540 Ullerslev. Ham der ejede gården dengang, hed Ingvard Bruun.

Huset på billedet er det, der er markeret med rødt, på kortet.
Huset blev revet ned cirka 1969, da det skulle give plads til den nye omfartsvej.

Fotografen har stået cirka der, hvor der er markeret med grønt.


Rita og Togo Larsen, og Gudrun og Ib Kjærgsgaard har leveret følgende om huset.

På billedet her under kan man se det samme hus, men nu har fotografen stået der, hvor der er markeret med gult - fotografen har stået oppe i Ib Kjærsgaards træhytte.
Fra højre:
Gl. Byvej 7 - Rita og Togo Larsen.
Gl. Byvej 14.
Gl. Byvej 9 - Anette og Erik Hofstedt boede der i mange år (bemærk den lave mur forrest på det øverste foto - noget af den står stadig).
Gl. Byvej 16 - Anne og Bent Frandsen.
Bagved ses Ellinge Kirke, og til venstre for kirken anes Slagterhuset (Kirkeballe 2E).


Ib Kjærsgaard’s træhytte.

Her er det fra højre: Hans Christensen, Ester Kern og hendes datter Rita Kern.
Hunden var Ib Kjærsgaard’s og den hed Lassie.
6. juni 1961
Dette foto har jeg lånt af Ib og Gudrun Kjærsgaard.
Jeg har noteret at det er taget den 6. juni 1961, og der er ingen tvivl om, at det er taget i den lille gård mellem forsamlings-husets køkken, og lejeboligen.
Det er smedens hus i baggrunden.
Fra venstre: Erna Sadelmager, Ingrid Pedersen som var værtinde, men om hun var det på det tidspunkt hvor billedet er taget er der lidt tvivl om, men hun var det en årrække. Damen til højre er Karen "snedker" Pedersen, som boede Ferritslevvej 115.
2009-01-22
Julius Snedker
Claus Pedersen fra Skellerup har lige været forbi med oplysninger om dette foto. Julius Snedker var nemlig hans farfar.

På billedet er det fra venstre:
Karen som kom fra Nordenhuse, og var mor til Bertha - det skal dog siges, at der er lidt tvivl om det nu også er Karen.
Så kommer Julius Snedker, datteren Ruth, mor Bertha, og datter Else.

De to herrer på fløjen formodes at være medarbejdere.

Billedet er taget cirka 1916 på Ferritslevvej 76.

2009-02-14

Oldemor Maren Frandsen
Rasmus Frandsen, Pårupvej skriver:
Hermed navne på billedet:

Oldemor Maren Hansen der boede på Kilsvej nr.4
Eva, Hans, Rasmus, Helge, Oldemor, Erik, Margit, Frede og Marie.

Tak til Rasmus Frandsen.
2009-02-17
Uge 2009-10

Ugens foto

Billedet er taget fra familien Mathiasens grund,
ud over Ferritslevvej, og da retningen er
sydvest, må der være tale om en solnedgang.
Smukt, stille og meget koldt.

Tak for billedet.
2009-03-02

Sommerfesten 1975
Dette foto har jeg lånt af Lokalhistorisk Arkiv.
Tovtrækkerne er fra venstre: Annette (som var gift med Ove Gartner), Ingrid Hansen, og Grethe Ottosen.

Med ternet skjorte og solbriller er det Ove Gartner. Med mørk jakke er det Stig Dalsgaard, og flere mener, at det er hans datter Bodil til venstre for Stig, og sønnen Jakob bagved.

Og så tror jeg, at det er Flemming Smed Kristensen med grøn hat og rød skygge. Med grøn kasket er det Leif Fischer.
2009-03-01

Danseskole i Ellinge
Hvis du ser rigtigt godt efter, vil du opdage, at to af deltagerne, helt nede foran på dette billede, som er taget i Ellinge Forsamlingshus, er Rasmus Frandsen og Tage Kildegaard.
Billedet har jeg lånt af Elly Frandsen.
2009-04-03

Ellinge fra luften
Billedet har jeg lånt af Elly Frandsen, som ikke kender det nøjagtige årstal.
Men vi kan se, at Ove Gartners drivhus står op, og det væltede under orkanen i 1999, og vi kan se transformatorstationen på Pårupvej og den stod der også i 1999.
2009-04-20
Anders Jeppesen skriver:
Hej Verner.
Har gransket lidt og vi kan se på foto at Toftegaardsvej ej heller er med på billede, og på www.ois.dk kan der trækkes BBR oplysninger og der kan det ses at Toftegaardsvej er opført 1994 (1993 måske),
så billede er så fra før der.
2009-04-21
Søren, Biskopstorp skriver:
Luftfoto fra Ellinge. Mit bud er, at det er fra 85-86, da de master der stå fra transformer og ned til Dagmar og Emil blev taget ned, da jeg var ved Bent Gartner, og jeg kan se at der er kål på marken.
2009-04-23
Anonym:
Jeg er tilflytter, og ved ikke hvor transformatorstationen stod.

Red.: Der er nu sat en gul pil på, som viser transformatorstationens placering på Pårupvej.
2009-04-21

Før og nu
Toftegården set fra Pårupvej, nær ved Tvevadgyden.

Årstallet på det øverste billede er ukendt, men Merete Toftegaard Hansen fortæller, at hun har et foto magen til, og på er der noteret "Fra før 1906".
Billedet har jeg lånt af Elly Frandsen.
Og det nederste er fra i dag.

2009-05-23
Fra Ernst "Mekaniker"
Ernst Pedersen har været så venlig at låne mig nogle billeder. De første kan du se her.
Herover er det Ernst's far Anton Pedersen med smøg i munden, og Ernst's mor Else bagpå.
De to øvrige kender vi ikke navnene på.

Herunder et billede taget på Ellingevej, dér hvor der stadig er automekaniker.
Noget er helt uforandret, mens købmanden er nedlagt og bygningen revet ned i forbindelse med etablering af Ferritslevvej - det kan du læse mere om under "Lokalhistorie Generelt”.
Numrene 2, 4 og 6, er husnumrene på Gl. Byvej.

2009-05-26

Bag på billedet er skrevet:
Handelsstandsforeningen for Ullerslev Kommune.
Optog med fsk biler og hestekøretøjer. Start fra Ellingevej 77.
Caltex Service ved Ernst Pedersen.

"Tak til Ernst "mekaniker" for lån af billederne.
Rutebilen Nyborg-Odense
Dette billede har jeg lånt af Ernst ”Mekaniker” Pedersen, Ellingevej.

Han fortæller, at det er hans far Anton, som står foran den moderne rutebil, der er parkeret ud for Pårupvej 50.
Det er der hvor Elly og Rasmus Frandsen bor i dag.
2009-06-02

Nye informationer
Dette foto af gymnasterne foran Ellinge Forsamlingshus, har tidligere været vist her på forsiden, og har desuden i nogen tid været fast på Gymnastikforeningens side, hvor det stadig er.
Men nu er der kommet nye informationer om billedet.
Det er Helen Kristensen som fortæller, at billedet er fra 1924, og at den unge dame som står yderst til venstre er Alfrida Kristensen datter af Peder Kristensen, som grundlagde Ellinge Smedie A/S. Hun er dermed også faster til Flemming Kristensen.
Den unge mand med lyst hår, som står i bagerste række, nummer tre fra højre er Johannes Hansen fra Anneksgården.

Tak for informationerne.
2009-05-29
Fastelavn i Ellinge 1924
Billedet har jeg lånt af Helen og Flemming Kristensen.
Bagpå står der: "Fra fastelavn på Ellegård, Ellinge år ca 1924 eller lidt senere.
Helen og Flemming fortæller at det er Jens Bachmann man kan se under krydset.
Han var smedesøn i Fårup.
2009-06-12

Kender du det?
Jeg gjorde ikke, men det er ret så spændende.
Der er sat et fast link under "Lokalhistorie" i
menuen til venstre".

Jeg har lige modtaget en e-mail fra Frank Kramer (Nikolajsen), hvor han fortæller om et websted, han er stødt på i forbindelse med slægsforskning.
Stedet hedder http://historiskatlas.dk/ellinge, og det er bestemt et interessant sted at besøge.
Herover er det et foto af Ellinge Brugs, og herunder et kort fra 1780, og det er fundet på omtalte websted, som jeg kun kan anbefale, at man besøger.

Bemærk bynavnet Schellerup, og Bistaarup, eller hvad med Holte Mölle, eller Bægstrup.
God fornøjelse, og tak til Frank Kramer.
2009-06-18
Det er Spurvholm
Det er længe siden, jeg lånte det gamle foto af en ejendom, som flere har været i tvivl om, hvad egentlig var for en ejendom.
Men i går var jeg på besøg på Spurvholm, og det er den.
Desværre står en meget stor bøgehæk, så det ikke er muligt at tage et foto fra samme vinkel, som på det gamle billede.
Men når man begynder at se på detaljerne, så er der ingen tvivl.
Døren, som man kan se midt på bygningen, på det gamle billede, er der stadig spor af på væggen i dag.
2009-09-01

Ellinge 1954
Billedet har jeg lånt af Helen og Flemming Kristensen.
Forrest er det Ellinge Smedie, og lige bagved ser man bageriet, og bagved igen Ellinge Skole, og så er det den gård, som Inge og Bendt Bromose rev ned, da de byggede deres nuværende bolig.
Til venstre kan man lige skimte Husflidskolen", hvor jeg bor, og længere bagude kan man ane den gamle transformatorstation, som blev revet ned lige omkring 1999, og lige bag den er det huset, hvor Elly og Rasmus Frandsen bor.
2009-09-04

  
Fløystrup
Disse to gamle, dejlige billeder har jeg lånt af Helen og Flemming Kristensen.

Bagpå det til venstre står der:
Jacob Fløytrup
21/3 1856 - 1/4 1929
Skovridder på Tranekær

Bagpå det til højre står der:
Kirstine Fløytrup 79 år
18/4 1935 18/7 1936 80 år
Død 8/10 1936

Det om Kirstine kan være lidt svært at forstå.
Jeg tolker det sådan, at billedet er taget den 18/4 1935, da Kirstine var 79 år.
Og at hun blev 80 år den 18/7 1936.

Billederne er spændende i sig selv, og det bliver ikke mindre interessant, når man ser det, som Erik Brethvad
tidligere har sendt her til hjemmesiden.
Erik Brethvad har jo aneri Ellinge. Endda en smede-familie.
Ikke nok med det, men han er endda i familie med Fløytrup, og han skriver til mig:
Skovrider Einer Fløytrup ved Tranekær gods - var min fars fætter".

Læs mere på Siden med Erik Brethvad's billeder og tekster.
Klik på "Lokalhistorie" i menuen til venstre - vælg derefter knappen "Erik Brethvad".
2009-09-25

Keld Bachmann
Billedet har jeg lånt af Helen og Flemming Kristensen.
Drengen med cyklen er Keld Bachmann, 10 år, og smedesøn fra Pårup.
Billedet er taget foran Ellinge Smedie, og jeg tror det er Flemming's farfar Peder Kristensen  med ryggen til.
2009-09-29

Hvem er det?
Ja, hvem man det er?
Jeg ved det godt, men kan du se det?

Den misfarvning som er på underansigtet skyldes, at billedet er klæbet ind i søfartsbog, med tape.


Jamen, det er jo
Flemming "Smed" Kristensen, og det er der mange, som har gættet. Nogle har fortalt, at det var bemærkningen om søfartsbogen, som gjorde udslaget.

Der har også været andre bud, og tak til alle de, som har reageret - det har været mægtigt hyggeligt.

2009-09-30

Lærer Hemmingsen 25 års jubilærum
Jeg har lånt dette udklip af Inger Fredslund. Desværre er det revet ud af avisen på en måde, så det hverken er til at se fra hvilken avis det stammer, eller hvornår det er bragt.

Men vi ved at lærer Hemmingsen havde 25 års jubilæum den 1. januar 1942, så mon ikke udklippet er fra en af de sidste dage i december 1941.

Teksten er:

Nytaarsdag kan lærer O. Hemmingsen, Ellinge, fejre sit 25 Aars Jubilæum som Førstelærer ved Ellinge Skole, og paa Festdagen vil han blive husket og fejret ikke blot af Sognets Beboere og af de Børn, der i øjeblikket gaar i hans Skole, men tillige af de mange Elever, han i Løbet af de svundne 25 Aar har sendt ud i livet.

Med Lærer Hemmingsen fik Sognet i 1917 en Lærer med sjældne pædagogiske Evner. Han forstod Barnesindet og blev for sine Elever ikke blot en dygtig Lærer, men tillige en god Kammerat, der kunde tage Del baade i Børnenes Sorger og Glæder. Ungdommen og dens opdragelse har været Kærnen i hele Lærer Hemmingsens tilværelse og har lagt beslag paa saa at sige al hans fritid. Han har samlet de unge i Aftenskole og ikke mindst har han ofret Tid på Sløjdundervisningen.

Men ogsaa udadtil har den afholdte lærer været virksom. Gennem de 25 Aar har han været en skattet Kirkesanger, indenfor Kirkeligt Samfund har han været aktiv, ligesom han har interesseret sig for Foredragsforeningen og i en aarrække været Regnskabsfører i "Julens Glæde".
Som Festtaler nyder Lærer Hemmingsen Ry. Han har altid forstaaet at anslaa de rigtige Strenge, baade naar han tolkede sine egne Følelser, eller naar han som Oplæser tolkede andres. Skolen har dog gennem de 25 Aar stadig været Midtpunktet i hans Tilværelse og ikke mindst de gamle Elever vil paa Festdagen sende en venlig tanke til Lærerhjemmet i Ellinge, hvor Fru Hemmingsen trofast staar ved sin mands side, vellidt og afholdt af baade børn og forældre.

I sit Ægteskab har Lærer Hemmingsen tre børn, to sønner, der studerer i København og en datter, der lærer husgerning paa Aaby Møllegaard.
2009-10-06
Det er interessant, som fokus flyttes fra det ene område til det andet, efterhånden som tiden går.
På bagsiden af det avisudklip om Lærer Hemmingsens jubilæum, som er lidt længere nede på denne side, kan man læse følgende artikel:

Bedre Mørklægning skal gennemføres
Statens civile Luftværn indskærper Reglerne, der byder paa Skærpelser og en enkelt Lempelse.

Erfaringerne siden April 1940 har vist, at total Mørklægning er en vanskelig Ting at gennemføre. Gang paa gang er Mørklægnings-bestemmelserne blevet indskærpet Befolkningen af Statens civile Luftværn, og nu foreligger der paany en Bekendtgørelse, hvori Nødvendigheden af den totale Mørklægning understreges.

Der bliver nu Tale om en Skærpelse af Mørklægningsreglerne. Det er ikke det direkte Lys i Vinduerne, der er saa meget Tale om, idet dette jo praktisk talt er forsvundet overalt efter Mørklægningstidens Begyndelse, men det er de mange Lyskilder rundt omkring Lys-sprækker ved gardinerne, manglende Lyssluser, Genskin fra oplyste Værelser midt i en Lejlighed o.s.v. - der bliver Tale om at komme til Livs. Enkeltvis betyder en Lyssprække f.eks. ved et Mørklægningsgardin jo ikke saa meget, men naar der tales om en Storby som Helhed, drejer det sig om noget ganske andet. Disse
Lyskilder betyder i Fællesskab saa meget, at der faktisk ikke kan tales om total Mørklægning, før de er forsvundet.

Fremtidig gælder det altsaa om at sørge for, at Mørklægnings-gardinerne overalt i private Lejligheder, i Kontorer, Butikker og Værksteder er helt i Orden og slutter tæt. Ganske særlig skal man passe paa Entredøre, gennem hvis ruder Lyset kan skinne ud paa Trappegangen og derfra direkte ud i Mørket

En Skærpelse af Mørklægningsbestemmelserne er der kommet for Bagerforretninger og Chokoladebutikker, der hidtil har kunnet mørklægge blot ved at neddæmpe Lyset og uden at anbringe Gardiner for Vinduerne. Denne hidtidige Lempelse er blevet misbrugt, saa der nu er indført den Bestemmelse, at disse Butikker for Fremtiden skal foretage almindelig Mørklægning med Lyssluser ved Døren samt Mørklægning efter det fastsatte Tidspunkt.

Ligeledes er det kun tilladt at have blaat eller svagt hvidt Lys i Skilte i Vinduerne, da det har vist sig, at grønt og rødt Lys ses paa længere Afstand. Endvidere maa de perforerede Bogstaver i Mørklægnings-gardinerne fremover kun være højst 15 cm høje og hele Perforeringen kun V: m bred. Endelig maa man ikke skilte med Aabent" efter Lukketid.

En lille Lempelse er samtidig indført for Restauranterne, der fremtidig maa have deres Menutavler oplyst, hvor disse hænger i en Port, en Trappegang eller lignende.

---
Lidt længere ned står der:

Der mørklægges -
I aften i aften kl. 17.30 til i morgen kl. 08.45.

---
Jeg spekulerer over:
Hvad var årsagen til, at Chokolade-forretninger havde lempelser l reglerne om mørkelægning?

og...
Hvorfor skulle det være nødvendigt at skilte med "Åbent", efter lukketid?

Pårupvej klædt i sne i 1980. Bagest til højre er det Paarupgaard.
Køretøjet er en kane med heste foran.
Bemærk elmasterne, som jo har været væk en del år nu.

Billedet har jeg lånt af Leif Bæk.
2010-01-09

Her har fotografen vendt sig om, og taget et billede den anden vej - ind mod Ellinge.
I baggrunden til venstre kan man se Toftegaard. Lidt til højre for midten er den gamle transformator, som blev revet ned cirka 1999.
Kanen er på vej fra Ellinge, så dette foto er nok taget først - og man kan se, at der er en hest foran.

Billedet er fra 1980, og jeg har lånt det af Leif Bæk.
2010-01-10

Ferritslevvej og Bjerget
Dette dejlige billede har jeg lånt af Leif Bæk.
Det viser Ferritslevvej, nogenlunde ud fra Kirsten og Leif's hus. Den hvide bygning midt i billedet er den som ligger ved Bækstrup Mark.
Og til højre er der noget, som jeg desværre aldrig har set, nemlig "Bjerget", som jeg har fået fortalt, blev gravet ud og anvendt i forbindelse med etableringen af Storebæltsforbindelsen.
2010-01-12

Kirkeballegaard
Dette billede har jeg lånt af Leif Bæk.
Årstallet er ikke kendt.
2010-01-15

Trekanten sommeren 1994
Ja, noget er jo forandret siden da.
Elmasterne er væk.
Der er bygget et nyt hus på grunden til højre.

Billedet har jeg lånt af Inger Fredslund.
2010-01-23
Toftegaardsvej

De to billeder har jeg lånt af Inger Fredslund.
Det øverste er fra august 1993, og det her under er fra november samme år.2010-01-22


Her er et par billeder, som jeg tog den 26. maj 2009 - fra købmandens terrasse.

Så ser man Ellinge fra en lidt anden vinkel og der er jo også sket en del siden da.

 

2010-02-04

Fastelavn 1978
Dette foto har jeg lånt af familien Noesgaard.
Fra venstre er det Marianne Hansen med sønnen Per på skødet.

Så er det Bent Noesgaard med Jane , mens sønnen Peter er klædt ud som godt massekreret patient.
Det gav ham titel som Konge" - det er derfor patienten har krone på.

Lige bagved smiler Inge Bromose Jensen.
2010-02-18

Erik Kern
Erik Kern er dommer ved en sommerfest, og Bendt Bromose går smilende forbi bagved.
Billedet har jeg lånt af familien Noesgaard.
2010-02-20
Vinterdag på Pårupvej 61
Billedet har nogle år på bagen, og jeg har lånt det af familien Noesgaard.
Det er jo min bolig - og forandret - det er det…
Engang var det gult, og der var ingen tag over hoveddøren.
2010-02-21

Fastelavn 1978
Billedet er fra tøndeslagning i Ellinge Forsamlingshus i 1978.

Det er Mogens Henriksen til venstre, og med lys trøje i baggrunden til højre kan man se Erik Ellegaard.
Hvem de øvrige er - det ved jeg desværre ikke, men det kunne måske tænkes, at der er andre, som ved det?
2010-03-01
Nogle af
De dejligeste børn i Ellinge

Sådan omtaler Rita Larsen med varme i blikket dette foto, som hun mener er taget lige omkring 1965.
Det er på gårdspladsen på Kirkeballegård, som den gang var ejet af Inger og Hans Aage Hansen.
Det er forresten Inger som har taget billedet, og som man ser skyggen af nederst til højre.

Fra venstre er det Lars Hansen og Søren Hansen - sønner af Inger og Hans Aage Hansen.
Så er det Susanne Larsen - datter af Rita og Togo Larsen.
Til højre er det Carsten Rasmussen - Rita's søstersøn, som dengang boede hos sin mormor i Slagterhuset.
2010-03-20

Kirken fik større P-plads
Billedet er taget dagen efter man havde fældet hækken ind til Kirkeballe 2E, for at gøre kirkens P-plads større.
Det var i slutningen af 2000.
2010-04-13

Fra Bromose
Dette dejlige foto har jeg lånt af Inge og Bendt Bromose.

Jeg ved for lidt om billedet - er der nogen, som kan hjælpe?
2010-04-02

Der er kommet følgende bidrag:

Det er Jan Tagesen i midten, og hans kone Birthe Tagesen til højre. Damen til venstre, kender jeg ikke.

De billeder du har lånt er fra nogle fester som Bendt og Inge holdt i forsamlingshuset, på det seneste er det John Tagesen og hans kone .
Jeg kan også se Bendts bror og Claus som kørte lastbil ved Bendt.
2010-04-07

Hvornår, hvor og hvorfor?
Jeg har lånt en stak billeder af Inge og Bendt Bromose - her er et af dem.
Fra venstre er det Keld og Birgit Skogemann, Ellingevej.
Derefter er det Kenth Kjærsgaard - tidligere Gl. Byvej - nu bor han i Odense.

Men hvor, hvornår og ved hvilken lejlighed er billedet taget?
Det er der måske nogen som ved.
2010-03-27
Vendegyden 3
Jeg har lånt et par gamle billeder af Marianne Jensen, Vendegyden 3.
Billederne er i rammer - og ret gamle, og jeg har ikke turdet tage billederne ud af rammerne, for det hele er ret skrøbeligt Derfor har jeg ikke kunne scanne billederne,
men har i stedet affotograferet dem.
Marianne skriver:

Peter Kristensen, bror til Kristine Kristensen fra Pårupgård.
Kristine, gift med Rasmus Rasmussen, boede Vendegyden 3.
Desuden har Marianne leveret navnene på personerne - og der mangler et par stykker.
Måske er der én, som kan hjælpe?
1. Helga
2. Karl (Flemming Ålund's morfar)
3. Hans Ejnar
4. Holger
5. Kristine
6. Harald (svoger)
7. Knud (svoger)
8. Erna (mor til Solvejg Danielsen)9.
9. ?
10. Marie (Flemming Ålund's mor)
11. Anna (Karls kone)
12. ? (Hans Ejner's første kone)
13. Kristine (Holger's mor)
14.
15. Rasmus
16.
17. Anna (gift med Harald)
18. Marie (Knud's kone)
19
Biskopstorp
Billedet til venstre har jeg lånt af Marianne Jensen, Vendegyden.
På en seddel, klæbet på billedet kan man se, at der er fra Biskopstorp, 1930.

Billedet her under er samme sted, set i en lidt anden vinkel i 2003.
Vises med tilladelse fra tidligere Ullerslev Kommune.
2010-05-12

Rettelse
Bodil "Paarupgaard" Christensen fortæller, at der er en fejl på side 40 i Ellingebogen "Træk af Ellinge sogns historie", skrevet af Erling Windeballe.

Her er en scanning af side 40.
Bodil Christensen oplyser at de to personer på billedet er Hans Christensen og hustru Ane Marie fra Paarupgaard.

Hans Christensen var bedstefar til Bodil mand.
2010-06-01
Toften - Lidt ovenfra
Jeg har lånt dette foto af Poul Jensen, Toften.
Og det er hans hus, som ses lige i midten.
Til højre for er det Ingrid og Karls Ejner Hansens bolig og hallen med murerforretningen.
2010-08-02

Så er der sat navne på
Helen Kristensen fortæller at personerne på dette foto er:

Øverst - Flemming "Smed" Kristensen.
Nederst fra venstre:
Erik Thorsen, Herrested,
Palle Henriksen, tidl. Refsvindinge, Ejvind Kruse, Eilif Pedersen, tidl. Refsvindinge.

Der er lidt usikkerhed om hvornår billedet er taget, men det var i forbindelse med en kamp i Nyborg, og nok inden 1970.
2010-08-26
Utrolige maskiner
Det er nogle fantastiske, og komplicerede maskiner der skal til, for at så en mark med raps.
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det der skal til, når jeg sår gulerødder i mit højhed.
En snor og et haveske.
2010-09-11
Transformator
Før var der masser af dem alle steder i Danmark. Nogle som denne, andre som flotte murede monumenter.
Men efterhånden forsvinder de fra landskabet.
Der er endda allerede kommet en af dem på museum.
Det er Andelsmuseet nær ved Holbæk på Sjælland, som har opstillet en.

Guiden fortalte, at de allerfleste af de murede transformatorhuse blev bygget af den lokale murermester, og at der ikke blev aflevereret en arbejdstegning til mureren, så det var op til den
enkelte, hvordan huset kom til til at se ud. Det eneste der var enspå dem alle, var afstanden fra jorden og op til de isolatorer, hvor
ledningerne til og fra transformatorhuset var monteret.

Denne transformator står på Kilsvej.
2010-10-19
Ib og Gudrun


I går fik jeg lov til at låne et album med gamle billeder fra Ib og Gudrun. Imellem dem var disse.
Det er Gudrun og Ib i de unge dage. Det er 1958.

Ib taler ofte om tiden på Langelandsfortet, og nu kan vi se ham i uniform.
2010-11-08

1975
Billedet har jeg lånt af Tove og Henning Christensen.
Hennings firma - Kverneland - havde sponseret sportspigernes trøjer, så derfor tog Henning dette foto på sportspladsen, hvor man bagved til højre kan se det gamle bageri.
Jeg kender ikke alle pigerne på billedet, så måske er der nogen, som kan hjælpe.
2010-11-25


Elna Noesgaard og flere har sendt deres bud på navnene. Der har været en del rettelser, men nu burde det være på plads.
Tak til alle de der har hjulpet.

1. Birgit Dahl
2. Doris Nicolaisen
3. Merete Hansen
4. Annelise Poulsen
5. Annete Kristiansen
6. Mette Broselius
7. Gudrun Johansen.

Ellinge Ungdoms- og Idrætsforening

Formand
Hermann Nielsen

Kasserer
Hulda Madsen

Lotte Bøgelund, Toftegårdsvej, har lånt mig en bog med titlen 25 års idræt i de Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, Bind 1.

Det fremgår ikke ingen steder i bogen hvornår den er udgivet, men en vending i redaktionens forord antyder, at det må være inden 1961. Den er udgivet af M. Normanns Forlag A/S.
På side 153 kan man læse om Ellinge Ungdosm- og Idrtætsforening, som da havde Hermann Nielsen som formand, og Hulda Madsen som kasserer.
Der står desuden, at håndboldspillet på det tidspunkt var det eneherskende hos de ca. 110 aktive medlemmer".
Man kan også læse, at Ellinges stærke damehold i 1955 vandt amtsturneringens a-række, og fra sommeren 1956 var rykket op i mesterrækken.

Holdet var:
 • Sigrid Kristensen
 • Hulda Madsen
 • Astrid Rasmussen
 • Conny Nielsen
 • Else Hansen
 • Eva Rasmussen og
 • Inger Nielsen

Man kan også læse, at Ellinge den gang var repræsenteret med ikke mindre end 10 hold i Svendborg Amts turneringer, og at det dermed gør foreningen til "en af amtets allerstørste".
Ellers kan man i bogen læse om blandt andre idrætsforeninger i Ørbæk, Frørup, Aunslev, Refsvindinge, Vindinge, Langtved og Ullerslev.

Ullerslev havde den gang lige så mange medlemmer som der var i Ellinge - nemlig 250.

Et af foreningens stærke damehold.
Spillerne er:
 • Eva Rasmussen
 • Inger Nielsen
 • Else Hansen
 • Conny Nielsen
 • Helga Rasmussen
 • Kirstine Holmegaard
 • Inger Andersen

Ellinges herrehold i sommeren 1954:
 • Ernst Pedersen
 • Mogens Knudsen
 • Børge Christensen
 • Jens Hansen
 • Poul Jørgensen
 • Verner Pedersen
 • Erik Rasmussen

Fest i forsamlingshuset
Billedet har jeg lånt af Ib og Gudrun Kjærsgaard, som fortæller at damerne er (fra venstre):
1. Søvrine, boede på bakken mod Ferritslev det sidste hus, rødt bindingsværk.
2. Kamilla Bjerregaard, boede Pårupvej 67.
3. Ernst Mekanikers mormor, boede ved siden af trævarefabrikken.
4. Kesten Mortensen. Carl og Kristian Thorsfeldt's mor.

Billedet er taget ca. 1955 i Ellinge Forsamlingshus, hvor Ib's forældre - Kirstine og Ejner Kjærsgaard fejrede deres sølvbryllup.
2011-03-19

Rønninge skole
Billedet har jeg lånt af Leif Bæk. Og for ham har det en særlig interessen, for hans mor er
med - hende pilen peger på. Den lille lyshårede pige er Esther Bæk.
2011-04-06
Hans Aage's bedstefar

Billedet her over har jeg lånt af Inger Fredslund Hansen.
Bag på billedet står der:
Med hvidt skæg Hans' bedstefar Chresten Hansen (boede i Arthur's hus).
Den kraftige Kristian Hansen (Holmelund) i folden bagved Arthur".

Arthur
Billedet til højre er Arthur fotograferet i 1999, da vi var med Lokalhistorisk Forening på tur til Rønninge Søgaard.
Arthur boede på Stendamsvej 8 - se billeder der fra - klik på Lokalhistorie i menuen til venstre, og derefter vælg Stendamsvej.

Der er også billeder fra Holmelund i folderen med Lokalhistorie.
2011-07-03
Kirkeballegaard
Det sidste stråtag forsvinder

Det gamle stråtag på Kirkeballegård er ved at blive taget ned. Så vidt jeg ved, er det det
sidste stråtag i Ellinge, der dermed forsvinder.

2011-07-30
Også her er det sket forandringer.
Stuehuset på Kirkeballegård fik i 2011 lagt helt ny tagbeklædning på, efter at have haft stråtag siden huset blev bygget Senest fik stuehuset nyt stråtag på i 1993-94.

Se flere billeder fra Kirkeballegård - vælg i menuen: Lokalhistorie, og derefter Kirkeballegård.2012-01-16

Pårupvej 1999
Billedet er taget fra Pårupvej, ned mod nr. 51 og 53. Til højre kan man se, at Toftemarken er ved at få lagt kloak.
2011-08-13

Gravehold i Ellinge
Mandag den 29. august 2011 begyndte det første hold at grave fiberkablet ned i Ellinge. De begyndte på Kirkeballe, og de kom et godt stykke den første dag.
2011-08-30

Træklipning i Ellinge har fået en ny betydning
Der plejer at være træklipning den sidste tirsdag i juni - og det plejer at være Stævnetræet ved kirken, som bliver klippet
og der plejer kun at deltage mænd.

Men i går var der træklipning i Ellinge.

Det var de tre træer på trekanten mellem grillen og Ellinge Smedie A/S, der fik en studsning. Poul Jensen var savfører.
Desuden var Inger Fredslund Hansen og Ib Kjærsgaard med som hjælpere.
Stævnetræet bliver klippet i kegleform, men træerne på trekanten er kuglerunde. Intet er som det plejer at være.
2011-08-30Indsamling til kloakken
Under oprydningen på første-salen i Skellerup Forsamlingshus i slutningen af oktober 2011 fandt vi nogle gamle fotos.
Det herover, er et af dem.

Det er Flemming (Smed) Kristensen, der sammen med Hans Mikkelsen er ved at samle ind til Kloakken.
Billedet er taget på Gl. Byvej i Ellinge, og bagved kan man se "Broselius' Hus' - Gl. Byvej 18.
Hans Mikkelsen er søn af Ruth og Niels (mekaniker) Mikkelsen, som tidligere boede på Ferritslevvej 98.

Nedrivninigen er i gang
Ruinen på Ferritslevvej 125 bliver mindre. Skorstenen er væk og
efterhånden er det kun den østlige gavl, som er tilbage.
2012-05-04

Værelse med udsigt
Arbejdet med at fjerne ruinen på Ferritslevvej fortsætter, og i går
så der sådan ud. Som Leif Birk sagde: "Det bliver pænere og pænere".
2012-05-08


Så er der kun lidt murbrokker tilbage
Firmaet der har overtaget grunden Ferritslevvej 125 er næsten
færdige med at rydde grunden. Det eneste der er tilbage er lidt
murbrokker.
2012-06-01

Thorsfeldt'ernes mor
I går kom Karin Sørensen forbi for at hente de billeder og effekter, jeg havde fået lov at låne.
Med sig havde hun et par gamle albums, fyldt med familiebilleder, og ét af dem var er billede af Thorfeldt'ernes mor.
Under billedet står der:
"Kirsten Mortensen - 1955". Da hun er født i 1869, må hun være ca. 86 år på billedet.
2012-05-09

 Ishus på Gl. Byvej
Ved det samme kaffebord, som omtalt længere nede på denne side - fandt Gudrun Kjærsgaard et gammelt foto frem.
Billedet er taget cirka 1950, og viser ishuset på Gl. Byvej 2.
På skiltet kan man læse, "Biler med og uden fører - A. Pedersen - TLF 91 Feritsl 91" - og det passer jo helt fint med Togo Larsen's lister her under.

Efter lidt tumult var der (næsten) enighed om, at drengene på billedet er (fra venstre):
Børge "Smed" - Bufas - Herluf Pedersen
Rasmus Klausen - Svend Klausen - Niels (elektriker).
2012-08-22

Rettelse:
Efter lidt udveksling af synspunkter på Gl. Byvej S, er der nu enighed om, at ét af navnene under billedet af ishuset, var forkert.
Så nu er navnet "Polle" blevet udskiftet med Børge Smed.
2012-08-24

Tilføjelse
Her er et helt frisk foto, taget på sammen sted, som fotografen stod og tog billedet af ishuset.

I går havde Gudrun Kjærsgaard fødselsdag - nummer 70 i rækken - og endnu en gang tillykke.
Vi var nogle, som havde fundet frem til hendes overdådige kaffebord, og som altid, kom snakken hurtigt til at handle om "den gang".
Midt i samtalen korn Togo Larsen med en lille stikpille til mig - han fortalte, at han havde lavet en liste over virksomheder i Ellinge, og at han for længe siden havde lånt mig den liste - og at den var leveret tilbage.
Det kunne jeg ikke huske, men da jeg kom hjem, søgte jeg på min backup af gamle computere, og dér fandt jeg listen, som var lagt ind i 2002.
Den gang var det ikke hver dag Ellinge's hjemmeside blev opdateret, så jeg havde glemt, at listen eksisterede.
Men, nu er den her.
Hvis der er andre, som har lånt mig materialer som jeg ikke har fået sat på, så sig til jeg smider aldrig den slags ud.
Tak til Togo Larsen, og her er hans imponerende liste, som han har lavet i 1997:

Januar 1997
Et tilbageblik på Ellinge's Butikker og Håndværkere m. m, for ca. 40 år Siden.
Butikker/håndværkere indehavere/bestyrere nuværende vej og husnr.
ELLINGE MØLLE - Karl Hansen - Ferritslevvej 111
DAMEFRISØRSALON - Ester Dissing - Ferritslevvej 88
SADELMAGERVÆRKSTED - Peder Pedersen - Ferritslevvej 92
AUTO/TRAKTORVÆRKSTED - Niels Mikkelsen - Ferritslevvej 98
VOGNMAND - Johs. Johansen (Strauss) - Ferritslevvej 100
MEJERI - Frederik Rasmussen - Ferritslevvej 102
SNEDKERVÆRKSTED - Julius Pedersen - Ferritslewej 115
MALERVÆRKSTED - Otto Kern - Ferritslevvej 117
KØBMANDSFORRETNING - Lisbeth Jørgensen - GI. Byvej/Ferritslevvej - nedrevet
CYKELFORRETNING - Carl Thorfeldt - Gl. Byvej 1
MUSIKER/ALTMULIGMAND - Christian Thorfeldt - Gl. Byvej 1
LILLEBILFORRETNING - Anton Pedersen - Gl. Byvej 2
TØMRERFORETNING - Anders Hansen - Gl. Byvej 3
SKRÆDDERFORRETNING - Henry Hansen - Gl. Byvej4
DAMEFRISØRSALON - Edith Hansen - Gl. Byvej 4
FAGFORENINGSKONTOR - Ejner Henriksen - Gl. Byvej 6
BRUGSFORENING - E. Jul Andersen - Gl. Byvej 8
SMEDIE - Arne Kristensen - Gl. Byvej 10
FORSAMLINGSHUS - Frederik Heine ? - Gl. Byvej 12
BARBER/FRISØR - KIOSK - Herman Nielsen - Gl. Byvej 14
KOMMUNEKONTOR/SOGNERÅDSLOKALER - Gl. Byvej 7
HJÆLPEFORENINGEN - Johanne Bjerregård - Pårupvej 67
BAGERFORRETNING - Gunner Madsen - Pårupvej 62
SKOLE/BIBLIOTEK - Pårupvej 65
HUSFLIDSSKOLE - Pårupvej 61
SOGNEFOGED - Frede Hansen - Pårupvej 59
KARETMAGER/BILUDLEJNING - Emil Danielsen - Pårupvej 55
MASKINVÆRKSTED - Alfred Bæk - Pårupvej 488
GARTNERI - Christian Christiansen - Tvevadgyden 31
SLAGTERFORRETNING - Rasmus Hansen - Kirkeballe 2 B
KØBMANDSFORRETNING - Margrete Pedersen - Gl. Byvej 11
2012-08-22

Det ER pastor Willer
Poul Jonsen Willer var sognepræst i Skellerup-Ellinge i perioden 1980 til 1986.
Det er også helt sikkert at billedet er taget i Skellerup Forsamlingshus.

Foredrag for konfirmander
I aftes ringede Martin Talbro, Ferritslev, og fortalte, at det med sikkerhed er pastor Willer på motorcyklen, og at det er i enten 1984 eller 1985.
Martin Talbro kunne desuden fortælle, at pastor Willer havde inviteret speedwaykøreren Finn Rune Jensen til Skellerup Forsamlingshus, for at fortælle om sin karriere indenfor motorsporten.
Karrieren omfattede blandt andet førstepladsen i Guldbarrelobet i 1984. På andenpladsen var Erik Gundersen, tredie var Hans Nielsen og på fjerdepladsen var der Bo Petersen.
1985 deltog Finn Rune Jensen som den eneste dansker i WM på langbane, og han sluttede som nr. 12.
Martin Talbro fortalte også, at pastor Willer på et tidspunkt havde inviteret Sepp Piontek til Ellinge Forsamlinghus, og det var for at fortælle om sin karriere indenfor fodbolden.
De inviterede var de som gik til præst, samt tidligere konfirmander.
Mange tak til Martin Talbro, og alle de andre, som har været så venlige at komme med deres bud på.

Købmanden udvider
Facaden hos købmanden i Ellinge har skiftet udseende et par gange.
Her er der ved at blive sat nye vinduer i.
Årstallet er ikke kendt, men på billedet her under kan man se, hvordan facaden så ud, inden arbejdet begyndte.

Ja. Også Trekanten har forandret sig en del.


John Kern og søstre
Lisbeth Kern har lånt mig dette dejlige foto.
Det nøjagtige dato kendes ikke, men Lisbeth fortæller, at det må være senere end 1965.
Det er John Kern som har trukket kælken med søstrene Mie og Dorthe.

Til højre kan man se den bygning, som i dag huser Ellinge Læseforenings bibliotek.
Den hvide gavl i baggrunden er Pårupvej 61 (Husflidskolen) hvor jeg bor, og til venstre for den kan man se Toftegaard.

På billedet til højre herunder har jeg taget et foto fra nogenlunde samme sted og vinkel, som det ser ud i dag (oktober 2014).

Tak til Lisbeth Kern, og til John's søstre, som har sagt god for, at billedet måtte bringes her.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold