Øxenbjerg - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Øksenebjerget
Af Verner Eg
Øksenbjerge
Øksnebjerget
Øxenbjerg
Bjerget
Øksenebjerget er beskrevet med mange forskellige navne på kort, gennem tiderne.

Øksenebjerget lå et par hundrede meter vest for Ellinge, på nordsiden af Ferritslevvej.


Poul Jensen, Toften, har skrevet teksten.

Billederne er lånt forskellige steder, og der står ved dem, hvor de stammer fra.
Øksenebjerget set fra Ferritslevvej.
Billedet er taget af Holger Larsen, Ferritslev.
Det hænger på biblioteket i Ellinge.

Jeg vil prøve at videregive lidt af det, som jeg har fået fortalt om Bjerget, som det kaldes i daglig tale.
Det heder på et gammelt landkort Øksenebjerge.

Det er opstået da termofrosten forlod Europa, for mange siden. Og folkene fra det sydlige Europa fulgte bag efter.

Selve bjerget er sammen skruning af to isbræer, og op i gennem dem kom vandet fossende, og samtidig kom der aflejringer af moler, som er meget finkornet.
På den sydlige side er der meget ler, medens der på den nordlige er meget med flint, og der er ikke så meget humus.

Jeg kan forestille mig, at de mennesker som kom gående som nomader blev meget optaget af, at der var en god udsigt , og at der materialer til at lave redskaber.
Åen som bugter sig igennem landskabet, har sikkert været et godt fiskested.

Nå, men der er sikkert andre som ved mere om det end jeg gør.

Da boringen under Storebælt var på tegnebrædtet, var der en geolog oppe på bjerget, og han fortalte mig, at der var de samme forekomster under bæltet, og moler bræmmen kom op syd for Skælskør.
Jeg kan også huske da boremaskinerne pludselig røg ind noget sandlag, som de ikke havde regnet med, så blev hele tunellen oversvømmet.

For syv generationer siden var der en mand i Albjerg (østfyn) som ville give sin søn en gård og det blev så i Bækstrup. Den gang lå gården klods op af to andre gårde i Bækstrup, den blev senere flyttet.
Der hen hvor den ligger i dag, var på det tidspunkt en propritærgård.
Der hørte grusgraven med, som var en sognegrav, hvor beboere fra sognet kunne hente deres grus og sten.
Grusgraven blev så købt af  ejeren, og så begyndte han at sælge grus som, blev harbet over et sold. Det blev en lille bi indtægt som var god at have foruden landbruget, der somme tider godt kan være lidt rart at få suppleret lidt op.

Der er mange der har fået lavet nogle meget fine beton gulve, fordi det ikke er det røde grus, som der er i meget af det der er her omkring.
Så bjergets grus har gjort lykke i manges hjem her i nabolaget.

Der var også en som vi kaldte Sandgraveren, han var vognmand i Nyborg. Han havde lejet den og sat en maskine op som kunne sortere stenene fra, og de kunne så bruges andre steder.
Så kom der en krig og en fremmed magt, og fik lov eller tog sig den frihed at bygge et højt tårn på toppen af Bjerget, så kunne de se langt ned i Storebælt, de var oppe i ca. 56 meter.
Efter krigen blev det luftmeldeposten, som fik kalde navnet ecko et.
Der er mange gode ”ellinger” der har taget deres tørn der oppe. Jeg selv sagde hunden, snart 50 års.  

Der  var også en skydebane oppe i bjerget, den lå på den nordlige side. Der var en markørgrav med 4 baner på. Den var opført  i beton. Det var en 200 meter bane, hvor vi lå nede i skellet ind til Lange Kristians jord, der hvor Leif og Kirsten bor.
Der var en sti mellem bygningerne, som jeg engang prøvede at køre igennem på scooter, så var Kristian der med riven, jeg skulle om til slagteren, jeg måtte køre ude om.
Skydebanen blev nedlagt fordi der var ikke dækning nok.
Men der er også danset der omme bag ved, så var der lagt bræddegulv ud. Jeg har selv danset der omme med Inga.
Jeg kan ikke huske hvem der spillede, men jeg kan forestille mig, at det var Torsfelderne, eller Jørgen Peder på harmonika. Han kom nede fra Trine Karlsen, som var alene med to drenge, jeg mener den anden hed Marius. Der hvor nu afdøde Poul Erik har boet.  

Der må være nogen her i sognet der må kunne fortælle en masse ting, som andre kan more sig over en anden gang, og sige at det har mine forfædre sikkert også været med til.
Jeg er tilflytter og har ikke den viden, som så mange af dem der er født og opvokset her i byen. Alt det som jeg har fået indblik i er, hvad der er kommet ind ved at lytte til dem der er ældre.

Nå men det var et sidespring.
De vognmænd der kørte fyldgrus til motor vejen, var de fleste fra jylland, og de sov i skurvogne eller på kroer i det østfynske. Det var meget lange dage der blev kørt meget længe ca. 10 -12 timer, så kunne de holde fri om lørdagen.
Jeg mener at huske, at de hurtigste kunne køre 20 omgange til Nyborg, hvor gruset skulle bruges til en opkørsel nr. 46 på Hjulbyvejen, der hvor der er et meget moseagtigt område. Fyldet skulle trykke blødbunde væk, og det lykkes med held.
Pludselig en nat, da der var kørt op i en kæmpe stak, så forsvandt det ned hvor der ligger den dag i dag.  Tænk på det når i køre over den.  
Det gør jeg, for så tænker jeg på bjerget der lå i Ellinge engang.
                           

Så blev der fra amtet sat noget i gang, og det var at der skulle laves en nyt stykke vej mellem Ferritslev og Herrested, og det er meget fugtigt sted, med noget moseagtigt underlag.
Så kom Hans Ottesen ind i billedet. Han var Viggo Ottesen far, vognmand i Ellinge.
Der blev kørt en del fyldgrus derop, og det er blevet en dejlig vej at køre på.
Jeg fik en god slat penge, som jeg brugte til at købe mig en ny 3 furet plov (store forhold), en ny såmaskine der kunne hæves op ved enderne (Stegsted) og en centrifugal-gødningsspreder. Hos Arne Smed i Ellinge.

Og så var det at amtet havde planlagt, at resten af bjerget kunne bruges til fyld på den kommende motorvej over Fyn, den havde været på tegnebordet  i lang tid.


Poul Jensen
Toften
Ellinge
Ferritslevvej
Fotografen står med ryggen ind mod Ellinge, og nogenlunde der, hvor Gl. Byvej i dag går ud i Ferritslevvej.

Huset til venstre er af flere gamle Ellinger omtalt som ”Smedehuset”.

Et stykke nede ad vejen kan man ane, at åen kommer under.

Huset midt i billedet er der, hvor Bækstrup Mark kommer ud.

Bjerget ses i billedets højre side.

Jeg har lånt billedet af Leif Bæk.
Bækstrupgaard
set fra toppen af bjerget

Billedet er malet af Harald Madsen, Vester Åby.
Poul Jensen, Toften, har affotograferet og lånt mig billedet.

Det er også Harald Madsen, der har malet det billede, som hænger i Ellinge Forsamlingshus, og viser Ellinge Mejeri.
Øksenebjerget set fra Ferritslevvej.
Billedets ophavsmand er ikke kendt.
Det hænger på biblioteket i Ellinge.

Læs mere om Øksnebjerget på siden ”Lokalhistorie”/”Lokalhistorie generelt”, hvor Poul Jensen har skrevet om bjerget.
Øksnebjerget lå en gang dér, hvor vindmøllen står, lige vest for Ellinge.
”Bjerget” blev fjernet i forbindelse med etablering af Storebæltsforbindelsen, og i dag er bjerget kun en blød bakke i landskabet.

I går besluttede jeg at gå op på resterne af Øksnebjerget og tage nogle billeder.
Det fik Helen Kristensen til at sige:
”Bjerget! Det er da efterhånden en dal”.

Inger Fredslund huskede at hun havde nogle gamle billeder liggende - og dem fik jeg senere på aftenen.
Her er de.
Det herover er fra 1978, og man kan se, at der er mærker efter gravemaskiner på bjergets vestlige side.

Billedet her under er fra 1970, og nu kan man se, at en stor del af bjerget lige midt i billedet er væk. Det er træerne i venstre side også.

2010-09-04
Åvænget
set fra Bjerget
Jeg nøjes med at bringe billedet, for helt ærligt - jeg har fanget en virus, eller sådan noget, og har ikke sovet ret meget i nat - det er halsen, som ikke har det for godt.
Så her er et billede af Åvænget i en lidt anden vinkel, end vi er vant til at se den.
Og så vil jeg sætte mig hen og små-sove i sofaen.

2010-09-05
I går fik jeg besøg af Folke Larsen fra Rolfsted.
Han forærede mig to originale fotos af Øksenebjerget, som hans far, Holger Larsen har taget - formentlig omkring 1947-49.

Jens Larsen var professionel fotograf.
Hans søn - Holger Larsen var hobbyfotograf, og har taget nogle rigtig gode fotos. Han har endda evnet at arbejde med retouchering. Det kan du se på billedet her til venstre, hvor Holger Larsen har indkopieret en flok fugle i højre side af billedet.

Senere på dagen havde jeg en snak med Elly Frandsen.
Hun fortalte, at hun og Rasmus i 1952 fik logi i det hus på Hundslev Nymark, ovre ved Kølstrup, hvor Jens Larsen havde haft atelier. De boede endda i det nedlagte atelier.
Den gang var Jens Larsen omkring de 92 år, mener Elly Frandsen.
Hendes og Rasmus’ sønner Peter og Ole blev født i det hus.
2010-09-15
Mere om Øksenebjerget


www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold