Thorsfeldt - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Thorfeldt
Af Verner Eg
Christian Thorfeldt - født 3. september 1901.
Død i efteråret 1977 eller 78, mens han spillede på Alderdomshjemmet i Ullerslev.

Karl Emil Thorfeldt - født 13. juli 1904.
Død på Nyborg Sygehus 27. marts 1974.

Mange Ellinger husker de to mænd, og der går en masse historier om dem, og selv om de har været, hvad vi i dag ville kalde for "originaler", så er beretningerne om dem altid med et glimt i øjet.

Her under er hvad det er lykkedes at indsamle om de to.
Her sidder Christian Thorfeldt og spiller.

Billedet har jeg lånt af Annie L. Nielsen, Ellingevej.


Søren, Biskopstorp skriver:

Angående billede fra Torsfelt.
Som barn kom jeg meget i huset for at lege med Niels og Ove, som var de mindste drenge.
Jeg var en gang med ude at køre i Christians gamle Ford. Vi var i Nyborg. Der var det med at sidde roligt, ellers var der ballade.
Jeg kunne også fortælle meget, men?
Det kunne være sjovt at samle en masse af de der var børn den gang, for eksempel til en Ellingefest?

2009-04-29
Her er en regning - betalt - fra Kongensgade Node- og Musikhandel, hvor man blandt andet kan se, at Musiker Thorfeldt har købt ”To røde Roser”, men om det er blomster eller noderne til et stykke musik, det er ikke til at vide. Men han har erlagt en Pant på 12 øre.
Så mon ikke det er noder?

Regningen har jeg lånt af Annie L. Nielsen, Ellingevej.
Kender du nogle gamle historier?

Jeg fik lov til at låne dette - for længst udløbne - førerbevis af Annie, Ellingevej.

Desværre kom jeg til Ellinge alt for sent (kom her til i 1997), så der er mange af ”de gamle” jeg ikke har mødt - men jeg har hørt mange historier.
Måske kunne dette førerbevis få nogen til at sende et par af de gamle historier - fra den gang.

Det kunne være sjovt at læse dem - og en god ting at få dem nedskrevet for eftertiden.


2010-04-30
Ros til www.ellinge.dk

Kære Verner

Jeg fandt forleden dag helt tilfældigt din hjemmeside www.ellinge.dk, som interesserer mig meget.
Kort fortalt er jeg født i Ullerslev, men mine forældre flyttede da jeg var 3 år (1951) til Refsvindinge, hvor de købte det, der i dag er Ellingevej 40.
I øvrigt købte de ejendommen af Jens Danielsens (Minkmanden) morfar og mormor!
Vi boede således nogenlunde midtvejs mellem Refsvindinge og Ellinge. Vi hørte til Refsvindinge, hvor jeg gik i skole, men min far var født i Skellerup og havde mange relatiopner til Ellinge, så vi kom også en hel del der.
Vi leverede jo også mælk til Ellinge Mejeri.

Jeg forlod Refsvindinge i 1973 af karrieremæssige hensyn. Jeg har det meste af mit liv arbejdet i banksektoren og tog også på et tidspunkt juridisk embedseksamen, så det har siden 1983 været hovedstadsområdet, der har været min domicil, men har bevaret tilknytningen, bl.a. gennem mine forældre, der blev i området, indtil deres død i henhv. 1995 og 2003.
På det seneste er jeg blevet lidt involveret i en hjemmeside om Refsvindinge i 1950erne, som redigeres af en af mine nabodrenge Ebbe Yndgaard.

Jeg er meget betaget af din hjemmeside, der jo har et meget bredere sigte end den nævnte.
Det er interessant at læse om bl.a. Kirken (her var min farbror graver i en menneskealder frem til omkring 1980), Møllen, hvor min far købte de fleste af sine foderstoffer, da han var ungdomskammerat med mølleren Karl Hansen og Mejeriet, da den månedlige udbetaling af mælkepenge (foretaget af mejeribestyrer Rasmussen og formand Peter Kristensen fra Pårupgård) jo var familiens økonomiske fundament!

Jeg er klar over. at du er nødt til at sætte en grænse, men vil blot nævne, at i min tid (1950/60 erne) var der 3 detailhandlende i Ellinge (Brugsen, købmand Lisbeth overfor meneriet og den lille købmand skråt over for forsamlingshuet.
Som nabo til forsamlingshuet var barber Herman Nielsen, der også solgte ugeblade og slik.
Endelig var der, som noget helt særligt Cykelsmed Carl Thorfeldt. Han var en rigtig original, der boede sammen med sin mor og sin bror Christian, som var musiker. Hos cykelsmeden samledes unge mennesker om aftenen, her kunne cyklen eller knallerten blive repareret, enten af en selv med brug af Carls værktøj, eller med Carls hjælp. Værkstedet lukkede oftest først omkring midnat. Til gengæld åbnedes først omkring kl. 1200. Det havde også sin baggrund i broderens hverv som musiker. Der skulle være ro, til han var udsovet! Ringede man på dørklokken midt på formiddagen, kunne man fra værelset ovenpå værkstedet høre Carls stemme: "Her er ikke åbent om natten"
Nå sådan kunne jeg blive ved. Desværre er det ikke noget, jeg kan dokumentere med billeder; dengang var fotos jo noget, der hørte familiefester til.
Nå, det jeg ville med dette var, at jeg sætter stor pris på, at du har oprettet siden og værdsætter din indsats. Måske kan der hen ad vejen opstå nogle samarbejdsrelationer med Refsvindinge-siden.

Med venlig hilsen
Kaj Egon Hansen
4320 Lejre

2010-08-09
Denne mail lå i indbakken i går aftes. Jeg bringer den ubeskåret.
Billederne er fundet i arkivet.

Tak til Kaj for de pæne ord - og for lokalbeskrivelserne.
Lisbeth Købmands forretning, som lå lige midt på det der i dag er Ferritslevvej.
Christian Thorfeldt
Karl Emil Thorfeldt
Mail fra Leif Bæk
(Uforkortet - let redigeret)

Hej Verner
Var netop på hjemmesiden og blev meget begejstret over artiklen fra Kaj Egon Hansen. En fin beskrivelse af lidt Ellinge liv.
Blev særlig glad ved at se et billede af Karl Emil Thorfeldt, som mange sikkert ikke har set før, og så havde han slips på (så fantastisk). Vi drenge kendte jo kun Karl med sit ”blanke” arbejdstøj på.
Som drenge kom vi jo altid til Karl om aften med vores cykler eller knallerter og som skrevet, han var altid venlig både på den ene eller anden måde, men som sagt han måtte ikke blive forstyrret før efter middag (der findes jo mange sjove historier om dette??).

Hvor blev jeg glad ved at se et billede af Christian Thorfeldt.
Da jeg fik interessen med musik (selvfølgelig var Louis Armstrong mit forbillede), men jeg kan sige, at Christian var min første musik-lærer i trompet (Christian havde, og kunne spille næsten alle typer instrumenter) som sagt mine første musiktimer var hos Christian og det blev så starten på min amatør musik interesse.

Med venlig hilsen
Leif Bæk

Ps. Du må gerne gemme billederne i lokalhistorien, måske, hvem ved, om man engang kan få en historie om Ellinge Cykelværksted og Christians musik liv.
Jeg har indtil nu kun set ét foto af Karl Emil Thorfeldt. Til gengæld har jeg tre stykker af Christian Thorfeldt.
Her er to af dem.

2010-08-15
Chr. Thorfelt og Jørgen Peder Pedersen ”Trut”

Billedet af Chr. Thorfelt og Jørgen Peder Pedersen/Trut, leveret af Gretha Jensen, Herrested.

Mvh
Ebbe Y
2010-10-02
Det er Ebbe Yndgaard, Refsvindinge, der har været så venlig at sende dette foto.
Ebbe er i gang med et projekt om Refsvindinge i 1950’erne, som tidligere har været omtalt her.
Du kan se projektet på dette link http://www.refsvindingekirke.dk/kronika/index.htm
Jeg havde besøg af Karin Sørensen, hvis familie har boet i Thorfeldt'ernes hus, og havde et meget nært forhold til de to Thorfeldt'er.

Karin har lånt mig en del fotos og effekter fra huset, blandt andet billedet herover, hvor man ser huset - Gl. Byvej 1.
Til højre for er er det huset hvor Erik tømrer Hansen bor.
Så kan man ane indkørslen til Gl. Byvej 5 - der hvor Ib og Gudrun Kjærsgaard bor, og i billedets øverste højre hjørne kan man se lidt til de gamle bygninger, hvoraf noget måtte lade livet, da omfartsvejen blev bygget - der hvor markvejen er på billedet.
Nederst til højre kan man lige se lidt af taget til købmanden.
Billedet her under er det samme hus i en anden vinkel.

Tak til Karin Sørensen.
Christian Thorfeldt var musiker, og her er kufferten med hans klarinet

Thorfeldternes mor hed
Kirsten Mortensen.

Her er hendes kop.
Fra huset.
Fra huset.
En avanceret holder til lommeuret.

Thorfeldternes mor hed
Kirsten Mortensen.

Historien bag datoen på sølvbægret er ikke kendt.

Kirsten blev gift med Morten Erik Mortensen den 8. juni 1894, så der er ikke med det.
Et skrin med billeder af kongeparret - og så var der et papir-målebånd inde i.
Spisebestik fra Thorfeldternes hus.

Her under er skeerne fotograferet fra bagsiden.
Indgraveringerne er ikke forklaret.

KM - Kunne være Kirsten Mortensen, men hvad datoen så betyder, vides ikke.

EM - Kunne være Elise Mortensen, som ar Morten Erik Mortensens første kone - men heller ikke her er der en forklaring på datoen.
  


Christian Thorfeldt i stuen på Gl. Byvej.
Karl Thorfeldt.

Det er Karin Sørensen til venstre, og hun mener, at billedet er taget i 1966 eller '67.
Christian Thorfeldt i køkkenet på Gl. Byvej.
Christian Thorfeldt var musiker, og her er hans "Grebs-Skema" til klarinetten.
Christian Thorfeldt spillede blandt andet til julearrangementer, og her er det nodehæfte, han benyttede.
Christian Thorfeldt førte bog over flere ting.
Her er et opslag i bogen fra 1557.
Christian Thorfeldt førte bog over flere ting.
Her er et opslag i bogen fra 1558.
Skudsmålsbog
for
Morten Erik Mortensen

Morten Erik Mortensen var Thorfeldternes farfar.

Her er bogen scannet, og renskrevet.
Siderne 13-48 er blanke.
Skudsmaalsbog
for
Morten Erik MortensenPris: 20 Øre indbunden

Skjellerup Præstegrd 19 April 1882
J. Helms

Godkjendt i Henhold til Justitsministeriets
Cirkulære af 27de Januar 1880.Kjøbenhavn.
Forlagt af J H. Schultz

Faaes hos Th. Lind, Graabrødretorv 11.
Trykt hos J. H. Schultz
Uddrag af Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

§ 1.
Ethvert tyende bør være forsynet med Skudsmaals-
bog. Forinden en sådan bog maa bruges, for-
synes den i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder med Politiøvrighedens, men paa Landet med Sogne-
præstens Segl, der sættes paa den Lidse, der er
dragen igjennem Bogen. Den, der ikke allerede ved
Udgangen fra Skolen er forsynet med Skudsmaals-
bog, men ellers skal anskaffe en saadan, bør for-
inden Bogen forsynes med Segl og Titel, forevise
de fornævnte Embedsmænd Døbeattest og andre
Beviser, hvorefter det Fornødne indføres i Bogen.

§ 2.
 Naar en Skudsmaalsbog er fuldskrevet og en
ny derefter anskaffes, bør den ældre fremdeles til-
ligemed den den nye bevares af Tyendet.

§ 3.
 Forkommer en Skudsmaalsbog, skal Tyendet
under Bøder af indtil 10 Kroner ufortøvet anmelde
4

det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvor-
ledes Bogen er forkommen. Er dette sket forsæt
ligt af Tyendet, bør det bøde fra 10 til 40 Kroner.
Derhos bør tyendet anskaffe sig en ny Skudsmaals-
bog, hvilken i dette tilfælde såvel paa Landet
som i Kjøbstæderne udleveres af Politiøvrigheden.
Den nye Skudsmaalsbog bør paa Landet inden
4 dage forevises Sognefogden under Bøder af
indtil 20 Kroner.

§ 4.
 Enhver Husbond, som fæster et Tyende, er be-
rettiget til at indføre i dets Skudsmaalsbog fra
og til hvilken Tid det er fæstet, i hvilken Egenskab
og for hvilken Løn.
 Enhver Husbond skal, forinden Tyende for-
lader hans Tjeneste, indføre i dets Skudsmaalsbog
fra og til hvilken Tid det har tjent ham.

§ 5.
 Indfører Husbonden i selve Skudsmaalbogen
enten noget Skudsmaal eller nogensomhelst anden
Bemærkning end de i § 4 omhandlede, skal han,
naar det af Tyende forlanges, under en privat
Politisag dømmes til at betale det, hvad det koster
at faa Bogen ombyttet hos Politiøvrigheden, og
kan desuden idømmes en Bøde af indtil 20 Kroner.

§ 6.
 Enhver, der ankommer til Kjøbenhavn eller en
anden Kjøbstad, for sammesteds at tage Tjeneste som
5

Tyende, eller paa Landet tager saadab Tjeneste i
et Pastorat, hvori han eller hun ikke hidtil har op-
holdt sig, skal anmelde det i Kjøbstaden for Politi-
øvrigheden og paa Landets for Sognefogden, og af
samme lade sin Skudsmaalsbog paategne. I disse
Tilfælde bør saadan Anmeldelse ogsaa skee af den
Husbond, der tager Tyendet i Tjeneste. Anmel-
delserne bør skee i Kjøbstæderne inden 24 Timer og
paa Landet inden 4 Dage efter Ankomsten.
 Ligeledes skal Enhver, der forlader den Kjøb-
stad eller det Pastorat paa Landet, hvor han eller
hun hidtil har tjent som Tyenden, forinden Afrejsen
anmelde dette i Kjøbstaden for Politiøvrigheden og
paa Landet for Sognefogden, der da have at ind-
tegne i Skudsmaalsbogen, at Anmeldelse er skeet,
men iøvrigt Intet om Tyendets Forhold.
 Endelig bør i Kjøbenhavn Anmeldelse til Poli-
tiet saavel af Husbond som af Tyendet og An-
mærkning om Anmeldelsen i Skudsmaalbogen og-
saa ellers skee, hver gang Tyendet forlader eller
tiltræder en Tjeneste, hvilken Anmeldelse bør fore-
gaae inden 24 Timer derefter.

§ 7.
 Det Tyende, som ikke er forsynet med Skuds-
maalbog, eller forsømmer i rette tid at gjøre nogen
af de i § 6 befalede Anmeldelser og derom at er-
holde Påtegning i Skudsmaalsbogen, eller ikke
lader denne, overensstemmende med § 4, paategne
6

af den Husbond, hvis Tjeneste det forlader, bør
bøde fra 2 til 20 Kroner.

§ 8.
 Forsømmer Husbonden at give den i § 4 be-
falede Paategning i det Tyendes Skudsmaalsbog,
der forlader hans Tjeneste, eller at gjøre den ham
efter § 6 paaliggende Anmeldelse, bør han bøde
fra 2 til 20 Kroner.

§ 9.
 Den, som udriver Blade af sin Skudsmaals-
bog eller forsætligen gjør Noget i samme ulæseligt,
bør bøde fra 10 til 20 Kroner, eller straffes med
simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa
Vand og Brød i indtil 3 Dage.
 Hvo, som forfalsker en Skudsmaalsbog, straffes
efter de derom gjældende Lovbestemmelser.

Justitsministeriet, den 27de Januar 1880.

J. Nellemann.
(L. S.)
Morten Erik Mortensen
er født 8 December 1867 i Bækstrup
og døbt 9 Februar 1868.  Efter at
være udskreven af Ellinge Skole er han
d. 16. April 1882 konfirmeret i
Ellinge Kirke.
 Skjellerup Præstegaard  19 April 1882.
                                   J. Helms
                                   Sognepræst
8

Morten Erik Morten-
sen har tjent mig fra 1st
Maj 1882 og til Dato.
 Ellinge den 1st Nvbr.
                            1884
Jens Chr. Steffensen


Morten Erik Mortensen
har tjent mig fra 1st
November 1884 til 1st
November 1886
 Knud Johansen
  Bækstrup
9

Morten Erik Mortensen har
tjent mig fra 1st Nvbr 1886.
til samme 1887.
 Bækstrup 1st Nvbr 1887
     Niels Rasmussen


Afgang fra Ellinge Sogn til
Herrested d. 1/11 87
Nr 815   Jens Chr. Steffensen

Tilgang til Herrested
11 November 1884 - S - 8 - 22 S
   Chr. Sørensen
  Sognefoged
10

Morten Erik Mortensen
har tjent mig fra 1st November
1887 til 31 Marts 1889 og lige-
ledes fra November s. A. til
1 st Maj 1891
  Herrested 1 st. Maj 1891
  Chr. Sørensen

Afgang fra Herrested den
1 Maj 1891 til Ørbæk  S. 8-229
   Chr Sørensen
   Sognefoged

Tilgang til Ørbæk d 2 Maj 1891
S 12.19    N Jensen (Underskrift ikke entydig)

Morten Erik Mortensen
har tjent mig fra 1st Mai 1891
til Dato Ørbæk d 18 April 1892
11

Rasmus Rasmussen

Afgang fra Ørbæk til Bovense
den 18 April 1892.
  N Jensen (Underskrift ikke entydig)
        Sfgd


Meldt Tilgang til Bovense Sogn
i Vinding Herreds den 20/4 1892
   Anders Hansen
        Sgfd

Morten Erik Mortensen har tjent
mig fra 20de April 1892 til 28de April 1894
     Lars Nielsen
      Bovense

Meldt Afgang fra Bovense Sogn
til Ellinge Sogn den 29/4 1894
    Anders Hansen
            sgfd
12

Tilgang til Ellinge Sogn
d. 29/4. 94.
(N 24)    Jens Chr Steffensen
13


Sognepræstens segl på sidste side i Skudsmålbogen
Pastor J. Helms

Karl Emil Thorfeldt

Karl Emil Thorfeldt

Der er mange ubesvarede spørgsmål omkring de to herrer Thorfeldt - blandt andet, at deres far hed Morten Erik Mortensen, og at de to drenge Christian og Karl Emil tog navneforandring til Thorfelt omkring 1930.
Hvorfor?

Morten Erik Mortensen
Thorfeldternes farfar blev født den 8. december 18968 i Bækstrup, herover kan du se hans Skudsmålsbog som der ikke er skrevet i siden han flyttede tilbage til Ellinge Sogn den 29. april 1894.
Han blev gift med Kirsten den 8. juni 1894, men det ser ud til, at han tidligere har været gift med Elise.
Hvad der skete med Elise - det vides ikke.

Historier
Jeg hører mange historier om de to Thorfeldt'er, men altid, når jeg ikke er forberedt på det, og ikke har mulighed for at få historierne skrevet ned.
Er der nogen som har historier, så send dem venligst til mig.

Tak til Karin Sørensen, som har været så venlig at låne mig billeder og effekter, og som har leveret en stor del af de informationer, som kan læses på siden om Thorfeldt'erne.
2012-04-24

I gå modtog jeg følgende fra Kaj Egon Hansen i Lejre:
(Let redigeret)

Navnet Thorfeldt
Du spørger om, hvorfor brødrene Mortensen skiftede navn til Thorfeldt. Min for længst afdøde far, der havde kendt dem siden sin tidlige ungdom, har fortalt mig, at det skyldtes, at Christian var startet som musiker og mente, at det ville være godt med et “særegnet” navn.

Natten varede til kl. 12
Du spørger efter historier om brødrene. Jeg har tidligere - i den mail, du har gengivet på thorfeldt-siden – skrevet om det med, at deres “nat” varede indtil kl. 1200 hver dag.

Kesten
Af andre ting, der rinder mig i hu, kan jeg nævne
- brødrene omtalte altid deres mor i tredie person “moren”
- i daglig omtale - blandt andre end brødrene - omtaltes hun altid som “Kesten” , en “forfynskning” af Kirsten.

Cykelværskstedet
Om mandagen åbendes cykelværkstedet først om aftenen, idet begge brødrene denne ugedag drog til Odense for at foretage indkøb med videre.
Ville en kunde for eksempel købe en ny cykel, blev vedkommende inviteret med på mandagsturen til Odense for at se udvalget hos Karls grossist, der hed Fyns Luftringefabrik.
Jeg tog turen med lige efter min konfirmation i 1962.
Det var en oplevelse. Ud over besøget på Fyns Luftringefabrik, var jeg med rundt hos forskellige andre handlende, hvor brødrene gjorde indkøb.
Middagsmaden – bestående af biksemand – fik vi på en restaurant på Vestre Stationsvej, medens eftermiddagskaffen blev serveret i Svømmehallen på Klosterbakken.

Kredit og kartotek
Karl gav gerne sine kunder kredit, hvis de havde behov for det, eller det var praktisk.
Hans debitorregister førtes på en ganske særlig måde. Han lagde sine “sedler” i orden efter, hvor kunderne boede. Dengang var der jo hverken gadenavne eller –numre, så det var en særlig teknik, brødrene mestrede.

Eftermiddagsmad
Jeg er flere gange, når jeg var på værkstedet med min cykel, blevet inviteret med Kar lind i køkkenet til kaffe med et stykke agurk. Det var hans normale eftermiddagsmad.

To cigaretter
Brødrene havde et beskedent forbrug, jeg har flere gange væet sendt hen til købmand Lisbeth for dem for at købe et kvart pund kaffe og to cigaretter.

Det er gratis
Af ting, jeg alene kender som historie, kan nævnes den kvindelige kunde, der syntes at det var for dyrt, da hun havde fået lappet sin cykel. Karl svarede kun “et øjeblik”, hvorefter han på et øjeblik hev dækket af, rev lappen af slangen, sætte dækket på, og derefter afleverede cyklen til kunden med et “Værsågod, det er gratis”.

Christian og "Trut"
Christian husker jeg dels som medhjælper på cykelværkstedet, medhjælper hos forskellige i Ellinge. Blandt andet hjalp han en del hos naboen Kjærsgaard.
Herudover det musikale. Ved sølvbryllupper var det jo indiskutabelt, at Kristian og Jørgen “Trut” fra Stenhave skulle deltage i vækningen af sølvbryllupsparret.
Herudover spillede Christian til en del festligheder, oftest på harmonika.

Nå, men du får formentlig mange fortællinger om brødrene, det var jo et par originaler, som mange havde kontakt med, og som de allerfleste holdt af.

Med venlig hilsen
Kaj Egon
Lejre

Er du oppe?

Anne-Lise Bruun skriver:

Har læst din side med Thorfeldterne.
Kom i tanke om en historie (den skulle være rigtig nok).
En mand kommer en formiddag og står nede i gården og råber op mod Karls vindue:
"Er du oppe ?"
hvorefter vinduet bliver lukket op og Karl stikker hovedet frem og siger:
"Oppe eller ikke oppe, hvad rager det dig"
- hvorpå indholdet fra natpotten lander i hovedet på manden.
Derfor kom vi ikke før efter middag.
2012-04-28
Thorfeldt'ernes aner
Kirsten Birk, Gl. Byvej, har afleveret en anetavle og informationer om Thorfeldt'erne.
På den vedlagte seddel har Kirsten Birk skrevet:
Ku' ikke lade være, så her er lidt oplysninger om Thorfeldt'erne.

Tak til Kirsten for det store arbejde.

Klik på Anetavlen for at se den større.


Her er hvad Kirsten skrev:

Jens Mortensen  *  4/2-1830 Skellerup
Søn af husmand Morten Erichsen og hustru Karen Jensdatter

Ungkarl Jens Mortensen af Skellerup
Viet den 19/10-1866 i Ellinge Kirke til:
Enken Anne Knudsen af Bækstrup, 32½ år, Født i Ørbæk

Børn:
Elise Jensine Pedersen    14 år  ved FT 1880
Morten Erik Mortensen     12 år  ved FT 1880
Marie Kirstine Mortensen    8 år  ved FT 1880

-------------------------------------------------------------
Kirsten Pedersen  *  29/12-1840  Egense Mark, Norup Sogn, Odense Amt
Datter af: Husmand Peder Hansen og hustru Ane Marie Rasmusdatter på Egense Mark

------------------------------------------------------------------------------------------

Morten Erik Mortensen  * 8/12-1867
Døbt i Ellinge Kirke 9/2-1868  † 10/1-1932
Søn af husmand Jens Mortensen og hustru Anne Knudsen på Bækstrup Mark
Faddere ved dåb: Pigen Anne Mortensen i Skellerup -
Gårdmand Niels Sørensens kone -
Husmand Erik Andersen  begge af Bækstrup Mark
Ungkarl Knud Sørensen af Ørbæk -
Ungkarl Peder Kristjan Mortensen i Skellerup
-------------------------------------------------------------
Viet den 8/6-1894
Ungkarl Morten Erik Mortensen (26 år)
og pige Kirsten Jensen (* 12/12-1869 i Øster Egense, Norup Sogn, Odense Amt) boende i Bækstrup
Datter af husmand Indsidder Jørgen Jensen og hustru Kirsten Pedersen, Egense Mark, Norup Sogn, Odense Amt
* 1840-29/12 Norup
Børn:
* 27/3-1896  Jens Kristian Anton Mortensen  † 24/7-1901
* 30/9-1901  Jens Kriatian Anton Mortensen
* 13/7-1904  Karl Emil Mortensen

Jens Kristian konfirm. 3/10-1915  -  Karl Emil konfirm. 6/10-1918

Faderen står skrevet med 2 levende børn og 1 ægteskab.
Ved FT 1901  hus matr.nr. 6a Bækstrup
Ved FT 1906 er familien flyttet til mat.nr. 4e, Ellinge
Ved FT 1921  matr.nr. 4e (husfader: Murermester, husmoder: Kirsten Mortensen, Jens Kristian: Maskinlærling på Ellinge Motorfabrik
Ved FT 1925  matr. nr. 4e, Ellinge (Husfader: Murer, Kristian: Musiker, Karl Emil: Mekaniker) + husmoder Kirsten Mortensen
Ved FT 1930 bor Jens Kristian hos forældrene i Ellinge, er ugift og hedder nu Kristian Thorfeldt (ingen bemærkning i Kirkebog af Stiftsamt ?) og er musiker, står angivet som slægtning, men er født 30/9-1901. Ingen lillebror i Ellinge i 1930.

2012-04-29
Karin Sørensen skriver

Vi 5 børn var aldrig alene hjemme, altid var de der for os, de havde en speciel pædagogik, aldrig slog de os, men de sagde det modsatte af det vi måtte.

Christian lærte os at pode træer, derfor var der så mange forskellige æbletræer i haven. Alle æbler blev sirligt plukket og lagt på hylder i kælderen.

Christians klædeskab på hans værelse var fyldt med noder i alle afskygninger. Christian røg kun lidt.

Carl røg altid pibe.
I hans skuffe på værelset over værkstedet lå hans forlorne tænder, de duede alligevel ikke.
Carl havde sukkersyge, stak sig selv med insulin, skulle have brød inden han kunne komme op, derfor blev hans livsmønster lavet efter det.

Da vi flyttede hen til dem, blev de begge sat i blød i grukedlen af mor, og Carl var gal på kællingen, men kom til at elske hende.

Bag værkstedet tømte Carl sin pispotte ud hver dag, men det gav jo god gødning til haven.
De blev også ofte misbrugt af bys børnene, fordi de havde hjerter af guld.

Vi savner dem meget, de har altid været vores bedste venner.

2012-05-07

Karin Sørensen har fundet tre billeder
Bagpå står der:

?                 Christian              far
                       mor
Bagpå står der:

                 Christian              Carl
                       mor
Bagpå står der:

                 Christian              
Carl

Her under er et forstørret og retoucheret udsnit af billedets nederste højre hjørne:
Nodebøger

Familien lod tre nodebøger komme forbi hjemmesiden, inden de skulle til Lokalhistorisk Arkiv.

Her et et par fotos af de tre meget velholdte nodebøger.

I den ene er der skrevet sidenumre til et par af de melodier, som åbenbart ofte blev ønsket.
www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold