Nyborg Slot - Vinderprojektet - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Nyborg Slot
Vinder projektet
Af Verner Eg
Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og rådhustorvet skal restaureres og revitaliseres.

Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr.
Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Foto til venstre er taget den 7. juni 2016.
Den lave gule bygning i venstre side af billedet forsvinder, det samme gør broen i forgrunden.

Se billeder fra vinderprojektet længere ned på denne side.
Billederne bliver vist med tilladelse fra vinderteamet Team Cubo.

30. marts 2016
Vinder af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot er nu offentliggjort

Det bliver CUBO-arkitekter, der skal tegne det nye Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til over en kvart milliard kroner er den største af sin art i Danmark i nyere tid.

I dag er vinderen af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot blevet afsløret. Der er tale om et af de mest omfattende restaurerings- og byggeprojekter af sin slags i mange år – og det største på Nyborg Slot siden Christian III’s tid.

Helt nyt borganlæg
Projektet omfatter ikke blot en meget væsentlig restaurering af det nuværende borganlæg, men også tilføjelse af en helt ny borgfløj, der skal rumme det nye formidlingscenter, samt en fortolkning af en ringmur, som tydeliggør opfattelsen af Nyborg Slot som en fæstning.

En ny broforbindelse til slottet skal give de besøgende en forståelse for, hvordan man en gang ankom til borgen.

Den nye udstillingsfløj kommer til at ligge vinkelret på den eksisterende kongefløj og vil fungere som den fremtidige hovedindgang for besøgende. Kongefløjen restaureres og tilføjes ny brandsikring, opvarmning og handicapadgang til alle publikumsetager. Vagttårnet restaureres også samtidig med at der også sikres handicapadgang hertil.

Slotsholmen og slotskvarteret kommer til at fremstå som et sammenhængende område, der styrker oplevelsen af Nyborg særlige historie som fæstningsby.

Bagom projektet
Formålet med restaurerings- og udbygningsindsatsen er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og By som Danmarks middelalderlige hovedstad og bringe stedets unikke kulturarv i spil.

Projektet består af følgende hovedelementer:

- Helhedsplan der skaber en sammenhæng mellem slot og by.
- Disponering og udformning af torvet ved rådhuset.
- Nyt byggeri eller elementer, der kan nyfortolke og markere den tidligere borgstruktur.
- Restaurering af det eksisterende slot.
- Ny broforbindelse over Biblioteksholmen.
- Nye udstillingsfaciliteter på mellem 1600 og 2000 kvm.  i en helt ny bygning på Slotsholmen i tilknytning til det eksisterende slot.
- Forslag til eventuel forhøjelse af vagttårnet.

Samlet set er der tale om en vanskelig opgave, da slottet ikke skal føres tilbage til en bestemt idealtilstand, men at stedets oprindelige sammenhæng og idé skal forklares i en nyfortolket form. Dette skal ske på en måde, så det nye ikke tager magten fra det eksisterende, men skal føje sig til, så der opstår et samspil af høj kvalitet.

Projektet er blevet til i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Projektets samlede økonomiske ramme er på cirka 280 mio. kr.
Udgifterne finansieres af Realdania og A.P. Møller Fonden med donationer på hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35,3 mio. kr., mens staten bidrager med 41,3 mio. kr.

Østfyns Museer arbejder desuden med et ambitiøst formidlingsprospekt, der skal vise Nyborg Slot som et politisk og kulturhistorisk vartegn, og vække det til live for museumsgæsterne.

I alt 6 teams blev i maj 2015 udpeget til at deltage i konkurrencen. I oktober 2015 blev 3 teams udpeget til at arbejde videre med deres forslag i en anden fase, hvorfra der nu er fundet en vinder.

Med udpegning af et vinderforslag er den første fase af projektets lange vej mod realisering afsluttet. Vinderforslaget skal nu bearbejdes yderligere blandt andet i samarbejde med kommune og museum. Efterfølgende skal projektet detailprojekteres. Undervejs skal der udfærdiges en lokalplan i tæt samarbejde med Nyborg Kommune og en række arkæologiske undersøgelser skal også udføres inden byggeriet kan påbegyndes

Selve byggeriet forventes at stå færdigt i slutningen af 2019.

Nyborg Slots historie
Nyborg Slot er stedet, hvor ”Danmarks første grundlov” af 29. juli 1282 blev underskrevet og beseglet, og man kan stadig opleve miljøet og endog træde ind i det selvsamme rum, hvor det fandt sted.

Her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament, ”Danehoffet”, og her opholdt de danske konger sig igennem århundreder med deres rejsehof på deres konstante færden rundt i riget, fulgt af hof og statsadministration samt hundredvis af vogne læsset med møbler, inventar og proviant.

Vinderteamet
Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JaJa Architects ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA.
2016-06-22
Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo

Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo
Illustration: Team Cubo
Fremtiden - og Nu

Her følger en serie med de samme illustrationer som overfor, og som alle vises efter venlig tilladelse fra Team Cubo.

Til højre for hver af dem er foto-optagelser fra stort set samme vinkler, som det så ud onsdag den 20. juli 2016. Disse optagelser er lavet af Verner Eg.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold