Nyborg - Slotsprojekt 2015-2016 - Ellinge

Ellinge
Et smørhul på Fyn
Ellinge
Gå til indhold
Slotsprojekt i Nyborg
Af Verner Eg


Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og rådhustorvet skal restaureres og revitaliseres.

Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr.
Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Nedenfor kan du se nyheder og presse-meddelelser om projektet fra Nyborg Kommune, som de har været præsenteret på Nyborg Kommune hjemmeside i perioden fra
10. marts 2015 til 30. marts 2016.
Alle indslag er rensede for links, da mange af dem er forældede.
Indslagene er også rensede for illustrationer, da der er tvivl om flere af rettighederne.

Foto til venstre er taget den 7. juni 2016.
Den lave gule bygning i venstre side af billedet forsvinder, det samme gør broen i forgrunden.
10. marts 2015
En kvart milliard til Nyborg Slot

Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og rådhustorvet skal restaureres og revitaliseres.
Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr.

A. P. Møller Fonden og Realdania har givet tilsagn om støtte med hver 100 mio. kr., Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr., mens Kulturministeriet, gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, søger om en bevilling på 41 mio.kr.

I løbet af 2015 forventer man at gennemføre en international arkitektkonkurrence i to faser. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Nyborg Byråd afholder pressemøde onsdag 11. marts kl. 11 på Nyborg Slot. Alle er velkomne.


Pressemeddelelse tirsdag 10. marts 2015
En kvart milliard til Nyborg Slot
Det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg slot og rådhustorvet skal restaureres og revitaliseres. En stor del af pengene til projektet er nu på plads, og visionen er, at den historiske helhed bliver genskabt og samtidig får tilført nyt liv. Bag projektet står Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania og A.P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Nyborg Slot og Nyborg by har siden middelalderen været et midtpunkt i det danske rige. Det var for eksempel på Nyborg Slot, at Danmarks første ”grundlov” blev underskrevet i 1282, og her opholdt de danske konger sig gennem århundreder. Slottet var tidligere del af et storslået borganlæg med fire fløje, og er stadig et enestående kulturarvsmonument der sammen med Nyborg by udgør en unik historisk helhed.

Nu skal denne helhed gøres synlig – både gennem restaurering og nybyggeri. Visionen er, at kulturarvsområdet Nyborg Slot og Nyborg by genskabes som en sammenhængende historisk helhed, der bringer stedets unikke kulturarv i spil og giver det national og international tiltrækningskraft.

Arbejdet omfatter restaurering af Kongefløjen og vagttårnet, tilførsel af en eller flere nye bygninger, der skal fortolke den tidligere borgstruktur og skabe rammer for nye udstillingsfunktioner. Samtidig skal torvet og området mellem slot og by opgraderes, så der skabes sammenhæng mellem Nyborg by og Nyborg slot.

I løbet af 2015 forventer man at gennemføre en international arkitektkonkurrence i to faser. Konkurrencen skal konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Kulturministeren vil i foråret indhente tilslutning til projektet fra Folketingets finansudvalg til gennemførelse af projektet. Den økonomiske ramme for opførelsen af projektet er på i alt 276 mio. kr. A. P. Møller Fonden og Realdania har givet tilsagn om støtte med hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr. Mens Kulturministeriet, gennem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, søger om en bevilling på 41 mio.kr.

Fakta: Projektet er et partnerskab mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania og A. P. Møller Fonden. Udstilling og formidling: Østfyns Museer I forbindelse med anlægsprojektet er formuleret et ambitiøst formidlingsprospekt som er under planlægning hos Østfyns Museer.
Projektet ledes af en styregruppe, hvor alle parter er repræsenteret.

Økonomi: Samlet økonomisk ramme: 276 mio. kr. Realdania og A. P. Møller Fonden bidrager hver især med 100 mio. kr., Kulturministeriet med 41 mio.kr. Nyborg Kommune med 35 mio.kr. Projektet forventes at være endeligt finansieret af partnerskabet i løbet af foråret 2015.

Tidsplan: Projektkonkurrence: juni 2015 – marts 2016 Projektering: 2016 Byggeperiode: 2017-2019

Kontakt:
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Direktør Anders V. Møller Tlf. 3392 6309
Nyborg Kommune Borgmester Kenneth Muhs Tlf. 2159 9966
Østfyns Museer Direktør Erland Porsmose Tlf. 6532 3727
Realdania Direktør Hans Peter Svendler Tlf. 7011 6666
A.P. Møller Fonden Direktør Henrik Tvarnø Tlf. 3363 3400

10. marts 2015
Pressemøde om restaureringen af Nyborg Slot og Torvet

I forbindelse med restaureringen af det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og torvet foran rådhuset holder Nyborg Byråd pressemøde onsdag 11. marts kl. 11.

Nyborg Slot og Nyborg by har siden middelalderen været et midtpunkt i det danske rige. Her blev Danmarks første ”grundlov” underskrevet i 1282, og samtidigt var Nyborg Slot opholdssted for danske konger gennem århundreder. Det er blandt andet den fortælling, der skal gøres synlig – dels gennem restaurering og dels gennem nybyggeri.

For at dette kan ske, er der indgået en partnerskabsaftale mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania, A.P.Møller Fonden og Østfyns Museer. Partnerne er enige om samlet at stille 276 mio. kr. til rådighed for projektet, der skal stå færdigt i løbet af 2019.

I den forbindelse inviterer partierne i Nyborg Byråd til pressemøde onsdag 11. marts 2015 klokken 11 på Nyborg Slot.

På pressemødet vil byrådet sammen med museumsdirektør Erland Porsmose og kommunaldirektør Lars Svenningsen orientere om det samlede projekt.
Der vil være fokus på

- Betydningen for Nyborg, ex. turister, handel m.v.
- Tidsplan i forhold til lokalplanforhold m.v.
- Arkitektkonkurrencen
- Formidlingen på det forvandlede slot
- Nyborg Slot som kandidat til at komme på UNESCO´s liste over verdens kulturarv

Alle er velkomne.
For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 2159 9966.

26. marts 2015
Nyborg Byråd afsætter penge til slotsprojektet

Nyborg Byråd har på mødet d. 24. marts godkendt at Nyborg kommune afsætter en anlægsbevilling på 35,3 mio. kr. til slotsprojektet.

Pengene skal bruges til en international projektkonkurrence om nyt byggeri på Slotsholmen, restaurering af Nyborg Slot og renovering af Torvet for at skabe et nyt samlet kulturarvsområde med styrket sammenhæng mellem slot og by og med nye formidlings- og udstillingsmuligheder. Den samlede anlægsramme til projektet udgør 276,6 mio. kr. og finansieres af A.P. Møller Fonden, Realdania, Kulturministeriet og Nyborg Kommune.

Den 23. marts blev udbudsbekendtgørelsen til en international arkitektkonkurrence offentliggjort. Vi får her mulighed for at afdække markedet for totalrådgivere, der kan komme med forslag til det omfattende projekt.

Selve arkitektkonkurrencen udskrives 2. juni 2015.
For yderligere oplysninger om konkurrencen, kontakt

Annette Straagaard, SLKE, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
E-mail: asg@slke.dk, tlf. 3392 9977.

Konkurrencerådgiver Anne-Mette Bølling, arkitektkonkurrencer.dk.
E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk, tlf. 2424 7049.

30. marts 2015
Udbudsbekendtgørelse om arkitektkonkurrencen

Den 23. marts offentliggjorde Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, SLKE udbudsbekendtgørelsen til den internationale arkitektkonkurrence om restaurering og modernisering af Nyborg Slot og Torvet.

Udbudsbekendtgørelsen giver os mulighed for at afdække markedet for totalrådgivere, der kan komme med forslag til det omfattende slotsprojekt.

Visionen for kulturarvsområdet Nyborg Slot er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og Nyborg by som Danmarks middelalderlige hovedstad og bringe stedets unikke kulturarv i spil til glæde for landet og lokalsamfundet som helhed. Ambitionen er at skabe historiefortælling på et niveau, som giver stedet national såvel som international tiltrækningskraft.

Se EU-udbudsbekendtgørelsen her

Selve arkitektkonkurrencen udskrives 2. juni 2015.
For yderligere oplysninger vedr. konkurrencen, kontakt

Annette Straagaard, SLKE, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. E-mail: asg@slke.dk, tlf. 3392 9977.

Konkurrencerådgiver Anne-Mette Bølling, Arkitektkonkurrencerdk. E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk, tlf. 2424 7049.

27. maj 2015
Nyborg skal igen være Danmarks centrum

Historien om Nyborg som middelalderhovedstad og Nyborg Slot som kongeborg skal genskabes. Seks teams er udvalgt til at komme med deres bud på at synliggøre og nyfortolke kulturarvsområdet og det historiske borganlæg.

Fortællingen om Nyborg som Danmarks middelalderhovedstad og om Nyborg Slot som hjemsted for datidens parlament – Danehoffet – og den første håndfæstning, som kan ses som datidens grundlov, skal levendegøres. Derfor bliver det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet i Nyborg nu restaureret. Projektet til over en kvart milliard kroner forventes at stå færdig i 2019.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
Nyborg er et vidnesbyrd om en vigtig periode i Danmarkshistorien, hvor danehoffet mødtes, og hvor bærende principper i vores demokratiske styreform blev grundlagt. Jeg glæder mig til at se de forskellige bud på, hvordan man kan styrke denne fortælling på stedet og formidle dets historiske betydning.

Borgmester i Nyborg Kenneth Muhs siger:
Nyborg Slot har en ganske særlig plads i nyborgensernes hjerte. Det er derfor glædeligt, at vi nu kan sætte konkurrencen i gang om at udvikle, restaurere og gentolke både Nyborg Slot og Nyborg by. Der er tale om et ambitiøst projekt, der vil præge byen.

Direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Henrik Tvarnø siger:
Vi får gennem dette omfattende projekt på en meget overbevisende måde gjort det synligt for den nutidige besøgende, hvordan byen og kongens borg har spillet sammen, og hvor elegant en byudvikling Nyborg gennemgik i sin tid som rigets vigtigste kongeby. Det bliver interessant at se museets og byens meget originale ambitioner udfoldet om få år af nogle dygtige arkitekter

Administrerende direktør i Realdania Jesper Nygård siger:
Nyborg Slot har et stort uudnyttet potentiale. Både i de enestående historiske bygninger og i stedets historie som Danmarks centrum gennem mange hundrede år. Jeg glæder mig rigtig meget til at se konkurrencens svar på, hvordan Nyborgs fortid kan blive ramme for en attraktion i fremtiden.

De seks prækvalificerede teams, som er udvalgt til at deltage i konkurrencen, er:

- BBP ARKITEKTER A/S i samarbejde med Tony Fretton Architects Schønherr landskab A/S Buro Happold Rådgivende ingeniører Via Trafik Thomas Kampmann
- Caruso St John Architects LLP i samarbejde med Praksis arkitekter ApS
- Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JAJA ARCHITECTS ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul
  Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA
- entasis a/s i samarbejde med rønnow arkitekter a/s, garcés-de seta-bonet studio, charlotte skibsted landskabsarkitekter,
  grontmij a/s
- Kjaer & Richter A/S i samarbejde med MLA/S, SLA A/S, Niras A/S og Balslev rådgivende ingeniørfirma A/S Konsulenter: Bente
  Lange, Keld Abrahamsen og Kvorning
- Nieto Sobejano Arquitectos GmbH i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter a/s  Barup & Edström arkitektkontor AB Atelier
  Loidl Landschaf ts-Architekten Tyréns AB

Unik kulturarv
Forslagene vil blandt andet blive bedømt ud fra deres evne til at styrke og genfortælle den historiske og unikke sammenhæng mellem slot og by samt at etablere sammenhængende faciliteter, som understøtter oplevelsen for de besøgende.

Det er op til et dommerpanel at finde vinderen af konkurrencen, som foregår i to faser. Vinderen eller vinderne af første fase findes ultimo oktober, hvorefter det eller de vindende teams skal viderebearbejde deres forslag i anden fase. Denne forventes afsluttet i marts 2016. Restaurerings- og byggearbejdet forventes at begynde i 2017 og strække sig frem til og med 2019.

Baggrund om projektet
Det er et samarbejde mellem Kulturministeriet, Nyborg Kommune, Østfyns Museer, A.P. Møller Fonden og Realdania, der giver mulighed for at igangsætte udviklingen af Nyborg Slot og by.

Den samlede økonomiske ramme er på 276 mio. kr., hvor Realdania og A.P. Møller Fonden hver især bidrager med 100 mio. kr., Kulturministeriet med 41 mio. kr. og Nyborg Kommune med 35 mio. kr.

For yderligere oplysninger, kontakt
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, fag og -projektchef Annette Straagaard, tlf. 3392 9977.
Nyborg Kommune, borgmester Kenneth Muhs, tlf. 2159 9966.
Østfyns Museer, direktør Erland Porsmose, tlf. 6160 1003.
Realdania, administrerende direktør Jesper Nygård, tlf. 7011 6666.
A.P. Møller Fonden, direktør Henrik Tvarnø, tlf. 3363 3400.

2. juni 2015
Konkurrenceprogram offentliggjort

Tirsdag 2. juni blev det omfattende konkurrenceprogram til den store projektkonkurrence Nyborg Slot - levende kulturarv offentliggjort og sendt til de seks prækvalificerede teams, som er udvalgt til at deltage i konkurrencen.

Sidst i maj blev seks ud af 34 arkitektteams udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen om et nyt kulturarvsområde på Nyborg Slot, og nu starter det store arbejde, hvor deltagerne skal sætte sig grundigt ind i Nyborg by og slots historie, slottets arkitektur og ikke mindst visionerne for kulturarven i Nyborg fremadrettet.

Konkurrencen om Nyborg Slot er kompleks og spænder over mange forskellige delelementer: tilføjelse af nyt til gammelt, udstillingsbyggeri, restaureringsarbejder, landskabsbearbejning og udformning af byrum og broforbindelse. Alt dette kommer konkurrenceprogrammet nøje rundt om, og det kan hentes på både dansk og engelsk på SLKE - styrelsen for slotte og kulturejendommes hjemmeside for alle med interesse i projektet i Nyborg.

Link til styrelsen for slotte og kulturejendomme

Programmet er på 85 sider og er udarbejdet med bidrag fra: SLKE, Østfyns Museer, Nyborg Kommune, E+N Arkitektur, Jens Bertelsen, Kongelig Bygningsinspektør og Arkitektkonkurrencer.dk

Den internationale arkitektkonkurrence gennemføres to faser. Konkurrencen skal konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde. Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Nedenfor er der link til fire bilag, der behandler emner i tilknytning til konkurrencen.
Byrumsanalyse
Hverdagsparkering i Nyborg by
Nyborg Slot, Arkæologiske undersøgelser 2009-2014
Formodet udstrækning af jordfaste fortidsminder

Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune, SLKE – Styrelsen for Slotte og Kultur ejendomme (Kulturministeriet), samt A.P. Møller Fonden og Realdania.

9. juni 2015
De seks udvalgte teams på besøg i Nyborg

Den 9. juni var repræsentanter fra de seks teams, der er udvalgt til at gå videre i den store arkitektkonkurrence, på besøg i Nyborg.

De 42 deltagere - fra hele Europa - fik en grundig indføring i slottet og byens historie og kunne ved selvsyn se slottet, omgivelserne og sammenhængen mellem slot, torv og by - og ikke mindst fornemme fordums storhed på slotsholmen.

Nyborg Kommune og Østfyns Museer var værter på dagen, hvor også Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme deltog. De deltagende arkitekt-teams viste et stort og markant engagement i opgaven, og der blev stillet mange spørgsmål til projektet.

Dagen startede i byrådsalen på Nyborg Kommune, som var oplagt til formålet. Her kunne de seks teams nyde den flotte udsigt over slotsholmen og få en fornemmelse for den sammenhæng mellem slot og torv, som projektet gerne skal fremhæve og tydeliggøre yderlige. Besigtigelsen og rundvisningen blev afsluttet med et arrangement i slottets stemningsmættede riddersal.

I 2015 gennemføres den internationale arkitektkonkurrence i to faser. I den første fase blev de seks teams udvalgt, og nu skal de hver især konkretisere en helhedsplan for slot og borgområde.

Selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.
 
1. oktober 2015
Kulturministeren besøgte Nyborg Slot

Kulturminister Bertel Haarder aflagde besøg på Nyborg Slot for at sætte sig ind i Nyborgs store planer for kulturarven.

I ugen op til Folketingets åbningsdag aflagde den nye regerings kulturminister, Bertel Haarder (V), 1. oktober besøg på Nyborg Slot for at sætte sig ind i planerne for slot og by.

Borgmester Kenneth Muus og kommunaldirektør Lars Svenningsen tog imod, og direktør for Østfyns Museer Erland Porsmose og afdelingsleder Janus Møller Jensen viste rundt på slottet og fortalte om projektets mål om bringe Nyborgs unikke kulturarv frem i lyset og blive optaget på UNESCOs liste over umistelig verdensarv.

Ministeren viste sig meget interesseret og engageret i planerne for stedet og udtrykte begejstring for Nyborgs store betydning og fortælleværdi for Danmarkshistorien.

Via Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der ejer Nyborg Slot og slotsholmen, er det Kulturministeriet, der er bygherre på projektet om restaurering og udbygning af Nyborg Slot, og ministeriet bidrager også selv til projektet økonomisk. Som ny kulturminister er det derfor afgørende for Bertel Haarder at få et godt kendskab til projektet.

Kulturministeren var inviteret af Nyborg Kommune.

26. oktober 2015
Tre teams udvalgt

Tre teams dyster fortsat i konkurrencen om at tegne det nye Nyborg Slot.

I konkurrencen om hvem der skal tegne det nye Nyborg Slot, er tre teams blevet udvalgt. Den endelige vinder og forslaget om restaurering og fornyelse af Nyborg Slot forventes fundet i marts 2016.

Fortællingen om Nyborg som middelalderhovedstad og Nyborg Slot som kongeborg skal styrkes. Det skal ske gennem en restaurering af kulturarvsområdet omkring Nyborg Slot og Rådhustorvet i Nyborg.

Derfor blev der i juni 2015 udskrevet en international projektkonkurrence om fornyelse af Nyborg Slot og omgivelserne til et nyt, samlet kulturarvsområde, som også rummer nye formidlings- og udstillingsmuligheder.

Seks nationale og internationale teams blev udvalgt fra i alt 34 ansøgere til at deltage i projektkonkurrencen, der løber i 2 faser. Det er første fase, der nu er afsluttet med udpegningen af de tre teams, som går videre til anden fase, hvor forslagene skal konkretiseres og bearbejdes. Fase 2 påbegyndes i løbet af november og løber til marts 2016, hvor én endelig vinder udpeges.

De tre udvalgte teams
Team 1
Totalrådgiver BBP Arkitekter AS med følgende underrådgiver: Tony Fretton Architects Ltd, Schønherr A/S, BuroHappold Engineering | Structural Engineering, Via Trafik Rådgivning A/S og Thomas Kampmann, Arkitekt/Ingeniør Center for Bygningsbevaring.

Team 2
Totalrådgiver Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S med følgende underrådgiver:
Arkitekt MAA Frank Maali og arkitekt MAA Gemma Lalanda, Bente Lange Arkitekter.
SLA, NIRAS A/S og Keld Abrahamsen, Restaureringsingeniør Kvorning Design & Kommunikation.

Team 3
Totalrådgiver Cubo Arkitekter A/S med følgende underrådgiver: JaJa Architects Aps, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter APS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og konsulent Mogens A. Morgen, professor, arkitekt maa.
Baggrund for konkurrencen

Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem Østfyns Museer, Nyborg Kommune, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme samt A.P. Møller Fonden og Realdania.
Det samlede budget er på omkring 280 mio. kr., og selve byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af 2019.

Læs mere på Slotte- og Kulturejendommes hjemmeside

29. marts 2016
Offentliggørelse af vinderen af arkitektkonkurrencen

Onsdag 30. marts 2016 kl. 14 vil det blive offentliggjort, hvem der vinder arkitektkonkurrencen.

I juni 2015 blev der udskrevet en international projektkonkurrence om fornyelse af Nyborg Slot og Torvet til et nyt, samlet kulturarvsområde, der også skulle rumme nye formidlings- og udstillingsmuligheder.

Seks nationale og internationale teams blev gennem prækvalifikation udvalgt fra de i alt 34 ansøger-teams til at deltage i arkitektkonkurrencen, og det er resultatet og vinderen af denne konkurrence, der offentliggøres i morgen.

Projektet er det største byggeprojekt på Nyborg Slot siden Christian III ombyggede slottet til residensslot i 1500 tallet.

Byggeprojektet forventes påbegyndt i 2017 og at stå færdig i 2019, og det er støttet af A.P. Møller Fonden og Realdania med hver 100 mio. kr., af Kulturministeriet med 41,3 mio. kr. og Nyborg Kommune med 35,5 mio. kr.

30. marts 2016
Vinder af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot er nu offentliggjort

Det bliver CUBO-arkitekter, der skal tegne det nye Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til over en kvart milliard kroner er den største af sin art i Danmark i nyere tid.

I dag er vinderen af arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot blevet afsløret. Der er tale om et af de mest omfattende restaurerings- og byggeprojekter af sin slags i mange år – og det største på Nyborg Slot siden Christian III’s tid.

Se billeder fra vinderprojektet

Se billeder fra offentliggørelsen af vinderprojektet på Nyborg Slot

Der vil være mulighed for at se en udstilling af vinderprojektet på Nyborg Slot i perioden 31. marts til 1. maj 2016.

Kulturminister Bertel Haarder siger
Nyborg Slot og by spiller som Danmarks middelalderlige hovedstad en vigtig rolle i vores historie, hvor det var bindeledet mellem Øst- og Vestdanmark. Jeg glæder mig over vinderforslaget, der styrker fortællingen om en enestående epoke i den danske historie, og for alvor sætter Nyborgs unikke kulturarv på det internationale landkort.

Nyborgs borgmester Kenneth Muhs siger
Vinderprojektet bearbejder på fornem vis slot og omgivelser til et samlet, smukt og vel tilrettelagt kulturarvsområde til gavn og glæde for hele landet. Med den nye smukke multifunktionelle udformning skaber torvet en fantastisk ramme om byens mange arrangementer og events, og bidrager tillige stemningsfuldt til byens hverdagsliv.

Direktør for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal Henrik Tvarnø siger
En omhyggelig restaurering af de eksisterende bygninger har længe været et stort ønske. De besøgende vil nu føle sig velkomne, både i tårnet og i kongefløjen. Dertil kommer et samlet greb, som vil give hele anlægget ny kraft og binde byens torv og slottet sammen. Det bliver en fornøjelse at opleve.

Filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro siger
Restaurering og udvikling af Nyborg Slot til en ny kulturhistorisk attraktion er et projekt, hvor der både arkitektonisk og formidlingsmæssigt skabes noget helt enestående. Vinderprojektet skaber en samlet helhed af nyt og gammelt og slot og by, hvor det nye besøgs- og formidlingscenter bliver en stærk driver for udvikling i Nyborg området.

Museumsdirektør for Østfyns Museer Erland Porsmose siger
Med vinderprojektet bygges nyt og historisk sammen til en helhed, der styrker forståelsen og oplevelsen af dette unikke sted i Danmarkshistorien: Danehofslottet i Nyborg. På museet ser vi frem til at kunne skabe en levende og engageret formidling for alle i de nye smukke og velfungerende rammer.

Helt nyt borganlæg
Projektet omfatter ikke blot en meget væsentlig restaurering af det nuværende borganlæg, men også tilføjelse af en helt ny borgfløj, der skal rumme det nye formidlingscenter, samt en fortolkning af en ringmur, som tydeliggør opfattelsen af Nyborg Slot som en fæstning.

En ny broforbindelse til slottet skal give de besøgende en forståelse for, hvordan man en gang ankom til borgen.

Den nye udstillingsfløj kommer til at ligge vinkelret på den eksisterende kongefløj og vil fungere som den fremtidige hovedindgang for besøgende. Kongefløjen restaureres og tilføjes ny brandsikring, opvarmning og handicapadgang til alle publikumsetager. Vagttårnet restaureres også samtidig med at der også sikres handicapadgang hertil.

Slotsholmen og slotskvarteret kommer til at fremstå som et sammenhængende område, der styrker oplevelsen af Nyborg særlige historie som fæstningsby.

Bagom projektet
Formålet med restaurerings- og udbygningsindsatsen er at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og By som Danmarks middelalderlige hovedstad og bringe stedets unikke kulturarv i spil.

Projektet består af følgende hovedelementer:

- Helhedsplan der skaber en sammenhæng mellem slot og by.
- Disponering og udformning af torvet ved rådhuset.
- Nyt byggeri eller elementer, der kan nyfortolke og markere den tidligere borgstruktur.
- Restaurering af det eksisterende slot.
- Ny broforbindelse over Biblioteksholmen.
- Nye udstillingsfaciliteter på mellem 1600 og 2000 kvm.  i en helt ny bygning på Slotsholmen i tilknytning til det eksisterende slot.
- Forslag til eventuel forhøjelse af vagttårnet.

Samlet set er der tale om en vanskelig opgave, da slottet ikke skal føres tilbage til en bestemt idealtilstand, men at stedets oprindelige sammenhæng og idé skal forklares i en nyfortolket form. Dette skal ske på en måde, så det nye ikke tager magten fra det eksisterende, men skal føje sig til, så der opstår et samspil af høj kvalitet.

Projektet er blevet til i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Realdania, A. P. Møller Fonden og Østfyns Museer.

Projektets samlede økonomiske ramme er på cirka 280 mio. kr.
Udgifterne finansieres af Realdania og A.P. Møller Fonden med donationer på hver 100 mio. kr. Nyborg Kommune bidrager med 35,3 mio. kr., mens staten bidrager med 41,3 mio. kr.

Østfyns Museer arbejder desuden med et ambitiøst formidlingsprospekt, der skal vise Nyborg Slot som et politisk og kulturhistorisk vartegn, og vække det til live for museumsgæsterne.

I alt 6 teams blev i maj 2015 udpeget til at deltage i konkurrencen. I oktober 2015 blev 3 teams udpeget til at arbejde videre med deres forslag i en anden fase, hvorfra der nu er fundet en vinder.

Med udpegning af et vinderforslag er den første fase af projektets lange vej mod realisering afsluttet. Vinderforslaget skal nu bearbejdes yderligere blandt andet i samarbejde med kommune og museum. Efterfølgende skal projektet detailprojekteres. Undervejs skal der udfærdiges en lokalplan i tæt samarbejde med Nyborg Kommune og en række arkæologiske undersøgelser skal også udføres inden byggeriet kan påbegyndes

Selve byggeriet forventes at stå færdigt i slutningen af 2019.

Nyborg Slots historie
Nyborg Slot er stedet, hvor ”Danmarks første grundlov” af 29. juli 1282 blev underskrevet og beseglet, og man kan stadig opleve miljøet og endog træde ind i det selvsamme rum, hvor det fandt sted.

Her lå det lovfæstede mødested for det danske parlament, ”Danehoffet”, og her opholdt de danske konger sig igennem århundreder med deres rejsehof på deres konstante færden rundt i riget, fulgt af hof og statsadministration samt hundredvis af vogne læsset med møbler, inventar og proviant.

De medvirkende teams
Vinderteamet
Cubo Arkitekter A/S i samarbejde med JaJa Architects ApS, Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA.

Derudover deltog også følgende to teams i den anden fase
BBP Arkitekter A/S i samarbejde med Tony Fretton Architects Ltd, Schønherr A/S, BuroHappold Engineering | Structural Engineering, Via Trafik Rådgivning A/S, Thomas Kampmann, arkitekt/ingeniør samt Center for Bygningsbevaring.

Og
Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S i samarbejde med arkitekt MAA Frank Maali og arkitekt MAA Gemma Lalanda, Bente Lange Arkitekter, SLA, NIRAS A/S, Keld Abrahamsen, restaureringsingeniør samt Kvorning Design & Kommunikation.

For yderligere oplysninger, kontakt
Borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs, tlf.  6333 7101.
Filantropidirektør i Realdania Anne Skovbro, tlf. 7011 6666.
Museumsdirektør på Østfyns Museer Erland Porsmose, tlf. 6160 1003.
Direktør for A. P. Møller Fonden Henrik Tvarnø, tlf. 3363 3400.
Enhedschef Annette Straagaard Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 3392 9977.


6. maj 2024
Følgende var at læse på Nyborg Kommunes hjemmeside:

Nyhed, tilføjet 06. maj 2024
Finansieringen er på plads: Nu bliver Slotsprojektet til virkelighed
Nyborg Slot bliver bygget færdigt og åbnet for offentligheden. Efter flere års usikkerhed om fremtiden for Nyborg Slot er Staten, Nyborg Kommune samt A.P. Møller Fonden og Realdania gået sammen om at sikre udbygningen af den historiske kongeborg.

Projektet med at restaurere Nyborg Slot er tilbage på skinner efter flere års uvished. Slottet har været lukket for offentligheden siden 1. januar 2018, men nu bliver Slotsprojektet gjort færdig.

Parterne bag er nemlig blevet enige om at afsætte ekstra midler til projektet med restaurering og udbygning af slottet.

Det kunne Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) sammen med blandt andet borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs (V) afsløre i dag mandag 6. maj foran den traditionsrige kongeborg i Nyborg.

- Det er en kæmpe nyhed for Nyborg, Fyn og hele Danmark, at Slotsprojektet gøres færdig. Mange års ihærdigt arbejde gør nu, at der sættes endnu en milepæl i Nyborg Slots over 800 årige historie. En milepæl der kommer til at få betydning for turismen, erhvervslivet og ikke mindst borgerne på Østfyn, siger borgmester Kenneth Muhs og fortsætter:

- På Nyborg Slot blev den første grundlov underskrevet og vores moderne demokrati grundlagt. Den kulturarv skal nu fortælles i helt nye rammer, og om få år vil slottet igen være spektakulært som i sin storhedstid.

Projektet har været i gang i mere end 10 år, men byggeriet har stået stille siden 2020 efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Planen er, at der i løbet af de kommende år skal bygges en ny museumsfløj, en ringmur, ligesom det eksisterende vagttårn skal forhøjes. Byggeprojektet forventes at være afsluttet i 2028.

Østfyns Museer, der skal drive museum på Nyborg Slot, når Slotsprojektet står færdigt, glæder sig også meget over, at projektet nu kommer i gang, fastslår direktør for Østfyns Museer Mette Ladegaard Thøgersen.

- Formålet med Slotsprojektet har hele tiden været at gøre kulturarven tilgængelig for alle og formidle væsentlige nedslag i slottets og byens historie. Med Kongefløjen som den store museumsgenstand fortæller vi 400 års Danmarkshistorie om det middelalderlige parlament, Danehoffet, Danmarks første grundlov og opbygningen af Nyborg Slot og by som kongelig residens. På den måde er slottet også en helt integreret del af vores nationale fortælling og identitet, siger hun.

Præcis hvordan ?
Det fremgår ikke, om det oprindelige vinderprojekt også er det der nu bliver gennemført.
Se mere om Vinderprojektet - tryk her.

Måske bliver det sådan at se på, om et par år.

Illustration: Team Cubo


Illustration: Team Cubo

www.ellinge.dk

www.ellinge.dk
Tilbage til indhold