Spangsberg, Martin - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Spangsberg
Af Verner Eg
Hvad i alverden …
… har Bent Frandsen, Sommerfest i Ellinge, Anker Jørgensen, en statue af en sømand i Esbjerg, Sankt Petersborg i Rusland, Horsens, Elly Frandsen, Verner Eg og farvandet mellem Asien og Alaska med hinanden at gøre?

Flere har kommenteret den ”seriøse” snak, som man kunne se der var mellem Bent Frandsen og Verner Eg – lidt hen på dagen, da der var Sommerfest i Ellinge 2015.
Og – det er helt rigtigt, at det var et godt stykke ind i Sommerfesten.
Og – det er helt rigtigt, at vi havde fået lidt inden for vesten.
Og – det er meget rigtigt, at det var en seriøs snak.

Her kommer et sammendrag af samtalen.
(Ikke absolut i den rækkefølge, som samtalen fandt sted).
Martin Spangsberg

I 1999 udsendte Rosendahls Forlag en fornem og rigt illustreret bog med titlen
”Martin Spangsberg - en dansk opdagelsesrejsende i russisk tjeneste”.
Bogen har fire forfattere og er på lige ved 300 sider, som indgående beskriver Martin Spangsbergs liv og fantastiske rejser igennem Rusland – fra Petersborg ved Østersøen, og hele vejen gennem Sibirien, til Kamtjatka og Japan.

Martin P. Spangsberg kom til verden i det vestjyske i slutningen af 1600-tallet.
I bogen om Martin Spangsberg er der ikke angivet nogen helt præcis dato på hans fødsel, men det har formentlig været omkring 1698-99 eller 1688-90.
Hvor han blev født er også uklart, og i bogen står der på side 19:
”Der er således sandsynlighed for, at Martin Spangsberg tilhørte Spangsberg-slægten, men der findes endnu ingen beviser for hans herkomst og man kan blot undre sig over, at alle spor i Danmark efter ham er forsvundet”.
Men ellers er der noteret, at Martin Spangsberg blev født i Jerne Sogn ved Esbjerg, og han døde i 1761 i Kronstadt, som ligger ved indsejlingen til Petersborg.
Der er opstillet et mindesmærke for Martin Spangsberg foran Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum, og viser en sømand i russisk kaptajnsuniform, som står og kigger ud over havet.
Statuen er udført af Bjørn Nordahl.

Martin Spangsberg blev kendt som Vitus Bering's ledsager og førstemand, og gang på gang var det Martin Spangsberg som banede vejen for Vitus Bering, som senere fik strædet mellem Asien og Amerika opkaldt efter sig – Berings Strædet.
Martin Spangsberg blev desuden kendt som opdager og kortlægger af søvejen til Japan nordfra.

Bogen beskriver ham som en meget ihærdig mand, der aldrig stod tilbage for noget, og aldrig gav op. Han var ikke altid den blideste leder, men menneskesynet på den tid var formentlig noget anderledes end det vi kender i Danmark i dag. Desuden var han ind imellem ret så enerådig, og fik derfor en del ubehageligheder.
I bogen er der beskrivelser og kort over rejseruterne over land, og sejlruterne fra Kamtjatka til Canada og til Japan, hvor der er et stræde opkaldt efter Martin Spangsberg (på et russisk kort fra 1952). Der har formentlig også været en ø, som bar Martin Spangsbergs navn. Øen har haft flere navne. Martin Spangs-berg kaldte den Figurnyj, men den er også kendt som Sjikotan, og har måske også båret Martin Spangsbergs navn. Øen ligger øst for Hokkaido, er på omkring 70 kvadratmiles, og var den gang ubeboet.

På YouTube en der en film på lidt over en halv time, hvor man får et godt indblik i Martin Spangsberg og hans historie.
Der er klip hvor man ser statuen af ham, samt en stor del af de illustrationer og kort som er i bogen.

Du kan se filmen – klik her.
Her er to af de mange kort og illustrationer, som er i bogen.
Elly Frandsen
Elly Frandsen interesserer sig for mange ting, og en af dem er slægtsforskning, og der igennem har hun opdaget, at hendes aner går tilbage til Spangsberg, og Elly Frandsen har noteret:

Hans Chrestensen Spangsberg, født 1667
Edel Chrestensdatter, født 1674
(De fik 12 børn. Et af de tolv børn var formentlig/måske Martin Spangsberg, kan man slutte af bogen om Martin Spangsberg).

Chresten Hansen Spangsberg, født 5-1-1697
Ingeborg Chrestensdatter, født 16-12-1685

Søren Chrestensen Spangsberg, født 13-3-1727
Mette Sørensdatter, født 5-1-1729

Niels Madsen Gammelby, født 24-10-1761
Edel Sørensdatter, født 18-4-1764

Mads Nielsen, Gammelby, født 2-8-1789
Anne Jensdatter, født 3-12-1896

Karen Madsen, født 28-4-1829
Peder Poulsen Spang
Anne Spang, født 15-3-1875

Karen Hansigne Kristiansen, født 20-5-1906

Elly Frandsen
Rasmus Frandsen

Bent Frandsen
Anne Frandsen

På trods af den store usikkerhed som er omkring Martin Spangsbergs herkomst, så er der altså meget som tyder på, at Bent Frandsens mor – Elly Frandsen, hvis oldemor var Karen Madsen ( f. 28-4-1829) har familiemæssig forbindelse til Martin Spangsberg.
Og det fortalte Bent Frandsen om til Sommerfesten.


Horsens
Vitus Bering blev født i august 1681 i Horsens.
Han døde 19. december 1741.
Hvis man kommer med toget til Horsens, og spadserer direkte fra banegårdens udgang og fremad, kommer man snart til Berings Plads.
På pladsen er der et lille anlæg, og en mindeplade over Vitus Bering.

Læs mere om Vitus Bering, og se blandt andet den mindeplade som er over ham på Beings Plads i Horsens - klik her.


Verner Eg
Jeg boede i slutning af 1960'erne og begyndelsen af 70'erne i Horsens, og benyttede ofte den fredelige Berings Plads som læsesal i en periode, hvor jeg var var uden arbejde, og blot ventede på at skulle ind som soldat ved Sjællandske Livregiment i Slagelse.
Udsigten fra Scandiagade 48, 2. sal til venstre.
Vejen som går på tværs ved H. Hollesen er Sydhavnsgade.
Billedet tog jeg i begyndelse af 1950'erne.
Jeg er født og vokset op i København, i det område som kaldes Sydhavnen eller Kgs. Enghave.
Jeg blev født i Scandiagade 48, og hvis man spadserer i nordlig retning derfra, kommer man til Sydhavnsgade. Der drejer med til venstre, og kommer hen til dér hvor Sydhavnsgade støder sammen med Borgbjergsvej – og der på hjørnet – helt oppe – boede den person som senere blev statsminister, nemlig Anker Jørgensen.
Som dreng kom jeg af og til i Anker Jørgensens hjem (jeg var bydreng for købmanden på Borgbjergvej, som vi – da jeg var helt lille – kaldte Pinoccio-kugle-manden), og jeg har en erindring af familien som venlig og varm.
Også det kom Bent og jeg til at tale om ved Sommerfesten, og så fortalte Bent, at han havde et foto af Anker Jørgensen, som Anker havde været så venlig at skrive en hilsen på.
Nogle dage efter Sommerfesten fik jeg lov til at låne bogen om Martin Spangsberg, Elly Frandsens noter og materialer om slægtsforskningen, og Bent Frandsens signerede foto af Anker Jørgensen.
Og hermed er ringen sluttet.
Tak til Bent for altid hyggelige og inspirerende samtaler.
Opgangen forrest er Scandiagade 48.
Jeg blev født på anden sal til venstre, og havde min barndom dér.
Sådan så jeg ud, da jeg brugte Berings Plads som læsesal.
Billedet er taget der hvor jeg boede i Horsens, i gaden som hedder Kattesund, og med Kildegade i baggrunden.
2015-07-09

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold